Vestlused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Ikoon <Vestlused> avab eKooli lehele nii Sulle isiklikult saabunud teateid / postitusi kui ka Sulle kui grupi liikmele saabunud infot.
Messages11.png
Messages2.png
Messages6.png

Vestluste lugemina ja vastamine

 • Vestlused saab avada kas päises oleval ikoonil vajutades või valides menüüst "Vestlused". Päises oleva ikooni juures on näha mumm lugemata vestluste või vastuste arvuga.
 • vajuta vestluse väljal, et seda lugeda, sellele saabunud vastukajad on kuvatud teate alla. Uusi, veel lugemata teateid sisaldavad vestlused on märgistatud punase täpiga .
 • vastamiseks kirjuta vastus. Pea meeles, et eKool lisab Sinu nime vastusele automaatselt.
 • saada vastus: vajuta <Saada>

Vestluste alustamine

 1. vajuta vestluste päiseribal oleval nupul "Alusta uut vestlust"
 2. Sisesta vestluse teema
 3. lisa vestluse adressaadid - vajuta väljal <Lisa adressaat> ja alusta kas grupi (õpetajad, õpilased....) või oma kontaktidesse kuuluva isiku nime sisestamisega - vastavused kuvatakse Sulle ja nende hulgast saab valida soovitu
 4. kirjuta vestlust alustav teade
 5. saada teade: vajuta <Saada>

NB! Nüüd saab vestluse salvestada ka mustandina!

Vestluste kustutamine, enda eemaldamine vestlusest

 1. Sulle suunatud vestlustest saad end eemaldada vajutades lingil <Eemalda> ja vasta OK küsimusele <Kas Sa soovid sellest vestlusest lahkuda?>
 2. Sinu enda algatatud vestluste kustutamiseks vajuta <Eemalda> ja saad teate vetsluse kustutamise kohta
 3. Vasta OK küsimusele <Kustuta see vestlus ja kõik selle postitused?> - ja sellega seotud vastused kustutatakse Sinu postkastist.


Rollist tulenevad kontaktid ehk Grupid

Grupid lisatakse ja eemaldatakse vastavalt Sinu rollidele koolis. Klassijuhatajad ja kooli juhtkond saavad igal juhul oma õpilastele ja nende vanematele saata teateid. Gruppide õigused:

 • õpilased saavad kirjutada oma klassi õpilastele ja klassijuhatajale
 • lapsevanemad saavad kirjutada oma klassi vanematele ja klassijuhatajale
 • Klassijuhataja saab kirjutada oma klassi vanematele ja õpilastele ning kooli personalile ja juhtkonnale
 • Õpetaja saab kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale
 • Koolijuht saab kirjutada kogu kooli õpilastele ja lapsevanematele; iga klassi õpilastele ja vanematele, kooli personalile, õpetajatele, juhtkonnale.

Alati on võimalik kirjutada oma kooli eKooli administraatoritele - valida tuleb vastav grupp.

Nüüd saab avada isikliku vestluse iga oma kontaktgrupi liikmega - õpilased õpilastega, lapsevanmad lapsevanematega. Sellises vestluses osalenud isikud kantakse iag kasutaja isiklike kontaktide nimekirja.

NB! Kui kool on seda lubanud, näevad Personali gruppi ja saavad selle liikmetele eraldi kirjutada lapsevanemad ja õpilased. Kogu grupile kirju saata nad ei saa!

Isiklikud kontaktid

võimalus leida isikuid oma kooli(de) eKooli kasutajate hulgast ja saata neile oma kontakti soovi, millele võib saada või anda positiivse või negatiivse vastuse.

Inimesed, kellega Sa enam suhelda ei soovi, saab kustutada või ajutiselt blokeerida (lingid <Blokeeri> ja <Kustuta>). See ei kehti koolis oleva rolliga määratud kontaktide kohta - nii ei saa kustutada klassijuhataja või koolijuhi kontakte, nad saavad Sulle ikkagi saata vajalikke teateid.


Uue kontakti lisamine

Iga eKooli kasutaja saab lisada oma kontaktide hulka teisi eKooli kasutajaid. Selleks: 1. sisestada oma kontaktide akna otsingusse uue kontakti nimi. Vajutada, et otsida tuleb kõigi eKooli kasutajate hulgast

2. kui inimene on leitud, vajutada "Lisa kontaktidese" lingile ja nõustuda kutse saatmisega

3. Kutse saatjale ei jää kutsest mingit jälge, ta peab ootama, kuni kutse saaja selle kinnitab ja nõustub temaga suhtlema.

4. Kutse saaja näeb oma Taotlused ikoonil punast mummu uute kutsete arvuga. Vajutus mummul avab Taotluste akna

5. Taotluste aknas on kontaktide kutsed eraldi lehel. Iga kutse saab kas kinnitada või tagasi lükata. Kui kontaktikutseid ei ole, siis seda lehte ei näidata.

6. Kui kutse on kinnitatud, lisandub uus kontakt nii kutsuja kui ka kutse saaja Kontaktide lehele.