Vestlused2018

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Uus vestluste moodul asendab seni toiminud tegevusi. Vanad vestlused on leitavad veel september 2018 jooksul.
Mess7.png
Mess10.png
Mess11.png
Mess12.png
Mess13.png
Mess141.png
Mess15.png
Mess16.png
Mess17.png
Mess18.png

ekooli vestluste loogika muutus pisut - seniste kirjade ja vastuste asemel on nüüd teistest rakendustest tuttavam sõnumitel põhinev loogika ja kujundus; Teie vastused on igas vestluses sinisel taustal ja akna paremas servas; teiste osalejate sõnumid hallil taustal ja vasakus servas.

Uued nimetused:

 • Sõnum - vestlus, kus kõik osalejad saavad algsele sõnumile vastuseid kirjutada ja kõik näevad kõigi vastussõnumeid. Sõnumid on ajalises järjekorras, uuemad allpool.
 • Teadaanne - vestlus, kus osalejate vastuseid ei ole teistele osalejatele näha. Kui sellisele vestlusele lisada oma vastus, muutub see vestlus eravestluseks - Teie ja algse sõnumi sisestaja vahel. Teised teadaande saajad ei näe Teie vastuseid ega saa osa edasisest vestlusest.

Vestlustes osalemise võimalused määravad iga inimese rollid eKoolis. Info selle kohta, kes millistes vestlustes osaleda saavad, leiate artiklist vestluste rollid.


Uue sõnumi või teadaande koostamine

Uue sõnumi või teadaande saatmiseks:

1. vajutage ümbrikul Vestluste akna päises; valige vestluse tüüp: uus sõnum või uus teadaanne. Hiljem vestluse tüüpi enam muuta ei saa!

2. Kui on vaja, saab adressaatide valikut muuta:

 • kooli, mille gruppe vaadatakse;
 • õppeaastat (eelmiste aastate vestluste vaatamiseks;
 • klassi (valik ilmub, kui vaadatakse kogu kooli "õpilased koos vanematega" nimekirja)

Muutmiseks kasutage tabeli kohal olevaid filtreid

3. Valige adressaadid:

 • Kooli grupp, kes selle sõnumi või teadaande saab. Valida saab korraga ainult ühe grupi ja vestluses osalevad kõik selle grupi liikmed. Kooli grupid on:
  • Administraatorid
  • Kooli personal
  • Juhtkond
  • Õpetajad
  • Kõik õpilased
  • Kõik vanemad
  • Klassi õpilased
  • Klassi vanemad
 • Osalejate valikuga grupp, kes selle sõnumi saab. Sellised grupid võivad olla "õpetajad"; "vanemad koos õpilastega"; "kooli personal":
  • vaikimisi ei ole valitud grupi ühtegi liiget
  • valiku teeb vajutus inimese nime taga oleval ruudukesel
  • kõik osalejad saab valida nimekirja alguse real "Kõik" vajutades
  • kõigi klasside õpilaste ja vanemate nimekirjas saab teha klassi kõigi vanemate ja õpilaste valikut klassi nimetuse real vajutades.
  • Kui "Vanemad koos õpilastega" gruppi vaatab koolijuht, siis on valikus kõik klassid, klassijuhataja jaoks on valikus tema enda klass või klassid.

4. Vestluse lisamiseks vajutage tabeli all oleval lingil "Loo vestlus".

5. Vestluse avamise aknas on:

 • osalejate valikuga grupi vestluses on kuvatud selles osalejad ja saab valikut muuta
 • Kooli grupi kohta on kuvatud selle nimetus
 • Vestlusele peab lisama pealkirja (vestluse nimetuse). Pealkiri ei tohi olla pikem kui 30 sümbolit.
 • vestlusele saab lisada pildi, mis kuvatakse vestluse juures.

Vestluse lisamise lõpetab vajutus lingil "Loo vestlus"

6. Vestluse alustamisel on oluline, et sellel lisataks esimene, sissejuhatav postitus. Kui seda ei ole, vestlus kustutatakse.


Vestluses osalemine

Vestluste ikooni juurde ilmuv punane mumm näitab lugemata postituste arvu. Neid võib ühes vestluses olla mitmeid. Kui olete vestluste akna avanud, näete iga vestluse kohta lugemata sõnumite arvu. Iga vestluse avamine muudab need sõnumid Teie jaoks loetuks. Vahet ei ole, kas loete vestlusi mKoolis või veebis.

Teie sõnumid on ekraani paremas servas, sinisel taustal. Teiste osalejate sõnumid on vasakus servas hallil taustal.

Iga oma sõnumi kohta saate vaadata, kes seda on näinud ja kes veel mitte. Sõnumi nägijate arv näidatakse iga sõnumi kohta eraldi, sest see võib olla erinev.

Te saate lisada vestlusesse nii mitu faili, kui soovite. Iga faili lisamiseks valige vastav ikoon vestluse aknas. Korraga saab lisada ka mitu faili; igale failile saab lisada selgitava teksti.

Faili lisamiseks:

1. valige faili lisamise ikoon

2. avatavas aknas lohistage või valige fail või failid;

3. kirjutage failidele selgitus

4. postitage failid.


Vestluse info ja muutmine

"i" täht vestluse akna kohal avab vestluse infot ja muutmist võimaldava paani.

Siin on võimalik:

 • Otsida vestlusest inimest, postitust
 • Muuta vestluse infot - avatakse vestluse lisamisest tuttav aken selle pildi ja pealkirjaga
 • Lahkuda vestlusest - see vestlus on Teie jaoks kustutatud
 • Kustutada vestlus (ainult autorile) - vestlus kustub kõigi osalejate jaoks
 • Lisada vestlusele osalejaid - saab teha valiku Teile rollide järgi lubatud kooli(de) inimeste hulgast, kes ka selles vestluses võiksid osaleda.
 • Näha vestlusele lisatud faile
 • Näha vestluses osalejaid ja neid:
  • lisada vestluse haldajate (administraatorite) hulka;
  • neid vestlusest välja arvata.