Uuendused 2012

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Uued serverid aastavahetusel

et kõik koolid on kohe-kohe lõppeval aastal olnud väga tublid, siis tõi Jõuluvana eKoolile uued serverid. Kogu teenuse ümber tõstmine võtab aega, seetõttu katkestame eKooli töö 28.12.2012 00:00 (ehk siis reede öösel vastu laupäeva) ja paneme uuesti tööle, kui ümber tõstmine valmis ja me oleme veendunud, et kõik toimib. Varuga aega arvestades pakume, et hiljemalt 2.01.2013 varahommikul saab eKooli uuesti kasutusse, kui jõuab, siis ka varem.


Uuendus 24. november

Koostasime uue disainimalli, mida on rakendatud lapse ja vanema lehe ülesannete ja arenguvestluste aknas, järk-järgult viime ka teised tegevused samale disainile üle, seejuures muidugi iga tegevuse kohta saadud sisulisi ettepanekuid arvestades.

LAPS ja VANEM

1. Uus ülesannete aken Minu ülesanded. Uuel disainil ja uue loogikaga. Ülesandeid saab vaadata kahes lõikes: a) ajaline. Nädala ülesanded - kõik ülesanded päevade kaupa gupeerituna koos nädalate kerimisega; kaugemad ülesanded (järgmine nädal ja edaspidi) kuude kaupa grupeerituna (nt. kohustuslik kirjandus, arvestuse tingimused vms mida teada antakse paar kuud ette kuni õppeaasta lõpuni); "oma ülesanded" ehk minu enda poolt endale antud ülesanded kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega. b) ainete ülesanded, kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega. Kui vaatajal ei ole õpilase rolli, siis ainete ülesandeid ei ole. Kui vanem vaatab õpilase ülesannete lehte siis on.

Ülesanded on tabelis, eraldi on näha, kas on seotud fail ja kas vaataja ise on sellele ülesandele märkmeid lisanud. Kohe tabelis saab ülesannet tehtuks märkida (ikka ainult õpilane ise); märkmed ja tehtuks märkimine on näha AINULT õpilasele endale. Lapsevanem näeb ülesannet ja lisatud faili, aga ei saa seada ülesandele prioriteete, märkmeid ega seda tehtuks märkida. Õpilane ehk ülesande saaja saab. Uudisena saab lapsevanem oma ülesannete aknasse laste (rollide) vahetamise võimaluse - nii saab mugavalt hoida pilku peal oma mitme lapse tegemistel.

2. Kontrolltööde ja kokkuvõtvate hinnete graafik uudisvoos Kõigile kontrolltöödele ja kokkuvõtvatele hinnetele lisandus link "Näita hinnete statistikat", millel vajutus avab SELLE kontrolltöö või kokkuvõtva hinde hinnete sageduste graafiku. Sama graafik avaneb sama lingiga kooli lehel galeriist ning õpetajal päevikus õpilase hinnete detailvaates. Ja hinnetelehe aruandest nii kooli kui kodu jaoks.

3. arenguvestluse aken perele õpilase ja lapsevanema lehel Eelmisel õppeaasta arenguvestluste piloteerimise käigus oli üks sagedaseimaid probleeme, et õpilased ja lapsevanemad ei leidnud vestlustega seotud infot oma uudisvoost ja Sündmused aknast üles. Vestlused planeeritakse pikalt ette ning nii kadusid nad uudisvoos kaugemale. Olukorra lahendamiseks lisati nüüd lapse ja vanema lehele samasugune puu, nagu see koolis on.

Puu on näha ainult nende koolide vanematele / õpilastele, kes arenguvestluste mooduli avanud on. Kui kool ei ole veel õpilast vestlusele kutsunud, on tühjas aknas vastav teavitustekst.

Seega on nüüd lisandunud puu mis avab ülesannete aknaga sarnasel malliloleva arenguvestluste akna. Esimeses jaotuses on käimas olev(ad) arenguvestlused, teises jaotuses eelmiste aastate vestluste protokollid.

"Käimas olevad" vestlused käivitab klassijuhataja kutse. Vanem saab valida aja, laps saab info, et vanemal on aeg valimata. Kui aeg valitud, saab kättesaadavaks küsimustiku täitmine; vestluse protokolli kinnitamine lõpetab protsessi ja protokoll liigub teise jaotusse, protokollide hulka.

4. uudisvoos asendati mõned ikoonid: päevikust saadetud teade sai oma ikooni; muutus (õppenõukogu) otsuse ikoon ja arenguvestlus on nüüd ka uudisvoos puuga märgitud.


KOOLI leht

Puudumiste päevik

5. Kui klassijuhataja lisas puudumistele põhjuse, siis ei muudetud puudumiste päeviku tabelisse tagasi liikudes kohe "punaseid ruute roheliseks". Kui päevik kord suletud oli ja taas avatud, siis värv muutus. Nüüd on põhjusega puudumised kohe rohelised.

6. Kui samale tunnile on lisatud kaks ainetundi ja õpilane on märgitud neis mõlemas puudujaks, siis hakkab puudumiste päevikus ruut vilkuma. Ruudul vajutades näidatakse probleemi tekitanud tunnid ja õpetajad. Nii on lihtsam paluda eksinud kolleegil oma tunni number päevas ära muuta. Tunni kuupäeva muutmine on töömahukas, tunni numbri saab muuta ära päeviku all olevast tunnikirjelduste listist märkeruudul vajutades.

Vestlused koolis

7. Lisati võimalus teksti liigendada, reavahetused jäävad ka teistele lugejatele sisendit näidates alles.

8. Kaua küsitud võimalus: koolijuhi rollis saab klasside vestlusgruppidele teateid saata ja oma teadetele vastuseid lugeda. Avatud on nii õpilaste kui ka lapsevanemate vestlused. Koolijuht näeb ainult neid vestlusi, mida ta ise avab, vanemate omavahelised vestlusd jäävad endiselt nende vahele.

9. Et nüüd on koolijuhil palju rohkem vestlusi, siis korduvaid vestlusgruppe (kui nt klassijuhataja on ka lapsevanem) ei kuvata.


Arenguvestlused (lisaks lapsevanema ja õpilase arenguvestluste aknale)

10. Sai korda klassijuhataja küsimuse kustutamine - nüüd on võimalik. Klassijuhataja saab oma küsimusi lisada, muuta ja kustutada alati, kui tal selleks soov tekib, kasvõi enne iga vestlust.

11. Lahendatud sai küsimustikus korduvalt esinevate küsimuste vastamine ja vastuste aruandlus. Ükskõik kui mitu korda sama küsimus erinevates plokkides kasutuses on, vastsued ilmuvad üks kord. Kui näiteks klassijuhataja on jätnud sissejuhatusse esitatavaks küsimuse "Mis oli eelmise aasta eredaim sündmus?" ja sama küsimus on ka kokkuvõttes, siis näeb kokkuvõttes alguses antud vastust ja saab seda redigeerida.

12. Alamküsimusi saab nüüd lisada ka "öökullidega" küsimustele

13. Küsimused saab nüüd arhiveerida (küsimustikesse pakutavate hulgast välja arvata) ja kustutada. Kustutada saab mustandi staatuses küsimusi ja neid avaldatud küsimusi, mida ei ole veel küsimustikes kasutatud.

14. Küsimusi saab kopeerida eKoolis olevate näidisküsimuste hulgast. Näidisküsimused on nii eesti kui vene keeles. Iga näidsiküsimus saab koolile kättesaadavaks kui mustand ja kool saab seda oma soovi järgi muuta, siis avaldada ja kasutusse võtta küsimustikes.

15. Küsimustikke saab arhiveerida (klassijuhataja valikute hulgast ära võtta)

16. Kui klassijuhatajal on uus aja broneering, saab arenguvestluste ikoon kooli lehel punase mummu.

17. Lapsevanemad ei saa valida vestluseks tänase kuupäevaga aega.

18. Klassijuhatajal on õpilase kaardil galeriis samasugune arenguvestluste puu ja aken nagu õpilasel / lapsevanemal; iga õpilase eelmiste aastate arenguvestluste üle vaatamiseks.


Aruanded

18. Lisatud on tellitavate aruannete kustutamine. Kustutada saab neid faile, mis on koostatud suurpuudujate, kokkuvõtvate hinnete, õppetegevuse kohta päevikute kaupa; hinnete ekspordiks. Klassijuhataja saab kustutada ainult oma tellitud aruandefaile; koolijuht kõiki faile.

19. Lukustatud päevikute aruandesse on lisatud filter "õpetajata päevikud" - saate nii koostatud nimekirja välja trükkida ja õpetajate nimed kokku korjata või otsustada need päevikud kustutada.

20. Kokkuvõtvate hinnete aruanne märgib halli ruuduga need kursused, kus õpilasel ei ole ühtegi jooksvat ega kokkuvõtvat hinnet (seega ta selle kursuse eest ilmselt hinnet saama ei pidanud)

21. lisati uus võimalus Päeva puudujate aruandesse - tulevikus olevate päevade puudujad klassijuhatajate sisestatud põhjenduste alusel. Eelolevate päevade puudujad saab koolijuht, kui:

 • avab "päeva puudujate" aruande
 • valite tuleviku kuupäeva, siis näete selleks päevask sisee kantu dpuudumiste põhjendusi ehk siis mitu õpialst klassijuhatajale teada olevalt puuduvad. Nagu ikka, näeb ka sisse kantud puudumiste arvu.

Muud asjad

23. Ka kooli kasutajatele (õpetajad, klassijuhatajad, koolijuht) kuvatakse Kontrolltööde ja kokkuvõtvate hinnete sagedusdiagrammi uudisvoos, õpilase kaardil ja hinnetelehel.

24. Kooli lehele õppekavade sektsioonis ainekaardil kuvatud antud ainekaardiga seotud päevikud said juurde õppeaasta, mille päevikuga on tegemist. Arhiveeritud aastate päevikutel on vastav märge küljes ja neid siit enam avada ei saa - kasutage Arhiivi vanade päevikute aruannet.


Uuendus 8. september 2012

OLULINE! Muudatus teenustingimustes ja privaatsuspoliitikas (eesti keeles). Kohendasime sõnastust ja täpsustasime mõnes kohas õigusi ja kohustusi.

1. Muutsime päevikusse õpilaste valiku kahesammuliseks. Et vältida "kogu kooli õpilaste" päeviku tekkimist. Seega: a) lisate päeviku definitsiooni nagu ennegi b) näete õpilaste valiku kriteeriumi akent (siltide lisamiseks) ja lisate need (aga enam ei kuvata kogu kooli õpilasi päeviku all) c) vajutate "Näita liikmeid". Õpilased valitakse ja näidatakse. d) kinnitate valikut vajutades "salvesta liikmed"

Samamoodi ei kuvata lapsi kohe kui päeviku definitsiooni avate vaid alles siis kui neid näha soovite (näita liikmeid).

2. Eelmise aasta alguses lisasime päevikule ühte lisatunnuse - kui õpilane oli päevikus kasvõi 1 sisse kantud tunni ajal olemas siis sai ta külge tunnuse "nähtud päevikus". Õpilaste üle viimise järel sai päevikusse näidata ka neid õpilasi, kes ei olnud selles saanud ühtegi hinnet või puudumist. Nagu mäletate, ei olnud eelmisel kevadel ühtegi sellist muret. Aga kaasnes, et päevikut ei saanud kustutada, ka siis kui sealt olid kõik tunnid kustutatud. Nüüd saab. Nii et saate kõik oma juba tekkinud "kogu-kooli-päevikud" ära kustutada (õpetaja ikka enne küljest ära võtta).

3. Õppekavade juurest leiate nüüd nupud "Peida õppekava" ja peidetud õppekava hallil taustal "Aktiveeri". Peitmine korjab selle õppekava ära kooli lehelt ning aruannetest; õppeaasta >päevikud lehel ei saa uute päevikutega siduda peidetud õppekava kursuseid, peidetud õppekavale ei saa lisada uusi õpilasi. Olemasolevad õppekava õpilased on näha ja hallatavad.

4. Mina arvasin, et õpetajat kelle kasutajanimi on isikukood ei saa kooli personaliks kutsuda. Valesti arvasin. Tegelikult tehti see muudatus juba eelmisel aastal. Töötab. Isikukood asendub õpetaja nimega ja läheb siniseks; õpetaja saab kutse oma kasutajakonto Taotlused aknasse.

5. Et Internet Explorer 7 ei ole ikka üldse enam ajakohane, siis - lisasime selle mitte lubatud brauserite hulka. Nii et sellega enam eKooli sisse logida ei saa, kontrollime ja anname kasutajale teate.

6. Taas on toimimas eKooli mobiili leht www.ekool.ee/mob


Uuendus 16. august 2012

1. Kasutaja profiili andmete kuvamine ja muutmine sai põhjalikult uuendatud. On jätk jaanipäeva järgselt üles saanud sisse logimise ja uue kasutaja lisamise muudatusele.

Selgemaks sai kasutaja isikuandmete muutmine; lisaks näitame kasvõi üks kord id-kaardiga, mobiili ID abil või pangalinkide kaudu sisse loginud kasutajale, et ta on nüüd turvaliselt tuvastatud ja enam isikukoodi muuta ei luba. Selgelt tuuakse nüüd välja kasutajanimi ja kuvatakse inimese kõiki rolle.

2. Tunniplaanis tehti sisuline muudatus: tunniplaani sündmused (tunnid tunniplaanis) said algused ja lõpud, seega sai võimalikuks igale nädalale eradli tunniplaani sisestamine. Vaikimisi on tunniplaani sisendi algus see nädal, mis on kalendris ette on keritud sisestamiseks (s.o. saab praegu sisse kanda oktoobrist algavaid tunde näiteks) ja lõpuks õppeaasta lõpp. Teise muudatusena seotakse tunniplaani sisend personali nimekirjas oleva nimega aga mitte õpetaja rolliga (s.t. eelmise aasta mure et augustis sisse kantud tunnid septembris õpetaja tunniplaani ei ilmu on lahendatud).

3. Kloonimisega seoses lisasime päevikute loetelusse kollase hüüumärgi - seda näidatakse nende päevikute ees, kus ei ole õpetajat.

4. Arhiveeritud aasta päevikute nimekirja avamisel on ekraanil endiselt teade, et aasta administreerimine on lõpetatud. Lisaks kuvame nüüd selle adminsitraatori nime, kes arhiveerimise tellis ja millal seda tehti. Seda infot juba lõppenud arhiveerimiste kohta ei ole.

Uuendus 22. juuni 2012

1. uus avaleht. Pildi muutus on pisike uudis, olulisem on, et sisselogimise koht on liikunud tagasi sinna, kus see aastaid on olnud - ekraani keskele ja paremale. Lisaks oleme selget välja toonud turvalise logimise võimalused, mis peaks koos teiste muudatustega julgustama inimesi korrektsemat isikutuvastust kasutama ja teile andma õigete isikukoodidega koolipere liikmed. Uudiste ajaveeb on leitav jalusest, nimetus Uudised; samas ka teised harjunud rubriigid.

2. nüüd saab eKooli logida ka mobiil-ID abil. Nagu mäletate, on aeg-ajalt seda ikka küsitud, aga seni on kõik jäänud tuvastamise maksumuse taha. Nüüd oli huvi Sertifitseerimiskeskuse poolne (sest mobiil-ID kasutus ei ole nii aktiivne nagu nad sooviksid) ja meil on kokkulepe, et eKooli jaoks on ja jääb mobiil-ID alati tasuta teenuseks. Midagi muuta ega täiendada ei ole eKoolis vaja, küsime isikukoodi nagu ka id-kaardi ja pangalinkide jaoks. Rõõmsat kasutamist!

3. Kasutaja lisamise protseduur on muudetud. Ikka selleks, et innustada turvakanaleid kasutama. Uue kasutaja registreerimine on tooodud sisselogimise kasti (kuigi pealkiri oli suur, leidus ikka neid, kes lisamise kohta ei leidnud). Seega vajutab uus kasutaja lingile <Registreeri>; tuvastab end turvaliselt või siis valib, et ei taha end tuvastada; sisestab isikuandmed (turvalistel on juba täidetud - iga isikukoodi autentimine annab need peale tuvastamist kaasa); ning siis sisestab kasutajanime (e-posti) ning parooli. Kontrollitud kasutajad saavad paroolist loobuda. Ja siis leiab kirja ja lingi ja vajutab ja ongi kasutaja olemas. Täpsemalt Uue_kasutaja_lisamine

4. Täpsustatud on kasutaja lisamisel tekkivate veaolukordade käsitemist: nüüd öeldakse täpselt, et aktiveerimislink on vajutamata ja kui palju veel aega on jäänud; ei lubata lisada turvaliselt autentenditud kasutajat mitmekordselt (sellise isikukoodiga kasutaja on juba olemas); ei lubata tellida aktiveerimise ootel olevale kasutajale parooli meeldetuletust. Kui turvaliselt üritab sisse logida inimene, kellel veel kasutajat ei ole, siis pakutakse talle kohe kasutaja lisamise võimalust jms.

5. Kahjuks on tekkinud aegade jooksul korduvad kasutajad; seni näitasime turvalisel sisse logimisel sel juhul ainult kasutajanimesid, nüüd aga kogu infot: profiilis olevat nime, rolle koolides. Seekord veel ei jõudnud liigsete kasutajate kustutamiseni, aga jõuame.

6. Uue kooli registreerimise viisime hinnakirja lehele. Ehk jääb sel sügisel vähemaks lapsevanemaid kes ise-endale kooli teevad.

7. Kasutajanime vahetus on nüüd võimalik ka ilma parooli teadamata - aktiveerimislinki saab kasutada ka turvaliste tuvastamiskanalite abil. Ka saab parooli mitte omav tuvastatud kasutaja uue parooli lisada ilma vana sisestamata.

8. Kasutaja profiilis ei ole võimalik enam turvaliselt tuvastatud kasutajatel oma isikukoodi muuta.

9. Kõige olulisem paljude õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate jaoks. Kasutajate ja eKooli nõukogu ühise surve tulemusena on nüüd võimalik oma eKooli sessiooni pikendada. a) õpilased ja lapsevanemad saaavd sisse logimisel märkida ära "Jäta mind meelde" (selle nägemiseks peab olema kasutajanimest sisestatud vähemalt 5 märki). Selle tulemusena ei aegu nende eKooli kasutussessioon, kuni nad seda ise ei sulge. Kehtib ainult parooliga sisse logijatele ja üheski koolis ei tohi olla personali rolli. Kui aga on, saab õpetaja/koolijuht/administaator vastava teate ekraanile. b) id-kaardiga logivatele kasutajatele (KÕIGILE rollidele) kehtib sessioon seni, kuini kaart on lugejas. Ja kuni eKoolist välja logimiseni. Mobiil-id ja pangalinkide kasutajad seda võimalust kasutada ei saa.

10. Uue õpetaja kutsumisel on kõik nagu oli, aga kui teistsuguse e-posti aadressiga kutsutud õpetaja saadud lingile vajutades end turvakanalite kaudu autentib, siis seotakse kooli kutse olemasoleva ja isikukoodi profiilis omava kasutajaga.

KOOLIDELE

11. aruannete vaheleht. Avades Aruanded akna saab nüüd loetelu kõigist sellele kasutajale kättesaadavatest aruannetest. Lisasime kevadel neid hulgi aga koolidega suheldes sai selgeks, et paljusid ei ole õpetajad ja klassijuhatajad üles leidnud. Seega lisasime spikri.

12. Lisati õppekava aruanne. Lisalugemine Õppekava_aruanne

13. Kuna päevikute loetelu võib olla üsna pikk ja selle laadimine segas õpilaste nimekirjaga tegutsemist on nüüd lehed oma järjestuse vahetanud - Õppeaasta avamisel näidatakse õpilaste lehekülge, päevikud on järgmises valikus.

14. Klassijuhatajad näevad nüüd ka üle viidud õpilasi oma klassis galeriis.

15. Märkuste aknas näidatakse nüüd õpilase nime - ehk on eksimusi vähem.


Uuendus 4. mai 2012

1. Lõpupäevik ehk kooliastmehinded: a) said eksamihinnetele tabelis joone alla b) tabelis oleval hindel hiirega peatudes kuvatakse hinde tüüp (kursuse või eksamihinne) ja kursuse nimetus, mille eest saadi. c) hoolimata mõningatest sahinatest ON hinded tabelis järjestatud - kuupäeva järgi, uuemad nimekirjale lähemal (nagu ka aastate paiknemise loogika on).

2. Uus aruanne "Arhiveeritud hinded". Leiate selle Arhiivi aruannete alt ja kajastab arhiveeritud aastate ja vanast eKoolist üle toodud aastate infot. Seni puudus võimalus leida hindeid neile õpilastele, kes koolist lahkunud ja ei ole enam õpilaste nimekirjas. Nüüd saab - sisestate õpilase isikukoodi, valite aasta ja saate kätte selle õpilase kõik kokkuvõtvad hinded. Toimib loomulikult ka praegu nimekirjas olevate õpilaste jaoks, aga lahkunud laste osas on ainus võimalus infot leida.

3. Kooli defineeritud puudumiste liigiti aruandes saab tulpade kaupa klassi puudumised liigiti ka kokku arvutatud, nt kõik kooli esindamise puudumised, haiguse tõttu ja muud liigid. Tabeli alla.

4. Vastuvõtu akendes ja taotluste halduses on lisatud võimalusi (igas staatuses taotluste liigutamine nimekirjade vahel, dokumentide esitamise märkimine, punktide lisamine jms).

Uuendus 20. aprill 2012

1. sai parandatud viga, millega paar kooli hädas oli. Nimelt ei uuendatud aruannetes õppeaastat muutes klasside loetelu, seetõttu ei saanud infot kätte nende klasside kohta, kelle klassi number+paralleel kombinatsiooni sel õppeaastal ei ole. Kui eelmisel aastal oli 11a, 11b ja 11c klassid ja sel aastal ainult 11a ja 11b siis 2010/11 aasta 11c aruandeid kätte ei saanud. Nüüd saab.

2. Kogu kokkuvõtvate hinnete aruanne sai ümber tehtud. Lisalugemine: Kokkuvõtvate hinnete tabel - veerandi-, aasta-, kursuse- ja kooliastmehinded

Et rahulolematus koondhinnete aruandega oli suur (tabel ei mahu ekraanile; tabel ei ole kopeeritav; aine nimetuse kolm esimest tähte on liiga vähe et ainest aru saada jms) siis muutsime selle aruande koostamise loogikat. Ekraanile avatavast aruandest tegime tellitava html failina koostatud aruande. Aruande tellimise loogika on juba olemas hinnete ekspordil, ei välista, et hakkame seda järjest enam kasutama. Kui aruande fail on olemas, ei pea seda igal ekraanile kuvamisel uuesti koostama (mis on kergendus eKooli serveritele) ja ise-enda jaoks koopiate tegemine on kordades lihtsam.

4. Lisasime klassi veerandi/aasta tööd kokkuvõtva koondaruande "Klassi kokkuvõte". Lisalugemine Klassi kokkuvõte - kokkuvõtvad hinded. Aruandesse kogutakse klassi kohta erinevaid näitajaid, mis osaliselt on teistes aruannetes olemas aga mõned on uued ka ;)

Uuendus 5. aprill 2012

oli pisut pikem katkestus eKooli töös; andmebaas oli vaja kohe-kohe algavaks aastalõpuks valmis panna. Aasta lõpetamisele ja uue algusele mõeldes said kasutusse kaks aruannet:

 • klassi õppenõukogu otsused. Etteruttavalt augustiks - õppenõukogu otsusel "kiitus/laitus/käskkiri" ehk siis klassijuhataja poolt lisatud otsusel ei ole õppeaasta seost ja seda näidatakse ja lisatakse tunnistusele kuupäeva järgi; seega septembris lisatud kiitus eelmise õppeaasta eest satub järgmise aasta tunnistusele. Loodetatvasti aitab aruanne klassijuhatajatel unustamisi vähendada ja kõik korda seada juba kevadel.
 • klassi siltide aruanne. Leiate "Õpilased ja vanemad" jaotusest; klassijuhataja näeb oma klassi õpilaste silte, koolijuht ja administraator kõiki klasside kaupa. Näha on hetkel kehtivad sildid, nii saavad klassijuhatajad kontrollida enne uue aasta algust, kas nende õpilased ikka õigetes keele jms rühmades paiknevad.
 • kokkuvõtvate hinnete klassi tabelisse lisati eksamihinnete filter.
 • õppeedukuse aruanne paigutab nüüd iga õpilase eraldi lehele
 • hinnetelehel eristati põhjuseta puudumised ja põhjuseta hilinemised.
 • puudulike hinnete aruanne sai kiiremaks

Soovitan julgelt jätkata eelmise aasta arhiveerimisega - nii saate kõige kindlam olla, et kõik kursuse hinded lõpupäevikusse saavad ja õpilastel õpimapid korras.

Lõpupäevikud on töökorras ja ootavad hindeid; ärge palun unustage kontrollida, et õigetel õpetajatel on õigus sinna hindeid lisada. Eelmiste aastate vanast eKoolist üle toodud ja arhiveeritud aasta hinnete parandamine käib lõpupäevikust, koolijuhi rollis; arhiveerimata aasta kursusehinnete parandamsieks peate päeviku lukust lahti keerama ja õpetaja saab selle uuesti lukustada.

Uuendus 24. veebruar 2012

Sedapuhku riskisime lisada midagi iga õpetaja päevikusse - nimelt võimaluse saata teateid kas kõigile või osadele õpilastele. Juhised leiate artiklist Teade. Loodan, et saime asenduse "kogu klassi märkustele" ja vähemaks märkuste kasutamist teadete saatmiseks. Ja veel - õpilased ja lapsevanemad saavad teated oma uudisvoogu ja 30 päeva pärast need kaovad.

Nüüd saab muuta lõpupäevikus olevaid eelmiste aastate hindeid ka siis, kui need aastad ei ole veel arhiveeritud.

Tegime mugavamaks vastuvõtu protsessi. Praegu puudutab see info ainult neid koole, kes Tallinnas ei asu. Koolid saavad nüüd lisada konkursipunkte ning nende järgi sorteerida; märkida ära kellel on dokumendid kooli toodud. Lisaks on paindlikum kandidaatide ühest nimekirjast teise tõstmine; ootenimekirja saab tagasi tõsta ka neid lapsi, kes juba kooli kutsutud ja ka neid, kelle vanemad on küll oma kinnituse andnud aga siis ümber mõelnud.

Uuendus 11. veebruar 2012

Eilsest alates on kättesaadav õppeaasta arhiveerimine - lisalugemine Arhiiv.

PALUN LUGEGE ENNE "Lukusta kõik päevikud ja alusta arhiveerimist" lingi vajutamist läbi järgnev jutt ja wiki artikkel. Nimelt ei ole arhiveerimine tagasi võetav tegevus ja kui hiljem ümber mõtlete, siis pole võimalik teid aidata.

Miks võib arhiveerimine "ohtlik" olla? Sest arhiivi aastate pealt

 • ei saa te (praegu) teha eelmise aasta kokkuvõtvate hinnete aruandeid (tunnistused, õppeedukus), uued paindlikumad aruanded koostamisel ja koolide ettepanekud, mida just neis ja millises lõikes näitama peaks oodatud;
 • ei saa enam teha arhiveeritud aasta hinnetelehti (ja ei hakka ka edaspidi saama);
 • arhiivi kantud päevikutesse ei saa lisada ununenud hindeid ja puudumisi (kui päevik lahti lukustada, siis enne arhiveerimist veel saab).

Mida arhiveerimine koolile annab:

 • kõik päevikud saavad lukku ja hinded õpimappi;
 • eelmise aasta päevikud on koolijuhile ja õpetajale kenasti vanade päevikute aruandest leitavad ja kolmes erinevas andmekoosseisus avatavad;
 • kõik muudatused püsiandmetes ei kajastu arhiveeritud päevikutes.

Ja meie jaoks saab andmebaas puhtamaks ja eKooli töö kiiremaks.

Lõpupäevikutes on nüüd kohe tabelis eelmise aasta lõpuhinded; "vanas" eKoolis saadud lõpuhinded aga mitte, sest õppekava seos puudub. On õpilase detailvaates. Lõpuhindeid ja eelmiste aastate kokkuvõtvaid hindeid EI SAA MUUTA - kuni 23.02.2012 järgmise plaanilise uuenduseni.

Uuendus 28. jaanuar 2012

NAVIGATSIOON: 1. päiseriba kõigile rollidele ja nii kooli kui ka isiku lehel. Päiseriba oli seni ka olemas ;) ainult et selgelt välja toomata, seal asusid koolide otsing; vahetevahel mõni link kasutlikule infole; abimaterjalide link; kasutaja nimi et saada tagasi oma lehele ja välja logimise link. Nüüd on päiseriba selgelt välja toodud ja sinna tõstetud vestluste ja taotluste ikoonid. Seda just vestluste pärast, sest kooli ja oma lapse lehel vaadates nägu igaüks ikkagi oma isiklikke vestlusi ja see ei olnud väga loogiline. Kooli jaoks saadud liitumistaotlused jäävad ikkagi ikooniribale, päisesse lähevad ainult administraatori isiklikud taotlused.

2. Muudatus on juhtunud kasutaja lehe parempoolses veerus:

 • laste lehtede linkidele on lisandunud hinnetelehe ikoon + selgitus "hinded". Vajutus avab lapse lehe ja hinnetelehe aruande. Kui aruanne nurga-ristist kinni panna, siis jääb avatuks lapse leht.
 • viimaseks valikuks on "Otsi koole" mis avab koolide otsingu ja liitumistaotluste esitamise akna.

3. Lapse lehel jagati aruanded kaheks: Hinneteleht (hinneteleht, tunnistused, õpimapp) ja Õppetöö (praegu tunnikirjeldused).

4. sisselogimisel on eraldatud id-kaardiga logimine ja pangalinkide kasutamine - id-kaardi linki kasutades saab kohe pin koodi sisestamisele.

ARUANDED:

6. Lapse lehel (ja koolijuhi ning klassijuhataja aruannete all) on nüüd õpimapp ehk siis kõigist koolidest ja õppekavadest kogu eKooli ajaloo jooksul saadud kokkuvõtvad hinded. Koolijuht ja klassijuhataja näevad ainult oma koolist saadud hindeid. Kui hindel on seos õppekavaga (uue versiooni hinded), siis paigutatakse need õigetesse kohtadesse; kui ei ole (vana versiooni hinded), siis õppekavade tabelite alla. saab vaadata nii saadud hinnete kui ka õppekava läbimisena (tehtud ja tegemata kursused). Sellel viimasel hakkab tähtsust olema pigem järgmisel aastal, kui 12ndikel kõik saadud kokkuvõtvad hinded õppekavaga seotud. Lisaks saab lugeda Õpimapp

7. Aruanded grupeeriti kooli kasutajate jaoks: kuna list läks väga pikaks, siis nüüd on aruanded jagatud gruppideks; iga grupi nimi väljendab seda, milliste andmetega sealsed aruanded tegelevad.

8. lapse lehel olev aruannete leht on jagatud kaheks: hinneteleht (hinneteleht ja tunnistused ning õpimapp) ning õppetöö (praegu ainult tunnikirjeldused)

9. Murelaste aruanne sai võimaluse legendi välja lülitada

MUUD ASJAD 10. galeriist saab nüüd otsida õpilasi isikukoodi järgi. Ja osa järgi sellest. Valige õpilased ja sisestage isikukood (osa sellest). Otsing toimub ainult aktiivse õpilase rolliga laste hulgast.

ARHIVEERIMINE, edasi saab lugeda Arhiiv