Untise uued menüüd

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Spikker Untis2015 menüüde kohta; vastavused uue ja vana navigatsiooni vahel.
M2015 8.png


Untise päiseriba on saanud kiirpöördumise ikoonid andmete halduse kõige olulisemate tegevuste kohta: ava tunniplaani fail, salvesta andmed, tühista viimane baasandmetega tehtud muudaatus. Lisaks tunniplaani väljundi ikoonikesed: prindi, trüki eelvaade, trükilehe seaded ja väljund exceli tabelisse.

Ikka peab meelde tuletama, et sarnaselt eelmisele versioonile trükitakse või viiakse exceli tabelisse ekraanil aktiivne, kasutuses olev aken. Kui tegeletakse tuniplaani aknaga, siis trükitakse tunniplaan, kui parandatakse õpetajate andmeid, siis trükitakse õpetajate andmete tabel.


M2015 1.png


Faili menüü avab tegevused, mis ka seni siit avatavad olid:

 • uue tunniplaani faili lisamine; olemasoleva tunniplaani faili avamine; viimati kasutatud failid ja kaustad.
 • tunniplaani sulgemine salvestamata; salvestamine; erineva nimega koopia salvestamine.
 • mitmekasutaja Untise tegevused: logi sisse, logi välja, salvesta muudatused andmebaasi.
 • uue kooliaasta avamine'
 • andmete eksport / import
 • trükkimine, trüki eelvaade, printeri seaded, väljund Excelisse
 • Abifunktsioonid avab spikri olulisemate tegevuste kohta
 • Tere tulemast avab eelmistest versioonidest tuttava tervituse akna
 • Lõpeta Untisega sulgeb programmi


M2015 2.png

Start menüü sisladab kõiki Untise kasutamiseks vajalikke põhitegevusi:

 • Baasandmed: klassid, õpetajad, ruumid, ained. Iga baasandme ikooni all on lisamenüü, avaneb noolekesel vajutades. Kõigi baaselementide kohta saab valida järgmiste tegevuse hulgast: baasandmed (avatakse baasandmete muutmise aken); tunnid (avatakse vastavale elemendile tundide sisestamise aken); erinevad tunniplaani vormingud, nii individuaalsed kui kokkuvõtvad, sealhulgas ka ajasoovide tunniplaan; õppegruppide moodustamise aken (kui on olemas kursuste moodul) ning ajasoovide aken.
 • Tunniplaani koostamisega seotud tegevused: diagnoosid; kaalumine; optimeerimine, käsitsi tundide tunniplaani paigutamine (Planeermine)
 • õppeperioodide ja õppeaasta määramsiega seotud tegevused
 • osakondade haldamine (kui on olemas Osakondade tunniplaani moodul)
 • Seaded alla on koondatud kõik erinevad seaded, saab lugeda eraldi artiklist
 • Spikriteemad avab ingliskeelsed abitekstid
 • erinevate moodulitega seotud lingid ja ikoonid


M2015 3.png

Andmete sisendi menüüs on tegevusd, mis seonduvad andmete lisamisega:

 • Baasandmed: klassid, õpetajad, ruumid, ained. Iga baasandme ikooni all on lisamenüü, avaneb noolekesel vajutades. Kõigi baaselementide kohta saab valida järgmiste tegevuse hulgast: baasandmed (avatakse baasandmete muutmise aken); tunnid (avatakse vastavale elemendile tundide sisestamise aken); erinevad tunniplaani vormingud, nii individuaalsed kui kokkuvõtvad, sealhulgas ka ajasoovide tunniplaan; õppegruppide moodustamise aken (kui on olemas kursuste moodul) ning ajasoovid
 • Põhiliste väljade andmete sisend (loetelu oleneb olemasolevatest moodulitest): õpilaste andmed (kui on olemas kursuste moodul); tundide grupid; osakondade andmed
 • Põhiliste väljade andmete sisend, mis ei ole seotud moodulitega: koolivaheaegade haldus, ajamaatriksid ja teised baasandmed
 • Tundide planeerimise vahendid (koos koormuste mooduliga)
 • Seaded, loe lähemalt artiklist
 • Abistavad tegevused: kirjete lühinimestik ja andmete sisendi nõustaja
 • Tööriistad: vormingud, kopeerimine, kleepimine


M2015 4.png

Optimeerimise menüüs on kogutud tunniplaani koostamisega seotud tegevused:

 • Automaatne optimeerimine: diagnooside avamine ja kasutamine; kaalumine; optimeerimise käivitamine
 • Käsitsi tundide paigutamine tunniplaani: käsitsi vedamine tunniplaani sobivasse kohta; plaanimisdialoogi kasutamine; vahetusteks saadavad soovitused. Soovituste aken sai Untis 2015-s oluliselt muudetud.
 • Aruanded: kõik aruanded on nüüd koondatud siia
 • Tunniplaanide avamine: klasside, õpetajate, ruumide tunniplaanid, vormingu valik toimub lisamenüüst.
 • Tunniplaani koostamisega seotud tööriistad: tunniplaani kustutamine, lukustatud/ignoreeritud tundide kuvamine, ainetundide järgnevuse määramine
M2015 5.png

Tunniplaani menüüs kuvatakse senini Tunniplaani menüüd olnud formaadid, aga ülevaatlikumalt. Eralid on näidatud individuaalsed ja ülevaate tunniplaanid. Vormingud on sorteeritud püstiasendi ja rõhtpaigutuse järgi.

M2015 6.png

Moodulite kohta on kaks menüüd - Kursuste planeerimine ning Moodulite menüü. teegvused on moodulite kaupa sorteeritud, need menüüd olenevad ga kooli poolt kasutatavatest moodulitest.

M2015 7.png