Uuendused 2013

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

Uuendused 14. detsember


1. lisaks klassijuhatajale saab ka koolijuht kasutada uut (õppenõukogu) otsuste akent. Sealt saab lisada "muud otsused" tüüpi otsuseid kõigi klasside kõigile õpilastele.

2. Tunnistusele ei lisata tulevikus olevate veerandite puudumisi

3. On täpsustatud info, mida kuvame õpilase ja lapsevanema uudisvoos puudumiste kohta, enne oli "Puudumised: " ja arv, nüüd on "Puudumised (viimased 30 päeva):" ja arv. Sest see on info mida tegelikult seal näidatakse ja mõnikord on tekkinud segadus tundide kokku lugemisel.

Väike meeldetuletus: kui soovite näha seda pilti, mida õpilane ja lapsevanem näevad, siis - galeriist avage õpilase kaart ja seal ongi seesama uudisvoog. Muidugi eeldab see klassijuhataja või koolijuhi rolli.

4. Materjalide keskkonda saab nüüd üles laadida peaaegu kõiki failitüüpe, loetelu leiate:

https://wiki.ekool.eu/index.php/%C3%95ppematerjalid


Uuendused 16. november

Õpetajad saavad hallata oma ainepäevikust õppematerjale - päeviku alla lisatud uues jaotuses on näha kõik selle päevikuga jagatud failid, saab lisada ning emaldada uusi jagamisi juba materjalide keskkonnas olevatele failidele ning lisada oma materjalide hulka uusi faile, mis saavad kohe jagamise selle päevikuga, millest nad lisati. Lisalugemine:

https://wiki.ekool.eu/index.php/Materjalid_paevikus


UUendused 4. oktoober

Tere

tänase uuendusega sai üles põhjalikult muudetud kontrolltööde plaan. Kontrolltööde plaan on pidavalt küsimusi tekitav teema, seetõttu vaatasime üle võimalused selle kokku kogumise loogika muutmiseks ja koostasime uue protseduuri. Kui seni koguti kontrolltööd päevikus õpilaste valiku aluseks olevate siltide alusel, siis nüüd vaatame õpilasi - kontrolltöö saavad need klassid, kelle õpilased selles päevikus aktiivsed on. Muudatuse tulemusena saame lubada, et õpetaja lisatud tööd jõuavad kontrolltööde plaani kohe, kui need lisatud on, mitte 1x tunnis nagu seni.

NB! Kontrolltööde plaan loetakse sisse kui avate oma kooli lehe. Avate plaani, vaatate töid, avate päeviku, lisate kontrolltöö, avate plaani - tööd pole. Vajalik on vajutada plaani uueks laadimiseks brauseri Värskenda (Refresh) nuppu.

NB! Plaani arvutamine võtab siiski mõned sekundid / minuti olenevalt andmebaasi koormusest, seepärast ei tasu muretseda, kui tööd KOHE plaanis pole (hoolimata andmete värskendamisest).

Ja veel üks seni teatamata uuendus - materjalide keskkonda piloteerivatele koolidele. Kooli lehel, kooli seadete all (i tähega ikoon punase joone parempoolses otsas) on materjalide haldusliides. Koolijuhile. Näete, kui palju on kooli õpetajad faile jaganud, kes just kui palju ja mis tüüpi faile. Ning võimalus lõpetada failide jagamine oma kooli jagamiste hulgast.

Täpsemalt materjalide keskkonnast siis, kui selle kõigile avame - praeguse plaani järgi kohe-kohe saabuval vaheajal.

Pisi-pisi muudatus: ka klassijuhataja saab õpilase numbrit muuta. Tema kaardilt galeriist.

Uuendused 19. august

Koos koolidega valmistume uueks õppeaastaks, lisame uusi võimalusi ja parandame vanu vigu. Tänasest käiku antud uuendused on:

1. Päevikute definitsioone saab kopeerida, s.o. võtta olemasolev päevik, avada definitsiooni muutmine ja vajutada nuppu "Kopeeri" ning kirjutada uue päeviku nimetuse. Kõik muu kopeerub (ka õpilaste valikusildid), samasse õppeaastasse. Lisalugemine ja pildid: https://wiki.ekool.eu/index.php/P%C3%A4eviku_lisamine

2. Pikalt oodatud uuendus on võimalus õpilasi ükshaaval päevikusse lisada nii administraatori, koolijuhi kui ka aineõpetaja poolt. Võimaiik on õpilaste lisamine päevikusse kolmel viisil: a) nagu ennegi, silte (klass, paralleel, sugu, kooli defineeritud sildid) kasutades. Päevikusse saavad selle sildiga õpilased. Vaikimisi on KÕIK päevikud sellised, et sinna õpilasi ükshaaval lisada ei saa. Eeldatavasti jääbki enamik päevikuid just selliseks. b) Päevikusse lisatakse (nopitakse) ükshaaval kõik seal olema määratud õpilased (s.o. sellele päevikule õpilaste valiku silte ei lisata). Näiteks valikainete päevikud, huvitegevuse päevikud.... Selliselt kogutud õpilastega päeviku eelis on, et õpetaja saab kõiki õpilasi oma õppegrupist välja arvata kohe päevikust. c) "Järelnoppimisega" - osa õpilasi lisatakse siltidega ja siis avatakse võimalus lisada veel õpilasi, kes ka sellesse päevikusse peaksid kuuluma. Neid õpilasi saab siis õpetaja välja arvata, siltidega lisatud õpilased jäävad paigale. Näiteks on 6. & 8. klassis poisse arvukamalt, aga 7. klassis mõned. Need poisid jagatakse 6. ja 8. klassi kehaliste kasvatuste gruppide vahel, kasvõi kasvust sõltuvalt (pisemad 6. klassi tundi ja pikemad 8. klassi päevikusse). Nii on päeviku põhigrupiks 6 + "mees" või 8 + "mees" ja 7. klassi poisid nopitakse juurde.

Noppimine tuleb võimalikuks teha päeviku definitsioonis vastava tingimuse märkimisega. Õpilasi saab lisada nii õpetaja oma ainepäeviku alt; koolijuht igast ainepäevikust kui ka admin Õppeaasta lehelt. Nopitud õpilasi saab päevikust ükshaaval välja arvata. Lisalugemine ja pildid: https://wiki.ekool.eu/index.php/P%C3%A4eviku_lisamine https://wiki.ekool.eu/index.php/%C3%95pilaste_noppimine

3. Päevikute täitmisel - lisasime õpilase detailvaatesse kerimisriba, s.o. kommentaari väli ei veni enam sõltuvalt kommentaari pikkusest, vaid on keritav ja nii ei kao salvestamise nupud ära.

4. Eristasime sisendis ja kõigis aruannetes ning vaadetes aastahinded ja kursusehinded, kummaga tegu on, leitakse päevikuga seotud õppekava ainekaardilt. Perioodõppes aastahinne, kursusõppes kursusehinne.

5. Lisasime uue kokkuvõtva hinde tüübi - "Teist tüüpi kokkuvõttev hinne", õpetaja kirjutab hinde lisamisel, kas tegu loovtöö, uurimistöö, arvestuse või millegi muuga. Nimetuse pikkus kuni15 tähemärki; see lisatakse päevikusse selle hinde veeru päisesse, päeviku alla sündmuste nimekirja, õpilasele näidatakse koos hindega ja kasutatakse aruannetes. Uue hindetüübi avamiseks tuleb päevikuga seotud ainekaardil lisada linnuke uue hindetüübi ette ja valida hindeskeem. Lisaks saab lugeda https://wiki.ekool.eu/index.php/Lisa_p%C3%A4evikusse_s%C3%BCndmus

6. Seoses uue hindetüübiga ja puudumiste rea lisamiseks tuli muuta tunnistust. Kokku kolmes kohas: a) eksamihinde veeru asemel on nüüd ilma nimeta veerg, aastahinde järel. Sinna lisame siis eksamihinded ja teist tüüpi kokkuvõtvad hinded, vastava aine reale; b) Tunnistus sai puudumise rea ja selle sisse/välja lülitamise võimaluse (tunnistuse koostamise filtrist); c) nüüd saab tunnistusi ja õppeedukuse aruannet teha ka arhiveeritud aastate kohta.

7. Õpilase kaardil on näha õpilase number ja administraator ning klassijuhataja saavad seda muuta nagu vaja. Administraator õppeaasta lehelt. klassijuhataja leiab õpilase galeriist ja avab tema kaardi (nagu seni õppenõukogu otsuse lisamisel).

8. Klassijuhataja sai uue ikooni ja lehe "Otsus" kus saab oma klassi õppenõukogu otsuseid lisada hulgi ning ükshaaval ja näha ka olemasolevaid otsuseid. Siia tahame klassijuhatajale erinevate klassiga seotud tegevuste keskuse kujundada. Lisalugemine ja juhised: https://wiki.ekool.eu/index.php/Klassijuhataja_lisatud_otsused

10. Arenguvestluse protokolle enam kooli juhtkond ei näe. 

Uuendused 18. mai

1. koolijuhi päevikute otsingu täiendus (kooli leht, "Kõik" päevikud). Päevikute otsing nimetusest otsisõna järgi on ikka olemas olnud, ainult et paljud koolijuhid ei leidnud seda üles. Nüüd viisime otsingu eraldi, tegime märgatavaks ja lisasime otsingud ainete, õpetajate, õpilaste ja klasside järgi. Lisalugemine ja pildid

https://wiki.ekool.eu/index.php/Paevikute_otsing

Õpetajaid ja õpilasi otsitakse perekonnanime(s sisalduva otsisõna) järgi.

2. Üles sai asenduste aruanne. Lisalugemine ja pildid:

https://wiki.ekool.eu/index.php/Asenduste_aruanne

Uuendused 4. mai


1. Asendused:

  • kõigil koolidel on lisatud uus klassifikaator "asenduste põhjused" ja sinna esimene asenduse põhjus "asendustund". Saate lisada oma põhjused. Seniste 2012/13 aasta asendustundide märgistamine ja põhjuse lisamine ei ole veel valmis, seepärast palun arvestada, et kõik "vanad" asendused (ehk need, kus päeviku tundide planeeritud maht õpetajale oli 0 ja millised õpetajad nüüd on näha kui asendusõpetajad päeviku definitsioonis) saavad just selle esimese eKooli poolt lisatud põhjuse.
  • kõigis päevikutes on planeeritud 0 tunniga õpetajad märgistatud kui asendusõpetajad
  • Õppeaasta > päevikud päevikule uut õpetajat lisades saab märkida, et tegu asendusõpetajaga ja valida asenduse põhjuse; asendusõpetajaks saab märkida ka sein päevikule lisatud õpetaid.
  • ainepäevikutes on lisasektsioon (kõige lõpus, tunnikirjelduste all), kus toimub asnedusõpetajate haldus. Õpetaja ja koolijuht saab otse päevikust määrata asendusõpetajat ja asenduse põhjust ning asendust lõpetada. Vaikimisi on see sektsioon suletud.

Tunni sisse kandmisel ei ole mingit vahet senisega, asendus märgitakse automaatselt, kui tunni lisanud õpetaja on asendusõpetaja. Õpetaja koormuse aruanne toimib praegu endiselt (loeb 0 planeeritud koormusega tunde); kuni asenduste kirjeutamiseni senistele andmetele on uus asenduste aruanne peidetud. Paar päeva jätame uute võimalustega tutvumiseks, siis lisame aruande.

2. Kokkuvõtvate hinnete aruanne sai juurde õppeaastate valiku juhul, kui kogutakse kooliastmehindeid. Aruande koostaja valib, milliste aastate hindeid näha soovitakse. Nii saab 12nda klassi araundest eemaldada 9nda klassi lõpuhindeid.

3. üks pika-pika ajalooga küsimus sai lõpuks korda - nüüd saab saamks päevaks lisada nii mitu erineva põhjusega puudumist kui vaja on. Nt. puudus laps popitegemise põhjusel esimesest tunnist ja oli võistlustel kooli esindamas kolmest viimssest tunnist.

4. ja veel üks pika-pika ajaline puudus sai korda: galeriis jääb nüüd otsing aktiivseks kui õpilase kaart sulgeda...

5. ja pisi-pisi parandus: klassifikaatiorid / puudumised näitab tabelis puudumise märgi liiki - põhjusega ja põhjuseta. Tänu tähelepanu juhtimast.


Uuendused 9. märts

Täna andsime kasutusse mõned väiksemad vahepeal kogunenud muudatused ja kaks uut tegevust lapsevanematele. Esmalt kooli puudutavad asjad.

Ainepäeviku muutmisse suhtume alati ettevaatlikult ;) aga nüüd võtsime ette päeviku all oleva tundide ja ülesannete loetelu ning ülesannete lisamise.

1. Uuendatud on tunnikirjelduste list päeviku all. Muudetud ainetunni või ülesande detailset vaadet (koledast tumehallist pehmemaks kollaseks), ülesandele lisatud fail on nüüd selgemalt välja toodud, näha on tunni või ülesande lisanud õpetaja ja tunni või ülesande LISAMISE aeg (mitte viimase muutmise aeg). Juhised

Lisalugemine artiklis Tunnid,_ülesanded,_tunnikirjeldused

Perioodihinded said päeviku all olevas listis juurde veerandi nimetuse.

2. Ainetunni lisamise aken sai pisut korrektsema kujunduse, oluline on teada, et tunnikirjeldusest korjatakse kohe ära html koodid mis teksti kopeerimisel sinna ehk kaasa saada võivad.

3. Koduse ülesande, hindelise ülesande ja kontrolltöö lisamise aken sai põhjalikuma uuenduse. Mitte ainult visuaalselt vaid ka sisuliselt. Nimelt on paar-kolm korda olnud probleemiks see, et koduse ülesande netist kopeerimisel võib tekstile lisanduda igasugust vaataja eest peidetud kraami, mis võib tegelikult paha teha. Näiteks kopeeris õpetaja ülesandesse söökla töötaja e-posti aadressi ja terve klassi vanematel ei avanenud eKool - avanes küll aga asendus kohe valge lehega kus ülaservas see aadress. Mure möödus koos ülesande kuupäevaga.

Seega kontrollime nüüd ülesande teksti üle. Kui seal ei ole mingeid html elemente (on ainult eKooli aknast lisatud html elemendid), siis <salvesta> vajutus salvestab ülesande nagu varemgi. Kui aga html elemendid on, siis liigitatakse need lubatuteks (lingid, B, I, U, reavahetused) ja lubamatuteks ning lubamatud korjatakse tekstist välja. Õpetajale kuvatakse eelvaade koos vastava selgitusega. Kui saadud tulemus ei ole selline, nagu õpetaja loodab, saab ta <Tagasi> nupuga liikuda ülesande lisamise aknasse. Kui kõik korras, siis <Salvesta> lisab ülesande.

Kui midagi ära keelata siis tuleb midagi asemele lubada. Seega sai ülesande lisamise aken paar nuppu lihtsama kujunduse tegemiseks. ülesandes säilib alles reavahetus ja saab lisada üle- ja alaindekseid. Täpsemalt saab uurida Lisa_päevikusse_sündmus

4. Kooli seaded leht (kooli lehe i tähega ikoon) sai tegelikult juba varem uuendatud aga nüüd see töötab ka ;) (probleem oli GoogleMapsi kaartide toimimises). Kooli juhtkonna ja administraatori rollides saab seal muudatusi teha, muuhulgas saavad ka koolid kellel seni aadress puudu selle sisestada. Lisalugemine artiklis Kooli_avalik_leht

5. lõpupäevikusse lisati õppekava ja õppekava aine nimetused - ehk on õpetajal lihtsam järge pidada kus ta just asub.

6. Puudumiste päevikus on uue puudumise põhjuse lisamisel kohe näha Salvesta nupp ning klassijuhataja saab vea, kui üritab lisada üle 30 päeva pikkust põhjendust. Mõlemad ammu küsitud muudatused.

Pilootkasutusse saavad kaks uut teenust lapsevanematele:

1. Popipatrull ehk sms teavitus päeva esimese puudumise kohta. Kui paari nädala jooksul kahes koolis kõik toimib ootuspäraselt teeme sms teavituste tellimise kättesaadavaks kõigile lapsevanematele. Koolile sms teavitus lisategevusi ega lisakulu ei too. Täpsemalt saab lugeda Popipatrull

2. Kooli kaart ehk liidestus firma Valnes uksekaartide süsteemiga lubab esimese sammuna lapsevanematel jälgida oma lapse liikumist läbi koolis olevate uste. Juhend on koostamisel, pilootkool teada.

Need mõlemad on meie jaoks "esimesed pääsukesed", sest eeldavad liidestust eKooli väliste andmekogude ja infosüsteemidega ning pidevat andmete sünkroniseerimist. Sms teated saadavd laiali lapsevanemate mobiilioperaatorid (EMT, Elisa, Tele2) ning samuti korraldavad teenustasude kogumist; uksekaartide info, kehtivuse ning logid saame inDeal'i andmebaasist. Seetõttu on teenuste välja töötamiseks kulunud rohkem aega kui planeeritud ning rakendame neid ettevaatlikult, et võimalikud tegeliku kasutuse vead suurt segadust ei tekitaks. Kui liides ja andmevahetus testserveritel toimib, siis ei garanteeri see veel tegelikus keskkonnas toimimist.


Uuendused 21.01

Arhiivist:

selle nädala keskel lõpetasime vanade päevikute üle toomise vanast versioonist uude. Kõigi "vanas" versioonis olnud aastate ja päevikute kohta koostati kolm html faili: ruudustik (õpilased, hinded, kuupäevad), tunnikirjeldused ja kodused tööd. Nii nagu seda tehakse kui märgite aasta arhiivi praegu. Arvestama peab seda, et vanu päevikuid on 4 korda rohkem - iga veerandi kohta eraldi. Failide koostamine võttis aega kolm kuud ;) ja nende lisamine praegusesse süsteemi nädala. Ümber kirjutati mitte ainult 2007/8 ja 2008/9 õppeaasta päevikud (s.o. 5 aasta päevikud arhiivis nagu seadus nõuab) vaid kõik päevikud - alates 2002/03 õppeaastast.

Kuidas kätte saab: Aruanded > Arhiiv > Vanad päevikud. Töötavad sellel lehel kirjeldatud otsingud, ka õpetaja nime järgi otsing (sellel aastal olnud õpetaja nimekuju alusel).

Uue võimalusena lisandus tarkvara uuendusega võimalus kooli oma arhiiv koostada - Aruanded > Import / Eksport > Arhiveeritud päevikute pakkimine. Kõik valitud aasta päevikute kolm html faili pakitakse ühte zip faili, mille saate siis salvestada ja hoiustada kuhu iganes.

Arhiivist saab täpsemalt lugeda Arhiiv


Õpilase ja lapsevanema jaoks: tunnikirjeldused (ikoon Õppetöö) viidi üle uuele kujundusele (analoogselt koduste ülesannetega) ja sisaldavad nüüd ka nädala vaadet, s.o. puudumise korral saada kohe ülevaade päeva jooksul koolis tehtust. Lisalugemine ja pildid artiklist Tunnikirjeldused