Vestlusel seatud eesmärgid

From eKool wiki
Revision as of 20:17, 9 October 2011 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
NB! Eesmärkide ja nende täitmiseks planeeritud sammude jaoks saavad täitajad olla ainult eKooli kasutajaga seotud ning vestlusel kohal viibivad inimesed. Ilma eKooli kasutajata, aga kohal olev lapsevanem ei saa olla mõne ülesande või eesmärgi täitjaks.
Ave4.png

Eesmärgid saab sisestada iga küsimuse juures:

  • vajutada nupul "Lisa eesmärk"
  • sisestada eesmärk
  • Salvesta sulgeb akna ja saad jätkata küsimustele vastamisega.


Seega saab arenguvestluse käigus kõik tekkinud ideed eesmärkidena kiiresti kirja panna. Pole aga vaja muretseda, et eesmärke saab liiga palju või et need on halvasti sõnastatud - vestluse lõpul vaatate need kõik koos veel kord üle ja otsustate, milliseid täpsustate ja millised kustutate.


Ave1.png
Ave2.png

Protokollis saab eesmärkidega toimetada kahes kohas:

  • vestluse alguses vaatate üle eelmise aasta vestluses seatud eesmärgid ja märgite nende täitmise (Eelmised eesmärgid)
  • vestlust kokku võttes vaatate üle selle jooksul seatud eesmärgid ja täpsustate need (Praegused eesmärgid).

Uusi eesmärke saab lisada ka protokollist, aken on sarnane eesmärgi redigeerimise aknaga.

I osa: eesmärgi kirjeldamine ja lõpptähtaja määramine:

  • kirjeldate eesmärgi "pealkirja" ehk siis lühidalt milles eesmärk seisneb
  • lisate eesmärgi või selle saavutamise viiside selgituse. Siia võib aga ei pea lisama pikemat teksti.
  • määrate täitja. Tavaliselt on see õpilane, aga võib olla ka vestlusel osalev lapsevanem või klassijuhataja. Täitja valitakse rippmenüüst.
  • määrate tähtaja

II osa: eesmärgi täitmiseks vajalike sammude kirjeldus ja täitjad.


Ave3.png
Ava5.png