Untise moodulid

From eKool wiki
Revision as of 10:31, 11 March 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Kuigi hea tunniplaani saab koostada ka baaspaketi abiga, saab Untise iga kooli soovidele täpsemalt vastavaks muuta erinevaid mooduleid kasutades.
Tpl33.PNG


“Väikesed” moodulid:

  • Tunniplaani info jagamine (Info-Timetable) Et tunniplaan organiseerib kooli elu, on oluline hoida koolipere selle muudatustega kursis. Moodul sisaldab vahendeid tunniplaani ja selles toimunud muudatuste avaldamiseks kooli infovõrgus ja veebilehel.
  • Mitmenädalane tunniplaan (Multiweek timetable) Moodul 1...15 erineva nädala tunniplaani koostamiseks, kusjuures nädalad võivad vahelduda kasutaja poolt määratud viisil. Mitmenädala tunniplaan võimaldab tunniplaani teha ka mitmeks omavahel seost mitte omavaks perioodiks. Perioodid võivad olla suvalised ajavahemikud, ka võib ühe perioodi sees olla teine ja selle lõppedes jätkuda eelmine tunniplaan.
  • Õpetajate koormuse planeerimine (Lesson planning) Vahend koolijuhile tunnijaotusplaani koostamiseks. Kui on teada õpetajate pädevus (lisatakse eelmise aasta tunniplaanist!), õpetaja nädala tunnikoormus ning klasside nädala ainetunnid, saab Untise abil jagada tunnid õpetajatele.
  • Õpilase tunniplaan (Student timetables) Algselt Briti koolidele loodud süsteem, mis võimaldab koostada ja hallata paljude erinevate kohustuslike ja valik kursusevalikutega õpilaste tunniplaane.
  • Vahetundide korrapidamine (Break supervision) Moodul vahetundide ajal toimuva järelvalve planeerimiseks


“Suured” moodulid:

  • Kalender (Calendar) Uus moodul, mis sisaldab ka mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õpeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud perioodidele; need perioodid võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad
  • Kursuste planeerimine (Course scheduling) Kursuste planeerimine: moodul sellisetele koolidele, kus õpilastel on võimalik valida oma läbitavaid kursuseid vabalt ning selliset valikute põhjal tunniplaanide koostamiseks.
  • Asendusõpetaja planeerimine (Cover planning) Moodul puuduva õpetaja asemel asendusõpetaja leidmiseks. Arvestab õpetajate “auke” tunniplaanis, nende seost asendust vajava klassiga, kvalifikatsiooni ning ajasoove.