Vastuvott 2016

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
TEGEVUSED ELUKOHAJÄRGSE KOOLI MÄÄRAMISE TAOTLUSE ESITAMISEKS:

(0. Registreerige eKooli kasutaja. Lisalugemine: Uue kasutaja lisamine)

1. Logige eKooli kas id-kaardiga või pangalinkide kaudu. Lisalugemine: Turvaline logimine

2. Kindlasti lisage oma profiili või kontrollige, kas Teie elukoha aadress, e-posti aadress ja kontakttelefon on tegelikkusele vastavad. Nii saab Teie soove täpsustada, kui selleks vajadus peaks tekkima. Andmete mutmisest saate edasi lugeda Oma andmete muutmine

3. Avage päises oleva lingiga elukohajärgse kooli määramise taotluse esitamise aken. Lisalugemine: Taotluse esitamine

4. Sisestage lapse nimi ja isikukood. Kontrollige andmeid. Teile kuvatakse lapse Rahvastikuregistri järgne aadress, mida Te ise muuta ei saa. Küsimustele vastab ja eriolukorrad lahendab Haridusamet.

5. Kirjeldage elukohajärgse kooli määramiseks olulised asjaolud: valige õppekeel; sisestage sama pere teiste laste koolid; andke teada oma soov elukohajärgse kooli osas ning põhjendage oma soovi.

6. Saatke taotlus Tallinna Haridusametile. Teie e-postkasti saabub kinnituskiri; esitatud taotluse leiate päises olevast <Taotlused> ikoonil vajutades. Lisalugemine: Taotluse esitamine

VÕIMALIKUD TAKISTUSED TAOTLUSE ESITAMISEL

1. Te ei ole sisse loginud id-kaardiga või pangalingi kaudu. Veaolukorra lahendamisest lugege artiklist Turvaline logimine

2. Teil ei ole oma profiilis täidetud kõiki andmeid. Veaolukorra lahendamisest lugege artiklist Profiilis puuduv info

3. Teie lapse kohta on juba elukohajärgse kooli määramise taotlus esitatud. Täpsemalt saate lugeda artiklist korduv taotlus

4. Teie lapsel on juba koht munitsipaalkoolis olemas. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Tallinna munitsipaalkooli koolikoht on olemas"

5. Teie laps on kooliküps ja läheb kooli aasta varem. Edasised juhendid leiate artiklist "Laps läheb 6 aastasena kooli"

6. Teie laps elab Tallinnas, aga teda ei leitud kontrollnimekirjast. Võimalikest valikutest lugege artiklist "Last ei leitud kontrollnimekirjast"


TAOTLUSE STAATUSED:

HARIDUSAMETI TAOTLUSE STAATUSED:

1. Roheline kiri "Taotlus on saadetud Tallinna Haridusametile" - kõik on korras, Teie taotlus on töös ja Teie lapsele otsitakse kohta koolis.

2. Punane kiri "Tagasi lükatud" - Teie taotluses oli viga (nt. ei olnud veel mitte koolikohustuslikul lapsel vajalikku komisjoni otsust) ja see lükati tagasi.

3. Sinine kiri "Haridusamet on määranud lapsele koha koolis" - koos staatuse muutusega saabub Teile e-kiri. Edasi tegeleb Teie taotlusega määratud kool - kutsub Teid kooli eKoolis ja e-kirjaga.

KOOLI TAOTLUSE STAATUSED: (kooli taotluse staatusi näete siis, kui Teie taotlus on Teile määratud kooli üle antud)

TEGEVUSED KOOLIKOHA VASTUVÕTMISEKS:

1. Oodake elukohajärgse kooli määramist. Teie taotlus on läbi vaatamisel. Taotluse staatused muutuvad vastavalt komisjoni otsustele.

2. Kui kool on määratud, annab Haridusamet sellest Teile teada Teie e-postiaadressil ja eKooli <Taotlused> aknas oleva taotluse juurde ilmub lisainfo. Info Teie lapse kohta edastatakse koolile, kuhu Teie laps on määratud.

3. Leiate eKoolist kooli kutse ja just selle kooliga seotud lisainfo. Kui Te ei ole teinud taotlust eKooli kaudu, siis võtke palun kooliga ise ühendust.

4. Andke koolile teada, kas võtate määratud koha vastu või mitte - tehke valik eKoolis või andke koolile info mõnel teisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

5. Kool palub Teil esitada lapse dokumendid ja kannab õppeaasta alguses lapse õpilaste nimekirja. Teie saate siis lapsevanema õigused. Kooliaasta alguses saab eKoolist Teie abiline kooliga suhtlemisel.


Oluline: 1. klassi astumise ajakava (Tallinnas):
  1. 1.märts kuni 15.märts 2016 - lapsevanem saab esitada taotluse
  2. alates 16.märts 2016 - Haridusameti komisjon määrab kodukooli
  3. hiljemalt 25. mai 2016 - vanemad saavad teate elukohajärgse kooli kohta
  4. hiljemalt 10. juuniks 2016- tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei
  5. alates 15. juunist 2016 - kõik soovijad saavad esitada avaldusi vabadele kohtadele koolides
  6. kui lapsevanem kolib Tallinna pärast 1. veebruari, tuleb tal lapsele koolikoha saamiseks esitada haridusametisse taotlus;