Difference between revisions of "Vestlused lyhi"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Vestluse seaded ja meeldetuletuste saatmine)
(Vestluse seaded ja meeldetuletuste saatmine)
Line 134: Line 134:
  
 
Vestluse seaded leiab:  
 
Vestluse seaded leiab:  
* Seadete avamiseks tuleb vajutada [[image:pisiseaded.png|30px]] Vestluse akna päises
+
* Seadete avamiseks tuleb vajutada [[image:pisiseaded19.png|30px]] Vestluse akna päises
* reavahetuse seadmiseks tuleb vajutada [[image:pisiseaded.png|30px]] teate kirjutamise aknas või Seaded [[image:pisiymbrik.png|30px]]
+
* reavahetuse seadmiseks tuleb vajutada [[image:pisiseaded19.png|30px]] teate kirjutamise aknas või Seaded [[image:pisiseaded.png|30px]]
 
* Vastuse kirjutamise akna suurendmiseks tuleks vajutada  [[image:pisiymbrik.png|30px]] teate kirjutamise aknas
 
* Vastuse kirjutamise akna suurendmiseks tuleks vajutada  [[image:pisiymbrik.png|30px]] teate kirjutamise aknas
 
* Emotikoni lisamiseks tuleb vajutada  [[image:pisismailiy.png|30px]] teate kirjutamise aknas  
 
* Emotikoni lisamiseks tuleb vajutada  [[image:pisismailiy.png|30px]] teate kirjutamise aknas  

Revision as of 21:32, 26 May 2019

Vestluse kasutamisel on hea teada:

Vestlus - grupi suhtlus, mis täieneb kõigi osalejate sõnumitega

Teadaanne - teade, millele ei saa vastata

Ole konkreetne - enamik vestlustest avatakse telefonis

Kasuta faile - mahukama info jagamine dokumentide lisamise abil on lugejale lihtsam

Iga sõnumi nägijad kuvatakse eraldi -sest iga postitust vestluses näeb erinev arv inimesi

Reavahetuse lisamiseks oma postitustes saad oma Seadetes otsustada - kas reavahetuse lisab <Enter> või <Shift>+<Enter>

Oma klassijuhatajale saab saata sõnumi kasutades Kooli gruppi "klassijuhataja"

Õpetajate grupis on Sinu (lapse) aineõpetajad; see grupp on nähtav vaid siis, kui kool on andnud õiguse oma õpetajatega suhelda.

Vestluste lugemine, vastamine, täiendamine ja kustutamine

 1. Ava Vestluste aken (eKooli päises) Pisivestlus.png . Punasel taustal olev number näitab lugemata vestluste arvu.
 2. Leia vestlus või teade (otsing - pealkirja, postituste, osalejate nimede järgi). Vasakus veerus:
  • vestluse pealkiri ja viimane vastus;
  • teadaandel pealkiri; lisaja nimi; teate algus
 3. Ava vestlus - postused on ajalises järjekorras ning kuupäevade kaupa grupeeritud. Näha on, kes algsetest adressaatidest on vestlusest lahkunud ja millal; kes on vestlusele selle autori poolt lisatud ja millal.
 4. Lisa oma postitus: sisestusväli akna allservas;
  • Vestluse postitab vajutus noolekujulisel ikoonil Pisinool.pngvõi <Enter>. Ikoon ilmub, kui oled alustanud teksti sisestamist.
  • Reavahe postituse sees saad lisada vajutades korraga <Shift+Enter>.
  • Faili saad vestlusele lisada vajutades ikoonil Pisifail.png. Vali fail või lohista see sisestusaknasse.
   • Igale vestlusele saab iga osaleja lisada nii palju faile kui soov on.
 5. vali vestluse info Pisii.png:
  • otsi vestlusest postitust, osalejat
  • lahku vestlusest; teised osalejad näevad vestluse ajajoonel, et Sa lahkusid. Vestlus jääb Sulle nimekirja alles märkega “Sa lahkusid vestlusest”
  • kustuta vestlus; teised osalejad näevad vestluse ajajoonel, et Sa lahkusid. Vestlus kustub Sinu vestluste hulgast. NB! Sa ei saa vestlust kustutada teiste selles osalejate jaoks, ka siis mitte, kui olete vestluse autor.
  Vestluse ja sõnumi kustutamine:
  • Pisii.png vajutades saab kustutada terve vestluse, kui see on alustatud valitud kontaktidega.
  • Kui vestlus on alustatud kooli ametlike gruppidega, siis saab seal sisalduvaid sõnumeid kustutada 24 tunni jooksul, tervet vestlust kustutada ei saa. Selleks tuleb:
   • vajutada sellel sõnumile (mida tahate kustutada),
   • sõnumi all kuvatakse prügikasti märk.
   • Kustutamisel küsitakse, kas kustutada see kõigi või siis ainult enda jaoks.
   • Kustutamine kõigi jaoks on võimalik vaid siis, kui olete ise selle sõnumi autor.
  • vaata vestlusele lisatud faile;
  • vaata vestluses osalejaid
 6. kontrolli, kes on Sinu postitust näinud: vajuta sinisel noolel Pisi3.png oma postituse lõpus. Kuvatakse postituse tegemise aeg; seda näinud inimeste nimed
 7. korrasta enda jaoks vestlust - igal teiste inimeste postitustel vajutus avab info Pisiinfo.png: näed postituse tegemise aega; saad prügikasti ikoonil vajutades enda jaoks selle kutsutada.

Teadaannete lugemine

 1. Ava teadaanne, sellele vastata ei saa. Teadaanne koosneb ühe inimese poolt tehtud postitustest.
 2. Vali teadaande info Pisii.png:
  • otsi teadaandest postitust, osalejat
  • lahku vestlusest; teadaande autor näeb vestluse ajajoonel, et Sa lahkusid. Teadaanne jääb Sulle nimekirja alles märkega “Sa lahkusid vestlusest”
  • kustuta vestlus; teadaande autor näeb vestluse ajajoonel, et Sa lahkusid. Vestlus kustub Sinu vestluste hulgast.
  • vaata teadaandele lisatud faile;
  • Teadaandel on osalejate all alati vaid näha teadaande saatja (autor).
 3. Kui see on teadaanne, mille ise oled lisanud, siis saad seda täiendada (autoril on õigus lisada teadaandele uusi sõnumeid)!


Uue vestluse või teadaande lisamine

 1. Alusta uut vestlust või teadaannet vajutades Pisiymbrik.png;
 2. Vali vestluse liik - uus sõnum; uus teadaanne
 3. Vali kool ja õppeaasta. Kooli ja õppeaasta valik on vajalik ainult siis, kui Sul on rollid mitmes koolis või kui soovid vaadata eelmiste õppeaastate vestlusi.
 4. Vali adressaat:
  • otsi kasutajat (endaga seotud gruppidest)
  • vali gruppidest kas osa või kõik adressaadid:
   • Õpetajad - Sinu lapse õpetajad (gruppi näed siis kui kool on lubanud lapsevanematel ja õpilastel õpetajatele otse kirjutada)
   • Vanemad (lapsevanematele) - Sinu lapse klassi(de) lapsevanemad, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik (märkida ruut real Kõik) või teha valiku, kellega vestlus alustada. Kui Sul on koolis lapsed mitmes klassis, saad siin kasutada lisafiltrit (kooli valiku kõrval)
  Vestluse tüüpi näitavad ikoonid:

  Vg.png Osalejate valikuga vestlus, kasutatud gruppe Õpetajad, Õpilased ja vanemad, Õpilased, Vanemad, Personal.

  Kg.png Kooligrupi vestlus, osalejad on määratud kooli ametliku grupiga.

  Ta.png Teadaanne, vastata ei saa.

  Iv.png Vestlus kahe osaleja vahel, linnuke märgib, et see on loetud.

   • Õpilased (õpilastele) - Sinu klassi(de) õpilased, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik (märkida ruut real Kõik) või teha valiku, kellega vestlus alustada
   • Kooli personal - Sinu lapse kooli personal, iga inimese kohta on toodud tema rollid eKoolis (gruppi näed siis kui kool on lubanud õpetajatele otse kirjutada)
  • kirjuta sõnum kogu grupile (ilma osalejate nägemise või valikuta):
   • vali Kooli grupid
   • vali oma gruppide vahel: Sinu klassi õpilased (õpilastele); Sinu klassi vanemad (vanematele); Sinu klassijuhataja; administraatorid. Rollidele lubatud kooli gruppide kohta ülevaade on artikli lõpus olevas tabelis. NB! Valikusse saad kaasata kuni 5 erinevat gruppi!
 5. Loo vestlus (vajutus akna allosas oleval lingil)
   • Lisa vestluse pealkiri (kohustuslik); pealkiri ei tohi olla pikem kui 50 märki
   • lisa vestlusele (seda iseloomustav) pilt (kui on soov)
   • muuda osalejaid (ainult osalejate valikuga vestluse korral)
   • Vali "Loo vestlus", uus vestlus lisatakse
 6. Kirjuta sõnum (alusta vestlust); soovi korral lisa fail.

Enda algatatud vestluste muutmine

 1. Iga vestluse algatajal on lisaõigused selle haldamiseks, ta on selle vestluse administraator. Need on kättesaadavad Pisii.png ikooniga:
 2. Muuda vestluse infot: avatakse lisaaken, kus saab:
  • muuta ja eemaldada vestluse pilti
  • lisada vestlusele uus pealkiri (senine asendatakse)
  • Muuta vestluse sätteid
 3. Kustutada vestlus - see kustutatakse Sinu vestluste hulgast, teistele osalejatele jääb vestlus alles.
 4. Lisa osalejaid (ainult osalejate valikuga tehtud vestluste jaoks) - avatakse uuesti võimalus teha valik osalejate hulgas. Uued adressaadeid saavad juurdepääsu senistele vestlustele. Kõik vestluses osalejad saavad vastav märkme vestluse ajajoonele.
 5. Näha ja hallata vestluses osalejaid:
  • eemaldada osaleja vestusest
  • anda osalejale õigus hallata seda vestlust (lisada selle vestluse administraatoriks). Administraatorite lisamine on võimalik vaid vestlustele, teadaannetel ei ole administraatoreid.


Vestluse seaded ja meeldetuletuste saatmine

Vestluse seaded leiab:

 • Seadete avamiseks tuleb vajutada Pisiseaded19.png Vestluse akna päises
 • reavahetuse seadmiseks tuleb vajutada Pisiseaded19.png teate kirjutamise aknas või Seaded Pisiseaded.png
 • Vastuse kirjutamise akna suurendmiseks tuleks vajutada Pisiymbrik.png teate kirjutamise aknas
 • Emotikoni lisamiseks tuleb vajutada Pisismailiy.png teate kirjutamise aknas
 • Faili lisamiseks tuleb vajutada Pisivestlusfail.png teate kirjutamise aknas

Erakontaktid

Erakontaktidesse kogunevad need inimesed, kellega Sul on olnud üks-ühele vestlus. Üle on toodud eelmises vestluste versioonis olnud kasutajad, kellega olite kontaktitaotluse kaudu seotud.


Vestlusgrupid

Roll Suhtuseks avatud Kooli grupid ja osalejate valikuga grupid
Õpilane
 • Õpetajad* (minu aineõpetajad);
 • Õpilased (minu klass);
 • Kooli personal* (kõik koolis töötavad inimesed);
 • Kooli grupid: minu klassi õpilased, minu klassijuhatajad, administraatorid
Lapsevanem
 • Õpetajad* (minu laste aineõpetajad);
 • Vanemad (minu laste klasside vanemad);
 • Kooli personal* (kõik koolis töötavad inimesed);
 • Kooli grupid: minu klassi lapsevanemad, minu klassijuhatajad, administraatorid
Õpetaja
 • Õpetajad (kõik kooli õpetajad)
 • Õpilased koos vanematega - minu õpetatavate klasside õpilased ja lapsevanemad
 • Kooli personal
 • Kooli grupid: Administraatorid, Juhtkond, Õpetajad, Kooli personal
Klassijuhataja
 • Õpetajad (kõik kooli õpetajad)
 • Vanemad koos õpilastega (minu klasside õpilased ja nende vanemad)
 • Õpilased (minu klasside õpilased)
 • Vanemad (minu klasside lapsevanemad)
 • Kooli personal
 • Kooli grupid: Minu klassi õpilased, minu klassi vanemad, minu klassi klassijuhatajad, administraatorid, juhtkond, õpetajad, kooli personal

Iga klassijuhatajaga seotud klassi kohta on "Kooli gruppides" eraldi õpilaste, vanemate, klassijuhatajate grupp. Grupp kuvatakse vaid siis, kui seal on eKooli kasutusõigusega liikmeid. Gruppe saab filtreerida vestluse lisamise päises oleva klasside valiku abil.

Koolijuht
 • Õpetajad (kõik kooli õpetajad)
 • Vanemad koos õpilastega (kõigi klasside õpilased ja nende vanemad)
 • Õpilased
 • Vanemad
 • Kooli personal
 • Kooli grupid: klassi õpilased, klassi vanemad, klassi klassijuhatajad, administraatorid, juhtkond, õpetajad, kooli personal

Iga kooli klassi kohta on "Kooli gruppides" eraldi õpilaste, vanemate, klassijuhatajate grupp. Grupp kuvatakse vaid siis, kui seal on eKooli kasutusõigusega liikmeid.

eKooli administraator
 • Kooli personal
 • Kooli grupid: administraatorid, juhtkond, kooli personal
Tervishoiutöötaja
 • Õpetajad (kõik kooli õpetajad)
 • Vanemad koos õpilastega (kõigi klasside õpilased ja nende vanemad)
 • Õpilased
 • Vanemad
 • Kooli personal
 • Kooli grupid: administraatorid, juhtkond, kooli personal
Tugi-isik
 • Õpetajad (kõik kooli õpetajad)
 • Vanemad koos õpilastega (kõigi klasside õpilased ja nende vanemad)
 • Õpilased
 • Vanemad
 • Kooli personal
 • Kooli grupid: administraatorid, juhtkond, kooli personal
Personal
 • Kooli personal
 • Kooli grupid: administraatorid, juhtkond, kooli personal