Uue kooli lisamise tegevuste list

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


eKooliga liitumisel on esimeseks sammuks uue kooli lisamine. Kool lisatakse kohe, esimene administraator saab vajalikud õigused.

 1. Oma kooli lisamiseks sisene eKooli lehele https://ee.ekool.eu ja ava hinnakirja aken (päises)
 2. vali <Registreeri uus haridusasutus> - avaneb kooli konto lisamise aken
 3. Sisesta kooli nimi, vali liik, sisesta kooli kontaktandmed
 4. vali, kas liitumisvalduse esitajal / kooli esimesel administraatoril on juba eKooli kasutaja.
  1. Kui on, sisesta oma kasutajanimi ja parool
  2. Kui ei ole, avatakse koheselt uue kasutaja registreerimise vorm (vaata Uue kasutaja lisamine)
 5. nõustu Teenustingimustega
 6. vali <Registreeri>

Mida edasi:

 1. ava leht Klassifikaatorid ja sisesta kooli püsiandmed:
  1. määra, kuidas Sinu kool õpib: klasside arv, paralleelid, kas ja kuidas hinnatakse käitumist/hoolsust
  2. määra, milliseid aineid koolis õpitakse
  3. määra, kuidas Sinu kool hindab
  4. määra, kudias märgitakse puudumisi
 2. Sisesta kooli Õppekava ja ainekaardid:
  1. lisa õppekava nimetus, klassid, kus õpitakse, õppimise viis
  2. lisa õppekava ained: seos riikliku õppekava ainega, kas on aine lõpuhinne õppekavas (võib teha pisut hiljem)
  3. lisa ainekaardid - loe Ainekaardi täitmine (võib ainekaardid lisada pisut hiljem)
 3. kutsu kooli õpetajad - loe Nimekirjad - õpetajate andmed ja Õpetajate kutsumine kooli
 4. lisa õppeaasta ja perioodid
 5. Õpilaste import - kanna eKooli oma kooli õpilased.
  1. kontrolli, kas kõik õpialsed on õige õppekava õiges klassis, abi saab Tegevused õpilastega, sama ka Grupikuuluvus (sildid) ja Otsus
 6. defineeri Grupid ja sildid - valmista ette õpperühmade kasutamine päevikus
 7. Päeviku lisamine ja lisamine - vii kokku ainekursus, õpilased ja õpetaja.

Nüüd saab õpetaja alustada oma ainetunnis tekkinud info päevikusse kandmist. Siiski ei ole eKool veel päris "valmis".

 1. lisa ruumid - loe I Ruumid
 2. Tunniplaani lisamine

Eraldi tuleb tegeleda kasutajate taotluste kinnitamisega: