Untise moodulid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Kuigi hea tunniplaani saab koostada ka baaspaketi abiga, saab Untise iga kooli soovidele täpsemalt vastavaks muuta erinevaid mooduleid kasutades.
Tpl33.PNG


“Väikesed” moodulid:

  • Tunniplaani info jagamine (Info-Timetable) Et tunniplaan organiseerib kooli elu, on oluline hoida koolipere selle muudatustega kursis. Moodul sisaldab vahendeid tunniplaani ja selles toimunud muudatuste avaldamiseks kooli infovõrgus ja veebilehel.
  • Mitmenädalane ja perioodide tunniplaan (Multiweek timetable) Moodul 1...15 erineva nädala tunniplaani koostamiseks, kusjuures nädalad võivad vahelduda kasutaja poolt määratud viisil. Mitmenädala tunniplaan võimaldab tunniplaani teha ka mitmeks omavahel seost mitte omavaks perioodiks. Perioodid võivad olla suvalised ajavahemikud, ka võib ühe perioodi sees olla teine ja selle lõppedes jätkuda eelmine tunniplaan.
  • Ainetundide planeerimine (Lesson planning) - tunnijaotus ja koormused. Vahend koolijuhile ainetundide planeerimiseks uuel kooliaastal. Kui on teada õpetajate pädevus (saab lisada eelmise aasta tunniplaanist), õpetaja nädala tunnikoormus ning klasside nädala ainetunnid, saab Untise abil jagada tunnid õpetajatele - koostada uue või kasutada eelmise aasta tunnijaotusplaani. Seesama moodul annab koolile kasutada õppekavad ning neisse kuuluvad ainetunnid.
  • Õpilase tunniplaan (Student timetable) Algselt Briti koolidele loodud süsteem, mis võimaldab koostada ja hallata paljude erinevate kohustuslike ja valik kursusevalikutega õpilaste tunniplaane. Täiednavate valikute tekkimisega gümnaasiumides võib muutuda oluliseks ka Eestis.
  • Vahetundide korrapidamine (Break supervision) Moodul vahetundideks õpetajate korrapidamise planeerimiseks; korrapidamine kajastub õpetaja koormuses.


“Suured” moodulid:

  • Kalender (Calendar) Uus moodul, mis sisaldab ja asendab mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õpeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud perioodidele; need perioodid võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad. Eriti kauslik on Kalendri moodul kutsekoolidele, kelle tunniplaan võib erineda igal nädalal.
  • Kursuste planeerimine (Course scheduling) Kursuste planeerimine: moodul sellisetele koolidele, kus õpilastel on võimalik valida oma läbitavaid kursuseid vabalt ning selliset valikute põhjal tunniplaanide koostamiseks.
  • Asendusõpetaja planeerimine (Cover planning) Moodul puuduva õpetaja asemel asendusõpetaja leidmiseks. Arvestab õpetajate “auke” tunniplaanis, nende seost asendust vajava klassiga, kvalifikatsiooni ning ajasoove. Asendatud tunnid lahutatakse puuduva õpetaja koormusest ja liidetakse asendajale. Saab koostada asenduste aruandeid. Asenduste moodul on aga kasulik ainult siis, kui kool oma tunniplaani muudatused pidevalt Untisesse kannab.