Untis 2021

From eKool wiki
Revision as of 17:08, 17 May 2021 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
NB! Untis 2021 toob parandused Untise kasutamise ekraanivaadetesse ja abitekstide korraldusse ning ühtlustab tegevusi.


Untis saab sel aastal 50 aastaseks. Praegune tarkvara versioon, mis on koostatud Microsoft Visual Studio ja Microsoft Foundation Classes abil, on olnud kasutuses alates Untis 1999, s.o. üle 20 aasta. Kuna pidevalt lisatakse Untisesse uusi võimalusi, on aeg-ajalt vaja läbi viia teenuste standardiseerimine. Osa sellest tööst paistab kasutajale ekraanil, osa on parendused, mis muudavad tööd mugavamaks ja veakindlamaks.


Uus abikeskus

https://help.untis.at/hc/en-us

Jaotused:

 • Otsing
 • News: pdf materjalid
 • Tips: soovitused erinevate moodulite kasutamiseks
 • Soovitatud artiklid
 • Viimati lisatud artiklid
U21 3.png
U21 1.png
U21 2.png
U21 4.png
U21 5.png
U21 6.png

Selgitused (Tooltips) erinevate väljade juures; arvutatud väljad

 • Lisandunud uued selgitused/nõuanded, eriti uute kasutajate töö lihtsamaks tegemiseks.
 • Parandatud olemasolevaid selgitusi, eriti dialoogides. Kuna on juurde tulnud, siis võib olla tõlkimata (ingliskeelseid) seletusi veel siin-seal.
 • kui mõne välja sisu leitakse arvutustega (õpetaja koormused, eriti Koormuste planeerimise moodulis), siis näitab seda = välja nimetuse juures; hiirega avatav selgitus seletab lahti arvutuse tulemuse.


4K ja 5K resolutsiooniga ekraanidel Untise kuvamine

 • Üle on vaadatud enamik aknad (Tunnid, tunniplaan, baasandmed), sest eelmine disaini lahendus oli aastast 2011; väline kuva jäi samaks, aga kasutusmugavus ja kindlus on palju kaasaegsemad.
 • Väiksemad muudatused tehti juba Untis2020, nüüd on protsess (peaaegu) lõpuni viidud.
 • Kuva on teravam, selgem, lihtsam aknaid liigutada. Töökindlam.
 • Väga paljud tegevused on uuesti disainitud ja parendatud, just pidades silmas võimekamaid ekraane.


Tunniplaani kuva suurendamine

Nüüd saab tunniplaane ekraanil suurendada ka näiteks 10% sammude abil. Trikk: Avada tunniplaani kohal oleva noolega detailsem vaade (väiksem raam)


Rippmenüüd paremas korras

Rippmenüüd baasandmete valikuks toimivad nüüd paremini (lihtsam mitmikvalik Ctrl klahvi kasutades), seni oli see päris suurt näpuosavust nõudev tegevus.


Koolivaheaegade aken sai uued võimalused

 • Nädalate nummerdamine muutus automaatseks, saab määrata, kas koolivaheaja nädal on nummerdatud või mitte (sest käsitsi numbrite lisamisel oli palju vigu)
 • Lihtsam andmete sisend, vigade vähendamine

Baaspakett ja UntisExpress; Seaded > Koolivaheajad


Ühtlustamine aruannete <Print preview> valikutes

 • Aruannete <Print Preview> on ühtlustatud; nüüd on see samasugune vanematel ja uuematel aruannetel.
 • Ühtlustatud on: eelmine/järgmine leht; ühe/kahe lehe vaade; zoon sisse/välja; printerisse; excelisse, pdf eksport.
 • On võimalik kerida lehti hiire vastava nupuga
 • Nüüd saab avada mitu aruande akent samaaegselt, erinevates akendes
 • Baasandmete ja Tunnid akna Print Preview on koostatud erineva tehnoloogiaga ja ootab veel ühtlustamist.


Tehnilist: failide asukohad, turvalisus

 • HTTPS on nüüd nõutud kogu tarkvara paigalduse ja uuenduse protsessi jooksul.
 • Kasutaja andmeid kontrollitakse paigalduse ja uuenduse ajal
 • Meeldetuletus: Erinevate failide asukohti saab kasutaja ise muuta (Seaded).
 • Kuna järjest enam kasutatakse Untist serverilt, siis oli vajalik muuta kasutaja ini failide asukohta. Praegu salvestatakse need faili “%LocalAppData%\Untis”. Untis 2021 asendab kausta “%AppData%\Untis\” kaustaga “%AppData%\gp-Untis\”. Senine kasust “%AppData%\gp-Untis\” jääb alles, et tagada ühilduvus vanemate versioonidega.


Tehnilist: veaaruanded ja turvalisus

Edasi on arendatud ja silutud Untis2020 alates pakutavat vigadele reageerimise protsesse.

 • Vea juhtudes on lisatud valik "Detailne dump"; võimalus salvestada seaded, ka e-maili aadress
 • Crash-dialoogi UX on parendatud: fontide skaleerimine, väljade järjestus.


Untis Express

Mitmenädala (perioodide) moodul on kasutatav ilma asenduste moodulita. Vahetunni korrapidamise moodul on nüüd kasutatav ka siis, kui asenduste moodulit ei ole kasutuses. Klassid tabelisse lisati klassijuhataja veerg Ajamaatriks (Seaded) lubab nüüd valida ka 0 tundi kui päeva esimest tundi


Asenduste plaanimine

Asenduste planeerimise moodul on saamas järjest populaarsemaks.

 • Sündmuste kustutamisel täpsem teade kaasatud klasside, õpetajate, ruumide kohta
 • Hoiatused sündmuste ja puudumiste kustutamisel on muudetud sarnaseks
 • Asenduste teatele saab lisada kellaaja hh:mm vormingus
 • Baaspaketis kaua olemas olnud mugavusteenused on jõudnud Asenduste moodulisse:
  • Trükkimise tegevused, excelis avamine
  • <Täielik kuva> on lisatud nii asenduste kui ka puudumiste tabeli ikoonide hulka.


Teised moodulid

 • Koormuste planeerimine
  • olemasolevate akende ümber disainimine, suurem, selgem, paremini suurema resolutsiooniga akendele sobivam
  • tooltip selgitused paljudes aknedes ja väljade juures, eesmärk muuta tehtud arvutused kasutajale arusaadavamaks
  • Tundide planeerimise nõustaja selgemaks
 • MultiUser
  • Uuendati andmebaasi indekseid, et väliste elementidega töötamine oleks kiirem.
  • Hoiatus, kui teine kasutaja logis andmebaasi


 • Info-timetable
  • e-kirjade saatmise turvastandard on tõstetud


 • Perioodide moodul:
  • Õppeperioodid > perioodi ülevaade akna ja Seaded > Mitmesugust > Õppeperioodid ja Kohanda määratlused on seatud vastavusse.