Vestluse protokolli vaatamine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Arenguvestluse protokolli leiate kuni 30 päeva pärast vestluse toimumist uudisvoost, hiljem arenguvestluste aknast või lapse lehe "Sündmused" jaotusest. Lapsevanemad, kes ise vestlusel kohal olid, näevad protokolli ka oma "Sündmused" lehelt.
Avop2.png
Av6.png
Av5.png
Av7.png


Arenguvestluse protokoll

Protokolli leiavad õpilased ja laspevanemad kahest kohast:

1. Sündmused lehel

  • Õpilane näeb oma Sündmuste alt oma vestlusi. Kui vestlusest on möödunud üle 30 päeva, tuleb vajutada kooli nimetusel, et avada selle kooliga seotud sündmused
  • õpilasega seotud vanemad näevad õpilase Sündmused lehelt selle lapse vestlusi.
  • kooli juhtkond ja klassijuhataja näeb sealt selle õpilase vestlusi.

2. Arenguvestlused aknast - vajutades vestluse nimetusel jaotuses <Protokollid>.

Saab avada kas protokolli või protokolli vaatamise logi. Eraldi on kuvatud valitud õpilase või lapsevanema eesmärgid ja meeldetuletused selles protokollis.

Kui protokolli vaatab isik, kes selle eesmärgi endale võttis, siis saab ta lsiada omapoolse tagasiside. See on näha kohe kõigile selle protokolliga seotud inimestele. Klassijuhataja saab järgmisel vestlusel anda omapoolse tagasisde ülesande täitmisele. Mõlemad tagasisided kuvatakse protokolli juures.