Ylesanded

From eKool wiki
Revision as of 15:21, 14 May 2020 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Kontrolltöö (hindelise ülesande) lisamine:

NB! Kontrolltööde, hindeliste ülesande ja koduse ülesande lisamisel on oktoobrist 2017 võimalik kasutada nädala kalendrit, kus on näidatud klassi õpilaste selleks kuupävaks juba lisatud teiset ainete ülesanded.
NB! Koduse ülesande lisamisel on oktoobrist 2018 võimalik määrata neid täidetavaks vaid osadele õpilastele (individuaalsed ülesanded).
NB! Kontrolltööde, hindeliste ülesande ja koduse ülesande lisamisel on aprillist 2020 võimalik igale ülesandele lisada kuni 5 faili. Õpilastele on nüüd võimalik mitme failiga ülesandele vastamine. Õpilased saavad failidega vastata ka kodusele ülesandele.
NB! Kontrolltöö hindamiseks peab olema määratud päeviku aluseks oleva kursuse ainekaardis, et kontrolltöö hinnete lisamine on lubatud.

Kontrolltöö veergu ei saa sisestada puudumisi - puudumiste märkimiseks ja oma koormusesse tunni saamiseks tuleb lisada paralleelselt ainetund..

Failid2020 1.png
Kodune31.png
Kodune32.png


Kontrolltöö ja hindelise ülesande lisamine

Ülesande lisamiseks vajuta + märgil ainepäeviku ülemises vasakus nurgas.

1. vali sündmuseks, mida lisada soovid: <Uus hindeline ülesanne / kontrolltöö>

2. Kontrolltööd saab lisada päevikuga seotud õpetaja töökavast - vajutada nupul "Vali töökavast"; valida teema ning teha valik selle teemaga seotud kontrolltööde hulgast.

3. lisa ülesande nimetus (pealkiri; kohustuslik väli) või on see lisatud õpetaja töökavast ja seda saab muuta.

4. määra, kas ülesanne kantakse kontrolltööde plaani

5. vali, kui kaua kontrolltööks õppimiseks või hindelise ülesande täitmiseks eeldatavalt aega kulub. See on abiks teistele õpetajatele kalendris näha olevate ülesannete arvesse võtmisel

Kontrolltööks õppimise töömahukust või hindelise ülesande täitmiseks kuluvat aega ei ole loomulikult võimalik täpselt ja iga õpilase jaoks määrata. Valikus on: 10, 20, 30, 45 minutit; 1 tund; 1.5 tundi; 2 tundi; 2.5 tundi; 3 tundi. Need numbrid on mõeldud orientiiriks teistele õpetajatele, et määrata klassi selle päeva juba olemas olevate tööde mahukust ja otsustada, kas nende planeeritud ülesanne sobib lisaks või mitte.

6. lisa tähtaeg (kuupäev) (kohustuslik väli) või vali ülesannete kalendrist.

  1. kalendris kuvatakse nädala kaupa selle klassi teised kodused ülesanded ja kontrolltööd. Iga ülesande jaoks kuvatakse tema aine, teema, eeldatav kestvus, lisamise aeg
  2. kui päevikus on mitme klassi õpilased, saab näidatavat klassi vahetada
  3. ülesande kannab kalendrisse vajutus vajaliku päeva lahtril
  4. nädalaid saab vahetada kuupäevade real olevate nooltega

7. Hindelise ülesande või kontrolltöö hinde avaldamist saab edasi lükata - aga mitte rohkem kui 2 nädalat! Selleks lisada linnuke edasi lükkamise tingimuse ette, vali avaldamise kuupäev ja kellaaeg.

Kontrolltöö hinde näitamise edasi lükkamine tähendab, et hinnet ei näidata lapsevanemale ja õpilasele, kooli vaates, õpetaja, klassijuhataja ja koolijuhi jaoks on kõik hinded endiselt näha. Ettepanek sellise võimaluse lisamiseks tuli õpetajatelt - et lastel säiliks põnevus kuni kontrolltöö tunnis läbi arutamiseni ja vigade selgitamiseni.

NB! Hinde avaldamise edasilükkamise määramine peab olema tehtud ENNE hinnete sisestamist.
Task20 22.png

Kontrolltöö lisamisel ei ole seda valikut kohe vaja teha, õpetaja saab otsustada hinde avaldamist edasi lükata ka hiljem, aga igal juhul tuleb määratlus sisestada enne hinnete lisamist. Hilisemaks lisamiseks, muutmiseks tuleb avada kontrolltöö muutmise aken.

8. Valida, kas soovite saada ülesande vastust failiga (linnuke valiku "Õpilased saavad lisada ülesande vastuse failiga" ees)

9. Kontrolltöödele ja hindelistele ülesannetele saab lisada failid materjalidega: otsida fail (Browse) ja valida. Iga fail lisatakse eraldi, mitmikvalikut ei ole ole lubatud. Ülesandele saab lisada kuni 5 faili.

Kontrolltööle lisatavate failide maksimaalne suurus on 10 MB. Kontrolltööle lisatavate failide tüübid on õpetaja enda otsustada

Õpilane näeb oma Ülesannete aknas nädalavaates lisatud faile ikoonina, ülesande detailvaadet avades on näha failide nimetused. Nimetusel vajutamisel avatakse ülesandele lisatud fail eraldi aknas eelvaatena GooglePreview abil. Kui eelvaaadet ei õnnestu avada või peab õpilane vajalikuks seda alla laadida, saab kasutada eelvaate akna ülemises paremas nurgas olevat alla laadimise ikooni. Alla laetud faili avamiseks vajalik failitüübist sõltuv tarkvara peab õpilase arvutis olemas olema.

10. kirjuta ülesande kirjeldus või on see lisatud õpetaja töökavast ja seda saab muuta. Ülesande kujundamiseks saad kasutada põhilisi kirja kujundamise meetodeid (rõhutatud kiri, kursiiv, alla joonitud); saad kasutada üla ja alaindekseid. Ülesandele saab lisada lingid.

11. avalda ülesanne: vajuta <Salvesta>

Kontrolltöö lisamisel toimub kontrolli - kui lisatav töö on märgitud kontrolltööks (plaani lisatud) ja kui selles päeviks olevate õpilaste klassidel on selleks päevaks juba kontrolltöö(d) lisatud, siis saab õpetaja peale “Salvesta” nupu vajutamist hoiatusakna koos lisatud tööde loeteluga (õpetaja ja päevik).

Nüüd on kolm valikut:

 • aken ristist kinni panna - töö lisamine tühistatakse;
 • vajutada Katkesta - saab tagasi kontrolltöö lisamsie aknasse ja saab vajadusel kuupäeva ära muuta;
 • vajutada “Salvesta” ja töö lisatakse soovitud päevaks (ning õpilased saavad mitmeks kontrolltööks valmistuda)

Veerus hinnete lisamiseks vajuta uuesti veeru päises oleval Kontrolltöö kuupäeval. Päeviku kohal avaneb lisaaken hinnete sisestamiseks. Sisesta hinded ja vajuta <Salvesta>


Koduse ülesande lisamine

Task20 20.png
Tund45.png
Tund47.png

1. vajuta päeviku kohal pluss märki ja vali : <Uus kodune ülesanne>

2. sisesta ülesande pealkiri (teema). Saad ülesande valida ka päevikuga seotud õpetaja töökavast - selleks vajuta nupul "Vali töökavast"; vali teema ning selle teemaga seotud koduste ülesannete hulgast vajalik.

NB! Töökavast valimise järel tuleb täita ära ülesande teema väli, sest töökavast seda ei lisata.

3. vali, kui kaua kontrolltööks õppimiseks või hindelise ülesande täitmiseks eeldatavalt aega kulub. See on abiks teistele õpetajatele kalendris näha olevate ülesannete arvesse võtmisel

Koduse ülesande täitmiseks kuluvat aega ei ole loomulikult võimalik täpselt ja iga õpilase jaoks määrata. Valikus on: 10, 20, 30, 45 minutit; 1 tund; 1.5 tundi; 2 tundi; 2.5 tundi; 3 tundi. Need numbrid on mõeldud orientiiriks teistele õpetajatele, et määrata klassi selle päeva juba olemas olevate tööde mahukust ja otsustada, kas nende planeeritud ülesanne sobib lisaks või mitte.

4. lisa tähtaeg (kuupäev) (kohustuslik väli) või vali ülesannete kalendrist.

 1. kalendris kuvatakse nädala kaupa selle klassi teised kodused ülesanded ja kontrolltööd. Iga ülesande jaoks kuvatakse tema aine, teema, eeldatav kestvus, lisamise aeg
 2. kui päevikus on mitme klassi õpilased, saab näidatavat klassi vahetada
 3. ülesande kannab kalendrisse vajutus vajaliku päeva lahtril
 4. nädalaid saab vahetada kuupäevade real olevate nooltega

5. Lisa koduse ülesande täpsem kirjeldus, seleta lahti ülesande sisu. Ülesande kujundamiseks saad kasutada põhilisi kirja kujundamise meetodeid (rõhutatud kiri, kursiiv, alla joonitud); saad kasutada üla ja alaindekseid. Ülesandele saab lisada lingid.

Kui kasutasid ülesande kirjelduse koostamisel kopeeri-kleebi tehnikat, siis võisid koos näha oleva teksti ja üle kantud linkidega saada oma ülesandesse selliseid html koode, mida seal vaja ei ole. Kui Sinu ülesannde oli kopeeritud ja sisaldas sarnaseid lisakoode, siis on enne ülesande lõplikku salvestamist vaja astuda veel üks samm: kontrollida üle eKooli poolt puhastatud tekst. Tulemus kuvatakse Sulle eelvaates.

5. Kontrolli oma ülesande teksti eelvaates ja kui see on korras, lõpeta ülesande lisamine vajutades <Salvesta>. Kui soovid tehtut muuta, vajuta lingile <Tagasi>

6. kui soovid, võid ülesandele lisada faili(d). Vajuta <Vali fail> dokumendi valikuks (standardne faili valik). Lisatava dokumendi tüüpi eKool ei kontrolli, selle avamiseks peab õpilase arvutis olema vajalik tarkvara olemas. Maksimaalne maht on 1 MB; kokku üles laetavate dokumentide mahtu hetkel eKool ei kontrolli.

Õpilane näeb oma Ülesannete aknas nädalavaates lisatud faile ikoonina, ülesande detailvaadet avades on näha failide nimetused. Nimetusel vajutamisel avatakse ülesandele lisatud fail eraldi aknas eelvaatena GooglePreview abil. Kui eelvaaadet ei õnnestu avada või peab õpilane vajalikuks seda alla laadida, saab kasutada eelvaate akna ülemises paremas nurgas olevat alla laadimise ikooni.

Ylesanne42.png


7. UUS: Kodust ülesannet saab näidata vaid osadele õpilastele. Selleks lisage linnuke ülesande kirjelduse all oleva märgendi "Individuaalne ülesanne" ette. Avaneb lisaaken, kus tuleb teha õpilaste valik. Vaikimisi on ülesanne alati kõigile päeviku õpilastele suunatud.


8. avalda ülesanne: vajuta <Salvesta>

NB! Kontrolltööde, hindeliste ülesande ja koduse ülesande failid kirjutatakse serverisse ja saavad õpilastele kättesaadavaks alles siis, kui ülesanne on edukalt salvestatud.
Task20 23.png
Task20 21.png

Koduse ülesande vastuseks lisatud failide üle vaatamine

Selleks, et õpetaja näeks faile, mida õpilased vastuseks esitatud ülesandele lisanud on, tuleb avada päeviku all olevast tunnikirjelduste nimekirjast koduse ülesande kirjeldus.