Vestluse aken perele

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Av3.png

Arenguvestlused planeeritakse pikalt ette ning teated võivad kaduda uudisvoos kaugemale ja olla raskelt leitavad. Nüüd on lapse ja vanema lehele lisatud samasugune puu, nagu see koolis on. Puu on näha ainult nende koolide vanematele / õpilastele, kes arenguvestluste mooduli avanud on. Kui kool ei ole veel õpilast vestlusele kutsunud, on tühjas aknas vastav teavitustekst.


Arenguvestluse algatab (kutsub pere vestlusele) klassijuhataja!


NB! Arenguvestlusele registreerumise õigus on kõigil lapsevanematel, aga esimene aja broneerija lõpetab teiste jaoks selle võimaluse.
Avkiri.png
Avbron1.png
Av2.png
Avbron2.png


Vestlusele registreerumine

 • Lapsevanem ja õpilane saavad e-postile teate selle kohta, et on kutsutud vestlusele. Teade koosneb standardsest tekstist ja klassijuhataja lisatud teatest. Lapse ja vanema kirjad on erinevad.
 • Lapsevanem näeb oma eKooli uudisvoos uut sündmust: laps on kutsutud arenguvestlusele ja temal on võimalik määrata aeg selleks. Seda teadet näevad KÕIK selle lapsega eKoolis seotud lapsevanemad.
 • vajutab kas nupul uudisvoos või arenguvestluse aknas ja näeb vabade aegade valiku akent
 • kokku on kogutud kõigi klassijuhatajate veel vabad arenguvestluse ajad. Iga aja juures on ära toodud klassijuhataja nimi.
 • Lapsevanem valib ja kinnitab perele sobiva aja.

Nüüd on see aeg ja selle aja valija näha kõigile pere liikmetele - ka õpilasele.


NB! Küsimustiku täidavad eraldi õpilane ja tema lapsevanemad. Iga vanema vastused kogutakse ja kantakse protokolli eraldi. Eeltäidetavad küsimused määrab klassijuhataja.
Avop4.png
Av4.png

Küsimustiku eeltäitmine

Pere saab asuda täitma eelvastatavate küsimustega küsimustikku. Küsimustik on dubleeritud uudisvoos ja arenguvestluse aknas.

 • leida link küsimustikule uudisvoost või avada arenguvestluste aken
 • vajutada küsimustiku täitmise nupule (lingile)
 • vastata küsimustele. Küsimustikku võib täita mitmes osas ja oma seniseid vastuseid muuta
 • klassijuhataja näeb eelnevalt antud vastuseid
NB! Arenguvestluse protokolli leiate kuni 30 päeva pärast vestluse toimumist uudisvoost, hiljem arenguvestluste aknast või lapse lehe "Sündmused" jaotusest. Lapsevanemad, kes ise vestlusel kohal olid, näevad protokolli ka oma "Sündmused" lehelt.
Avop2.png
Av6.png
Av5.png
Av7.png


Arenguvestluse protokoll

Protokolli leiavad õpilased ja laspevanemad kahest kohast:

1. Sündmused lehel

 • Õpilane näeb oma Sündmuste alt oma vestlusi. Kui vestlusest on möödunud üle 30 päeva, tuleb vajutada kooli nimetusel, et avada selle kooliga seotud sündmused
 • õpilasega seotud vanemad näevad õpilase Sündmused lehelt selle lapse vestlusi.
 • kooli juhtkond ja klassijuhataja näeb sealt selle õpilase vestlusi.

2. Arenguvestlused aknast - vajutades vestluse nimetusel jaotuses <Protokollid>.

Saab avada kas protokolli või protokolli vaatamise logi. Eraldi on kuvatud valitud õpilase või lapsevanema eesmärgid ja meeldetuletused selles protokollis.

Kui protokolli vaatab isik, kes selle eesmärgi endale võttis, siis saab ta lsiada omapoolse tagasiside. See on näha kohe kõigile selle protokolliga seotud inimestele. Klassijuhataja saab järgmisel vestlusel anda omapoolse tagasisde ülesande täitmisele. Mõlemad tagasisided kuvatakse protokolli juures.