Untis 2019

From eKool wiki
Revision as of 11:50, 17 April 2019 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
NB! Untis 2019 toob uue tunniplaani väljundi akna kujunduse ja lubab mugavalt väljatrükki seada lehele mahtuvaks.


Baasandmed ja tunnid

Väljade kommentaarid

Üks olulisemaid uuendusi Untis 2019-s. Saab lisada kommentaare paljudele baasandmete väljadele, s.h. ajanõuetele. Kommentaarid saab jagada kategooriateks (et oleks lihtsam kasutada), kategooria nimetust ja sellega seotud värvi saab muuta. Olemas on kategooriate kokkuvõtte tabel.

Lisamiseks:

 • hiire paremklikk väljal - valida "Lisa kommentaar"
 • kommentaari lisamise akna all vasakus nurgas kategooria valik. Olemas 8 kategooriat + 1 kasutaja defineeritud, neid lisada rohkem ei saa.
 • Kommentaaride muutmiseks: paremklikk kommentaaril: muuda, kustuta, ülevaade (aruanne)
 • Andmete sisend> Kommentaarid annab sama tulemuse

Kategooriate muutmine:

 • Avada kommentaaride ülevaade
 • vajutada akna päises olevat ikooni Seaded (hammasratta kujulist)
 • avatakse kommentaaride kategooriate muutmise aken.


Kirjete lühinimestiku täiendused

Kirjete lühinimestiku leiate, kui vajutate: Andmete sisend > kirjete lühinimestik. Tabelitele on lisatud veerud:

 • Õpetajad:
  • pädevus (õpetatavad ained),
  • klassid, kus õpetab
 • Ained:
  • ainegrupid

Õpetaja pädevust näidatakse ka baaspaketis, kui ei ole ostetud Koormuste arvutuse moodulit.


Tunniga seotud koodid

Vahel juhtub, et mõne ainetunniga on seotud probleem, mille tekkimise põhjusest ei saa hästi aru. Tunni jaoks liituvad kõik tema mõjutajate (klass, õpetaja, aine, ruum) jaoks lisatud koodid. Tundide tabelisse saab avada lisaveeru, kõik kirjas selle ainetunniga seotud koodid:

 • lisaveerg Koodid:
  • tabeli kohendamine,
  • Koodid: Kõik märgendid

Uus võimalus Untis 2019: hiirega veeru lahtrile liikudes tooltip üle kantud koodide seletuse ja päritolu (õpetaja, aine, klassi või ruumi) kohta.


Kiirfiltrid

Kõigil baasandmete ja tundide akendel on olemas:

 • Eraldi filtri rida lisandub Filtri ikooni vajutusega
 • Saab kasutada valitud välja sisu filtrina
 • Edasi toimib nagu tavaline filter
 • Maha võtmine akna päises oleva punase ristiga

Endiselt on olemas ja toimimas sisendi alusel otsing (alates Untis 2016)


Klassijuhatamine õpetajate tabelis

Lisatud on uued veerud õpetaja baasandmete juures:

 • Klassijuhatajaga seotud tunde
 • Klassijuhatajaga seotud klasside list

Mõlemad veerud peab lisama tabeli täiendamise kaudu.


Ruumide grupid ka baasandmete tabelis

Untis 2018 lubas Tunnid tabelis kasutada lisaks ruumidele ka ruumide gruppe. Nüüd saab neid kasutada ka baasandmetes: ainete, õpetajate, klasside jaoks koduklasside asemel ruumide gruppe.


Trükivaate rea kõrguse muutmine

Untisest saab välja trükkida nii andmete tabeleid või aruandeid, tegelikult kõike, mis ekraamil just näha on. Olles vajaliku akna peal, saab vajutada trükkimise või trüki eelvaate ikoonil Untise akna päises. Nüüd on võimalik avada Lehe seadete akne ja seal lisaks teistele parameetritele muuta ka trükitava tabeli rea kõrgust. See aitab tublisti kaasa väljundite lihtsamalt loetavaks muutmisele.


Õpetaja muutmine mitme tunni toimumise jaoks korraga

Untis 2016 alates saab määrata õpetajat hiire paremklikiga avaneva menüü kaudu - "Vali õpetaja, kes selle tunniga seotakse". Kui asendad mõne tunni õpetaja, tekib tundide tabelisse uus rida ja kõigi tunniga seotud õpetajate nädalatundide mahud muudetakse. Nüüd saab teha muudatuse kõigi ainetunni toimumiste jaoks korraga.


Elemendi filter koondtunniplaanides

Filtri lisamine toimub Andmete sisend > Ülejäänud baasandmed > Elemendi filter. Tunniplaani kuvamisel rakendub filter kohe valiku tegemise järel. Tunniplaani trükkimisel on lisatud valik > Kasuta elemendi filtrit.

Koondtunniplaanide kuvamisel on endiselt kasulik “Klassi või aine õpetajad” valiku tegemine (Untis 2016)


Tunniplaani lahtri kujundamine mugavamaks

Tunniplaani muutmine (taas) lahus tunniplaani aknast, avatakse seal, kus mahub paremini avama, aga seda saab eraldi tunniplaani aknast liigutada.

Tunniplaani lahtri sisu ja kujunduse muutmine on nüüd graafilisem, selgem ja mugavam. Väljade lisamisel ja liigutamisel kuvatakse abijooned, et paigutamine oleks lihtsam ja korrektsem. Lisatud on tunniplaani aknas näidatavat infot - näiteks et kasutatakse baasandmete trükinime, et kuvatakse asendajad jm.

Tunniplaani ja redaktori korraga ekraanil olles saab vastaval elemendil (tunni lahter,veeru või rea päis) klikkides redaktorisse selle elemendi muutmise võimaluse.


Õpetaja nimi aruannetes ja tunniplaanis

Õpetaja nime näitamise erinevate võimalsute vahel saab teha valiku Seaded > Aruanded > Trükinimed. Valikus on: õpetaja nimelühend; täielik nimi; alternatiivne nimi; palgalehe nr; ees- ja perekonnanimi; tiitel+ees- ja perekonnanimi; nimi, eesnimi; tiitle+nimi. Tunniplaanis kuvatakse, kui vastav valik tunni lahtri jaoks on Sätted aknast tehtud.


Tunniplaani lisatavad uued elemendid

 • Klassi täiendav tekst. Lisada saab klassidele kas detailvaates või kohendades klassi andmete tabeli vaadet.
 • Ruumi mahtuvuse info

Mõlemad on valitavad paremal olevast menüüst.


Untise tunniplaani lugemine eKooli

On võimalik alates 2014 aastast, nüüd on importi tehtud palju paindlikumaks:

 • klasside vastavuse seadmine ja kontroll. Seni oli vajalik Untises defineeritud klassi number + paralleel kombinatsiooni olemasolu eKoolis, enam mitte. Kui klassi jaoks vastavust ei leita, saab selle käsitsi määrata ning seada mitmele Untise klassile vastavusse sama klassi eKoolis. Ja tegelikult mitte-vajalikku klassi saab ka impordist välja jätta.
 • saab importida ka puuduva ruumiga tunde, s.o. Untises ei ole tunni toimumise jaoks ruumi lisatud, seda ei nõuta ka eKooli tunniplaani kandmisel.
 • mitu seost sama eKooli väärtusega kõigi elementide jaoks. Ühele eKooli õpetajale, ainele, ruumile saab vastata mitu Untise õpetajat, ainet, ruumi.
 • saab impordil vahele jätta mitte-vajalike õpetajate, klasside, ainete, ruumidega seotud tunnid.
NB! Tunniplaani koostamine ja import on selgemad, kui eemaldate oma Untise baasandmetest õpetajad, kes enam koolis ei tööta; klassid, keda teil enam ei ole; ained, mida Te enam ei õpeta.