Uuendused 2011

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Uuendused 19. november 2011

Enamik muudatusi koolile ja lapsele/vanemale välja ei paista või tehti arenguvestluse moodulis, aga siiski:

1. kuigi ei tahtnud, aga liiga paljude kasutajate tegevusele enam reageerimata jätta ei saanud. Nimelt loobusime senisest mugavusest, mille järgi õpilase või lapsevanema taotlusel sai isikuandmeid muuta. Miks nii oli - et inimesel oleks mugav oma kontaktandmeid muuta või muid pisiparandusi teha. Kuidas tegelikult osa inimesi seda mugavust kasutas teate teie paremini - lapsevanem avab õpilase taotluse ja kirjutab oma andmete asemel lapse oma ja ....

Seega on nüüd nii, et isikuandmete väljad on eeltäidetud nagu senigi, aga neid andmeid enam muuta ei saa. Kui avastatakse nt. vale telefoninumber või e-posti aadress, tuleb taotluse täitmine katkestada, minna profiili, muuta andmed ära ja siis tagasi taotluse juurde tulla. Seega ei ole õpilase taotlusel võimalik teha midagi muud kui nõustuda andmete saatmisega kooli ja vajutada "saada" ning vanema taotlusel ei saa lapsevanema andmeid muuta.

2. Perioodihinde detailvaate aknasse kontrolltööde ja jooksvate hinnete kogumisel arvestatakse veerandi/perioodi kuupäevi - s.o. kui 2.veerandi kuupäevad on 1.11 kuni 31.12 siis ükskõik mis kuupäevaga perioodihinne "välja pannakse" (kasvõi 1.03.2012 või 1.12.2011), on hinnete valiku aluseks 2.veerandi kuupäevad. Erandi moodustavad "poole-aasta-hinded" s.o. kui eelmise perioodi hinne puudub siis kogutakse ka selle hinded. Loomulikult ei kehti see kursuste päevikute kohta.

3. Hinnetelehe väljatrükil on kontrolltööde hinded boldis ehk siis rõhutatud.

Uuendused 23. september 2011

1. kontrolltööde plaanis on nüüd näha töö lisanud õpetaja nimi ning kui pisut pikemalt hiirega töö peal peatute, siis näete selle töö lisamise ja muutmise kuupäeva ja kellaaega. Muutmine on ka nt. töö ühelt päevalt teisele tõstmine või siis hiljem kontrolltööde plaani lisamine.

2. Puudumiste päevik sai juurde kaks uuendust. Esiteks on nüüd hiirega punasel või rohelisel ruudul peatudes näha puudumise põhjus; ainetund ja õpetaja nimi Teiseks sai päevik päisesse ühe märkeruudu: "Näita ainult käsitlemata puudumisi". Selle ruudu linnutamine korjab puudumiste päevikust ära kõik need puudumised, millele klassijuhataja on omapoolse põhjuse lisanud ja jätab järele need,mida ta põhjendanud ei ole. Korjatakse ära ka "tõestatud põhjuseta puudumised" ehk siis algsed "-" märgid (teadmata põhjusel puudumine) millele klassijuhataja on liigiks "p" (põhjuseta puudumine) märkinud. Sel moel saab selle nädala listi vaidlus osaliselt lahendet.

3. taotluste kinnitamisel esines viga juhul, kui lapsel oli mitu aktiivset rolli, nt. eelmisel aastal kasutajaga seotud roll lõpetamata ja mingil põhjusel sellesse aastasse lisatud kui uus õpilane. Nüüd saab sarnase taotluse kinnitamsiel administraator teate, et selle isikukoodiga inimesel on mitu rolli. Siis otsib galeriist topelt-inimesed üles ja lõpetab vana rolli ära. Ning seejärel kinnitab lapsevanema või lapse taotluse.

Uuendused 13. september 2011

Esmalt - see viga, mida koolid mõne õpilase kohta said kui teda kasutajast lahti üritasid siduda tulenes sellest, et vanast eKoolist üle toodud õpilastest ca 6000-l ei olnud isikukoodi välja-andja riiki märgitud. Sai täidetud Eestiga ja nüüd peaks protsess sujuma.

Veel parandet vigadest:

 1. õppekava (aine õppekavas, ainekaardi) kustutamine on taas toimimas. Loomulikult ei tohi olla seotud päevikuid ;)
 2. tagasi lükatud liitumistaotlustele on taas lisatud teie kirjutatud selgitus. Tegelikult see teade päriselt ei puudunud, sest iga tagasi lükkamisega kaasneb e-kiri ja seal oli põhjus kirjas. Ja on edasi.
 3. Õppenõukogu otsuse muudatused on taas korras - salvestuvad ja on aruannetes näha. Nii selle kui ka eelmise aasta kohta.
 4. vestluste kustutamine peaks nüüd paremini toimima.
 5. mõnele õpetajale klassijuhataja rolli lisamisel saadud viga on lahendatud.
 6. uue id-kaardiga saab nüüd siseneda (juba eile sai).

Ja täiendused/muudatused

 1. Vestluse punane mumm on tagasi
 2. Õpilase kaardile lisati link kõigi kooli siltide maha võtmiseks - saate seda vajutada enne kui õpilase koolist lahkunuks märgite.
 3. Tunnikirjelduste aruandes eelmise aasta kohta saab nüüd näha ka koolist lahkunud õpetajate tunnikirjeldusi.
 4. Tunnistus 2 aruandesse on lisatud ainekaardi maht ja õppenõukogu otsus

Lisaks näitame 2 teavitust:

 1. karjäärivalikute uuring Tartu Ülikoolilt. Leiate selle lingi koolide ja õpilaste loetelu alt.
 2. Tulevikutalentide otsimise teade ekraani ülaosas. Hetkel tundub, et huvi on nii suur, et leht avaneb aeglaselt aga see ei ole eKooli probleem. Sama teavituse raames on plaan saata õpetajatele ja õpilastele/vanematele teade postkasti.

Uuendused 1. september 2011

Tänaseks sai muudetud kooljuhi päevikute vaade. Seni toodi kooli lehele liikudes alati koolijuhi rollis kasutajale ette KÕIK kooli päevikud ja pisutki suurema kooli jaoks oli see väga aeganõudev tegevus ning tegelikult kasutu - mistahes päeviku leidmiseks tuli ikkagi otsingusse kirjutada otsisõna ja päevikud filtreerida. Ning otsida ei saanud nime järgi hinnete ja puudumiste päevikuid. Nüüd on nii, et koolijuhile näidatakse esimese vaatena AINULT hinnete ja puudumiste päevikuid. Ja niipea kui kirjutab midagi otsingusse saab sellele otsisõnale vastavad päevikud kätte.

Nüüd ongi siis uus aasta käes ja õeptajate päeviku vaade muutunud. Päevikute loetelu on jagatud kaheks osaks: ülemises loetelus on lõpetamata tööd ehk siis lukustamata päevikud. Ja alumises siis täitmist ootavad alanud õppeaasta omad. Kui õpetaja tahab ülemisest loetelust lahti saada, siis ta lukustab päeviku. Kui mõnes juba lukustatud päeviksu tekib vajadus muudatus teha, siis admin keerab selle lukust lahti ja õpetaja näeb päevikut jälle. Vahepealne lukus olemine ei ole muutnud päeviku kasutusomadusi.

Käivitusid ka kõik Andmekaitse Inspektsiooni poolt nõutud logid, juhised seal info saamiseks ja mida just logitakse Päring isikuandmete muutmise logi saamiseks. Lühidalt logitakse:

1. iga sisenemist eKooli 2. iga hinde lisamist 3. iga hinde muutmist (ka kommentaari muutmist) 4. iga hinde kustutamist 5. iga puudumise lisamist 6. iga puudumise muutmist (ka põhjuse lisamist; ka põhjuse muutmist) 7. iga puudumise kustutamist, ka puudumise põhjuse kustutamist 8. iga märkuse lisamist 9. iga märkuse muutmist

paljude muude tegevuste kohta hoiab eKool nii loomise aega kui ka viimase muutmise ja muutja infot. Tegelikult salvestatakse kõik andmebaasis tehtud tegevused (transaktsioonid) ning loomulikult on olemas varukoopiad, mida siis ka saab uurida.

Viimane logimine on näha nii õpilase kui ka õpetaja ning lapsevanema kaardil, nad näevad seda ka ise; õpetajate kohta on veel täpsem logi aruandes. Punkte 2. - 9. näevad lapsed ja lapsevanemad uudisvoos ning kool õpilase kaardil kuni 30 päeva peale sündmuse juhtumist. Seejärel saab esitada digiallkirjaga taotluse andmetest väljavõtte tegemiseks. Kui põhjendus piisav, siis teeme ära. Logisid hoitakse alles sama kaua kui päevikuid - 5 aastat.

Uuendused 24. august 2011

nüüd on olemas õppeaasta sujuvaks vahetuseks vajalikud tegevused.

Päevikute definitsioone saab uude õppeaastasse kloonida; täpsemad juhised Kloonid ja päevikute halduse artiklis.

Õpilase ja õpetaja kaardile on lisatud õppeaasta valik. See aitab paremini orienteeruda muutuvates rollides ja siltides. Vaikimisi on avatud käimas olev õppeaasta; aga valikumenüüst saate rolle/silte kerida edasi või tagasi. Need rollid ja sildid, mis õppeastast ei sõltu on aastate valiku menüüst kõrgemal. Täpsemalt saab lugeda: Nimekirjad_-õpetajate_andmed ja Õpilaste_andmed

Üks meeldetuletus: klassijuhataja roll on õppeaastaga seotud. Aga - rolli saab anda ainult käimas oleva õppeaasta klassidele. Jätsime selle nii nagu ikka olnud on ja ei hakanud rollide määramisel sisse tooma õppeaasta mõistet. Seega tuleks oma klassijuhatajad 1.09 üle käia ja nende rollid õigeks seada.

Tunnistus ja hinneteleht said juurde õppeaasta valiku.

Ikka tuleb aeg-ajalt koristada ja asju paremini paigutada, eriti enne uue etapi algust. Seega tehti olulisi muudatusi eKooli "tagatoas". Kui sellega seoses teile mingied anomaaliaid paistab, andke palun teada.

Uuendused 28. mai 2011

kasutusse said paar uuendust aruannetes:

1. Õppeedukuse aruanne. Klassi kokkuvõtvate hinnete tabel. 2. Lukustatud päevikute aruanne sai juurde õpetajate valiku filtri. 3. hinnete ekspordi failist leiate nüüd ka õppenõukogu otsused.

Uuendused 20. aprill 2011

mõned täiendused aruannetele:

1. kooliastmehindeid näeb nüüd klassijuhataja ja koolijuhi vaates "Kokkuvõtvate hinnete" aruandes. Leiate sealt valiku "Kooliastme hinne". Kuna neid hindeid on mitu, siis võib olla vajalik enne trükkimist paberit keerata 2. aastahindeid põhikooli klassidele näeb nüüd ka (samas aruandes). 3. ja kõrvalnähtusena näeb selles aruandes "aasta/kursuse" hindeid valides ka gümnaasiumi kursusehindeid. Et see tabel ON väga pikk, siis ei ole lootust seda lehele mahutada ega trükkida. Märgistage hiirega päisets alates õpilaste hinnete read (võite alustada ka veidi kõrgemalt); valige copy (ctri+c) ja tabeltöötluses (OpenOffice või Excel) valige Paste. On Exceleid, mis sarnast html andmete kopeerimist ei armasta, aga OO on leplikum. ja eks sarnane protseduur aitab ka teiste kokkuvõtvate hinnete aruannete puhul.

4. Kooliastmehindeid näeb "Tunnistus 2" aruandes - aine real olev hinne 5. Et päevikute lukustamisega hakkab kaasnema palju tegevusi (alates kokkuvõtvate hinnete õpilasraaamtusse kandmisest kuni päeviku definitsiooni järgmisse õppeaastasse kopeerimiseni) siis on lisatud aruanne - "Lukustatud päevikud". Saab valida kas kõik, lukustatud või lukustamata päevikud. 6. sai korda kuupäeva anomaalia puudumiste aruandes ajavahemike leidmisel 7. juba pühapäevast on korras lõpupäevikute trükkimise veakene - nimelt ei mahtunud veergu üle 4 numbri (trükivaates), nüüd palju soovite.

8. Ka pühapäevast on korras õpilase/lapsevanema uudisvoos esinenud parandatud hinde linkidel vajutamisel "suvalisse kohta" sattumine.

9. Ja ka pühapäevast on Tallinna koolidel kes on liitunud Haridusameti vastuvõtuga võimalik oma vastuvõtt lukustada.

Uuendused 10. aprill 2011

lõpupäevikud on nüüd olemas ja täitmiseks valmis. Juhendid leiate:

administraatorile: Kooliastmehinded

õpetajale: Lõpuhinnete_sisestamine

koolijuhile: Lõpuhinded_koolijuhile

Lisaks on vastuvõtu aruannetele, täpsemalt kontaktandmete aruandele lisatud "muu info" sisu, täpsemalt 100 esimest märki sellest. Et mõned vanemad on hoogsalt oma lapsi kiitmas, siis edasi saate lugeda linki vajutades.

Uuendused 28. märts 2011

tänu kõigile, kes eile eKoolile otsa vaatasid ja mõned asjade kokku tõstmise käigus tekkinud vead üles leidsid: 1. taotlusi saab kinnitada 2. mõne kooli viga tunniplaaniga peaks korras olema (veateade oli eksitav... ja tegelik põhjus hoopis mujal) 3. liialt laiutanud vastuvõtu teated on korrale kutsutud ning praegu kestva õppeaasta õppekavade esimesed klassid taas nähtaval.

AGA

kõige olulisem sai ka tehtud. Ja ootab teie poolt hoolikat üle vaatamist - et kas kõik kokkuvõtvad hinded on saabunud ja on ikka õiges aines ja õige õpilasega seotud. Mõned juhised:

1. üle toodi perioodi, aasta, kursuse ja eksamihinded ning lõpuhinded. Ja toodi õpilase isikukoodiga seotuna - s.o. õpilase IK 299090909976 hinded üle õppeaastate.

2. Hinde juurde näidatav info on - aine (migratsioonitabelis seatus vastavus vana ja uue hinde vahel), õpetaja (nimi), hinde väärtus (migratsioonitabeli vastavuse järgi), hinde kuupäev, hinde kommentaar, hinde tüüp.

3. hindeid näete lõpupäevikutes, mis on moodustatud vastavalt kooli seadetele: iga õppekava iga aine juurdes saate märkida, kas selles aines lisatakse õppekava hinne ja määrata õpetaja(d) kes seda lisada saavad. Nendes ainetes siis lõpupäevikud ongi ja need õpetajad + kooli juhtkond hindeid näeb. Lõpupäevikud on seotud õppekavaga ja seal neid näebki - avate õppekava ja nende ainete juures, kus lõpupäevik määratud on ikoon olemas ja päevik avatav

4. Sellel nädalal on vanad hinded kvaliteedi kontrolliks ja õpilaste kaupa detailvaates üle vaatamiseks- avate päeviku, valite klassi ja näete õpilaste nimekirja. Õpilase hinded avanevad tema nimel vajutades - ja praegu KÕIK eKoolis selles aines saadud kokkuvõtvad hinded.

Palun vaadake üle ainete kaupa hinded ning püüame üldiselt suuremad vead kätte saada. Edaspidi on sellise ülevaate jaoks olema õpilase õppekava läbimise aruanne, praegu oli kõige ülevaatlikum lõpupäeviku ajutine teises funktsioonis kasutusele võtmine - kuna esimene eesmärk on kooliastmehinded välja panna. Loomulikult peaks eriti hoolikas olema 12ndike hinnetega 10ndast ja 11ndast klassist.

Hinnete kontrollimisega võiks kiirustada, tahame lõpupäevikule kooliastmehinnete lisamise funktsiooni tagasi ja hinded tabelina kuvatavaks saada vähemalt järgmisel nädalavahetusel.

Mis võib olla vanade hinnete vigase üle toomise põhjuseks? 1. õpilaste isikukoodide segadus - isikukoodi muudetud mingil põhjusel. 2. migratsioonitabelis olid ained seotud veaga 3. hinnete vastavus migratsioonitabelis oli veaga.

Ja olenevalt veast saab parandust pakkuda.

Uuendused 27. märts 2011

viimastest olulistest muudatustest eKoolis on juba päris palju aega mööda läinud; eKogu ehk siis digikujul õppematerjalide pood eKoolis on küll vaikselt piloodi etapist tegelikku kasutusse jõudnud aga muud nagu polegi juhtunud. Vahepeal oleme tegelenud kolme suure teemaga: eelmiste õppeaastate koondhinnete migratsioon; õpilase kaardi õhemaks muutmine ja andmekaitse nõuete täitmine; vastuvõtu tegevuste arendus ja Tallinna linna uue 1.klassi õpilaste vastuvõtu korra tekitamine eKooli. Et kõik need üksteisega seotud ning olulisi muudatusi tekitavad projektid, siis otsustasime nad üles panna kahes etapis: 1. täna öösel muudeti õpilase kaart - ehk siis see info, mida näevad õpilased ja lapsevanemad. Lisaks sai üles vastuvõtu tegevuste esimene etapp. Ning tehti vajalikud muudatused andmebaasi strukuuris. 2. Praeguste plaanide kohaselt homme hommikuks saavad lisatud eelmise versiooni õppeaastate koondhinded.

Nüüd sellest, mis ja miks muutus ÕPILASE KAARDIL.

Nimelt kogusime septembrist alates õpilase hinnete / puudumiste / märkuste / ajaveebi / käskkirjadega seotud infot ja näitasime kogu infohulka igal eKooli kasutuse korral. Septembri lõpus tõsteti sellest infovoost välja kodused ülesanded. Kuid ikkagi oli sündmuste nimistu juba väga-väga pikk ja inimesed, kellel palju lapsi (nt õpilaskodude kasvatajad) kurtsid ja põhjusega. Ning tegelikult ei ole vaja igal logimisel vaadata sügisel saadud hindeid.

Seega on nüüd nii, et: igal logimisel näevad õpilased, lapsevanemad, ka klassijuhatajad ja koolijuhid õpilase kaarti avades VIIMASE 30 PÄEVA jooksul lisatud, MUUDETUD või KUSTUTATUD hindeid, märkusi, ajaveebi artikleid ja käskkirju. Nimekirja all on tekst, mis palub pikema ülevaate saamiseks minna vastavale lehele. Puudumised on sarnaselt kodustele ülesannetele kogutud lehe päisesse; näha on viimase 30 päeva puudutud tunnid ja vajutades avaneb lühiloetelu nagu koduste ülesannete puhul. "Näita" selles kirjes avab puudumiste täieliku ülevaate akna.

Vabandan: põhjusega puudumiste lühiloetelu avades on sisse jäänud tõlkeviga - kirjes on puudumise tüübiks "põhjuseta", mis ikkagi on "põhjusega" ja saab parandatud.

 • Hinded leht näitab viimase 30 päeva hindeid + lehe päises on ainete filter, millel vajutades avatakse selle aine hinnete aruanne õppeaasta algusest peale.
 • Distsipliini leht näitab viimase 30 päeva puudumisi, märkusi + lehe päises puudumiste kokkuvõte ja seal "Näita" valik annab täieliku ülevaate.
 • Sahtel sisaldab viimase 30 päeva ajaveebi artikleid ja päises on link kõigi artiklite vaatamiseks.
 • Sündmused leht sisaldab viimase 30 päeva õpilaseks saamisi / lahkumisi / käskkirju jms; päises on kooi nimi, millel vajutades avatakse kõik selle kooliga seotud sündmused.

Oleme sellel õppeaastal koos kümnekonna kooliga tegelenud Andmekaitse Inspektsioonile eKooli töö ja isikuandmete haldamisega seotu selgitamisega. Töö jätkub, aga selleks, et paremini vastata koolidele esitatud nõuetele, ilmutame õpilase kaardil viimase 30 päeva jooksul toimunud hinnete, puudumiste, märkuste, ajaveebi ja sündmuste muutmise ja kustutamise logi. Ma tean, et see ei pruugi õpetajatele meeldida, aga kui me andmekaitsjatega vastastikusele mõistmisele ei jõua, võivad ees oodata veel ebamugavamad lahendused. Kustutamised ilmuvad uudisvoogu kustutamise kuupäeva alusel (ükskõik kui vana hinnet ka kustutati) ja sisaldavad linki kustutatud hinde, puudumise vaatamiseks. Muutmised on samuti toimumise kuupäeva järgi ja sisaldavad kahte linki - eelmise versiooni vaatamiseks ja praeguse versiooni juurde.

Õpteja näeb oma ainepäevikus ainult selle päeviku hindeid, kõiki, mitte 30 päeva omi (oli ka seni nii) ja ainult selle päeviku puudumisi ning ainult ise-enda lisatud märkusi.

Klassijuhataja ja koolijuht näevad kõike nagu õpilane / lapsevanemgi õpilase kaardil, kas siis galeriist või puudumiste / hinnete päevikust avatuna.


VASTUVÕTU tegevustes on nüüd ka live serveril kättesaadavad tegevused, mida koolivaheajal Tallinna koolidega koos üle vaatasime, mõned koolide poolt ette pandud parandused on juba sisse viidud, mugavam on koolis vastuvõtu haldamise süsteem. Oluline kõigile on teadmine, et koolist lapse või vanemana andmetele juurdepääsu saamine käib nüüd otse kooli otsingu lehelt, mitte enam ainult kooli lehel "Liitu" nupuga.

MIGRATSIOONI ettevalmistustest on õpetaja käeulatusse jõudnud päeviku + nupuga avatavate valikute hulgast viimane - "Lukusta päevik". Ja selle tegevuse vastutegevus päeviku definitsioonis - lukustamise linnukese maha võtmine. Et eelmiste ja selle aasta koondhinnete puhul on tegu andmeaidaga, siis seal ei tehta pidevaid muudatusi vastavalt aktiivses päevikus toimuvale sagimisele. Aasta või kursuse hinded kantakse aita alles siis, kui need "valmis" on ja enam ei muutu. Seega õpetaja seab päeviku korda ja lukustab selle. Enam muuta seal olevat infot ei saa, aasta või kursusehinded kantakse kokkuvõtvate hinnete baasi. Kui nüüd vaja midagi muuta, siis administraator keerab päeviku lukust lahti ja selle päeviku kursuse, aastahinded VÕETAKSE ANDMEAIDAST ÄRA. Ja kantakse tagasi kui päevik taas lukus. Seega ei ole üheaegselt võimalik hnnete põhjal sisestada kooliastmehindeid ja neid kursuse päevikus muuta.

Need olid siis muudatused, mis said tänaseks tehtud. Loodetavasti selgub päeva jooksul, et kõik toimib nagu peaks ning saame uuendustega edasi minna.

Uuendused 8.jaanuar 2011

eile õhtul toimus plaaniline eKooli tarkvarauuendus, mille käigus tehti:

1. öökull kaotas päkapikumütsi ja eKool piduliku punase tausta. Päevikute ikoonid muutusid pisut pisemaks ja kollaseks. Migratsiooni osa aknast tõmbus kokku.

Mitu uuendust aruannetes:

2. Puudumisi kogu kooli ja iga klassi jaoks saab nüüd vaadata ka kooli defineeritud puudumiste liikide kaupa, vajalik aruanne lisatud.

3. Lisatud uus aruanne "Põhjuseta puudujad". Selle aruandega hakkame valmistama ette uue PGS seatud koolikohustuse jälgimist - töötame koos EHISega selleks, et edaspidi saaks kooli EHISe administraator määrata veerandi ja aasta ning käivitada 20% tundidest põhjuseta puudunud ja koolikohustusega (alla 18 a ja põhikoolis) õpilaste kogumise eKoolist üle x-tee. Esimese sammuna saab kool kontrollida, mis seisus tema õpilaste puudumised on ja selleks ka uus aruanne.

PALUN TÄHELE PANNA: järjest tuleb juurde aruandeid, mille toimimise eelduseks on mingite parameetrite seadmine kooli poolt. Seepärast tuleks soovitud tulemuse saamiseks kindlasti need üle vaadata. Näiteks ei tööta puudulike hinnete ja murelaste aruanded, kui kool ei ole määranud, et tal on igas hindeskeemis puuduliku hinde saamise ülempiir. Põhjuseta puudumiste aruanne kasutab Klassifikaatorites Puudumiste liikide juures muudetavaid parameetreid: puudumiste summeerimise viis (kokku või ainete kaupa); mida mõõdetakse (tundide arvu või protsenti); kui palju on "liiga palju" .

Täpsemalt saab lugeda wikist: Põhjuseta_puudumised

4. õpetajal on nüüd olemas tunnikirjelduste aruanne

5. Kokkuvõtvate hinnete aruandele sai lisatud legend - veergude kursuste nimelühendite pikad nimed aruande all

6. Õpilaste andmete aruanne sai täiendatud õpilase isikukoodi, sünniaja ja vanuse ning õpilase numbriga. Vanemate kontaktandmed paigutasime veergudesse, saab lihtsamalt ülevaate.

7. Kõigi Internet Exploreri kasutajate rõõmuks teatan, et võtsime kasutusele graafiku joonistamiseks canvas'e täiendused ja nüüd näeb kasutusaktiivsuse graafikut ka IE8 ja IE9 abil.

Muud uuendused / täiendused:

8. Vestluste juures on nüüd punane "mumm" mis juhib tähelepanu veel lugemata teadetele.

Nagu ikka, toimetati usinalt eKooli tagatoa korrastamiseks. Need muudatused paistavad silma aga sellega, et ei paista silma, lihtsalt mõned tegevused toimuvad sujuvamalt kui nad enne toimusid. Ja mõned vead jäävad olemata.

Lisaks eelpool kirjutatule sai piloteerimiseks üles õppekirjanduse pakkumise ja hankimise moodul. Esialgu tegutsevad seal Tea Kirjastus ja Eesti Päevaleht. Kuidas just, milliste koolidega ja kui kiiresti edasi liigume oleneb ka partnerite soovidest. Piloteerimisega mitte tegelevate koolide jaoks ei muutu midagi.

Ja veel migratsioonist. Ning lõpupäevikutest. Kuidas just ja milliseid andmeid arhiivist üle tuua, on nüüd palju selgem. Üldiselt on arhiivist saada:

 • praegu koolis õppivate õpilaste lõpuhinded (kooliastmehinded) eelmiste aastate kohta - need tuleb üle tõsta nagu nad on ja siduda õigete õppekavadega / õpilastega / ainetega õppekavas.
 • praegu koolis õppivate õpilaste aasta ja kursusehinded - ehk siis õppekava läbimine eelmiste õppeaastate jooksul. Siin kasutame teie poolt migratsiooni alustades täidetud vastavuste tabeleid, aga tuleb lisada kindlasti seoste muutmise tabel, et vigu parandada ja kursusehinded õigetesse kohtadesse paigutada. Seejärel on lõpuhinnete päeviku täitmine võimalik. Tegu saab olema kooli põhise protsessiga, s.o. iga kool edeneb jälle omas tempos. Lisama peab kursusehinnete muutmise võimaluse.
 • praegu koolis õppivate õpilaste eelmiste aastate päevikud (jooksvad hinded, perioodihinded, puudumised) ja tunnikirjeldused. Need andmed peavad olema kättesaadavad 5 aastat, s.o. saavadki olema alates 2005/06 õppeaastast aruannetena leitavad.
 • koolist lahkunud õpilastega on probleem. Nende õppekavaga sidumine ja kooli nimekirja toomine on iga kooli jaoks väga töömahukas.... seega saavad nad praeguse kava järgi olema kättesaadavad isikupõhiste aruannetena (aasta ja kursusehinded ehk tunnistus eelkõige) ja arhiivi päevikute aruannetes muidugi.

Selline on praegune kava. Ettepanekud ja arvamused teretulnud.