Varasemate vestluste protokoll

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Iga õpilase arenguvestluse protokolli avamine logitakse automaatselt. Logi on nähtav klassijuhatajale, õpilasele, tema vanematele.
Avprot1.png
Avprot2.png
Av77.png

Eelmiste aastate protokollide vaatamiseks on klassijuhatajal kolm võimalust:

1. otsida see õpilane Arenguvestluste mooduli nimekirjast; vajutus õpilase nimel avab detailvaate, kus kirjas kõik eelmiste arenguvestluste ajad, läbi viinud õpetajad ja ikoonid protokolli ja protokolli vaatamise logi avamiseks.

2. Avada õpilase kaardilt "Sündmused" leht - seal kooli nimel vajutades kuvatakse kõik kooliga seotud sündmused (arenguvestlused, õppenõukogu otsused, kiitused/laitused jms).

3. Avada galeriist (kooli lehel) õpilase kaart ja sealt arenguvestluste aken.Avatakse lapse ja vanema lehel olevaga sarnane aken.


NB! IGA protokolli avamisega kaasneb automaatne logi. Logi hiljem muuta, kustutada ei ole võimalik.