Untis 2018

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Untis 2018 toob uue tunniplaani väljundi akna kujunduse ja lubab mugavalt väljatrükki seada lehele mahtuvaks.


Pisemate uuenduste kokkuvõte

Selgem lehtede eristamine:

 • Untise põhivaade sinine (hall) taust
 • Asenduste vaade (Asenduste moodul)- roheline taust
 • Ajaloo vaade (Koormuste planeerimine, tunniplaanide võrdlemine) - kollane taust

Taustavärve saab muuta (Seaded)

Untis kontrollib "alates ja "kuni" kuupäevi - ei saa (enam) panna “kuni” väljale varasemat kuupäeva kui on “alates” väljas

Õppeaasta ei tohtinud olla üle 365 päeva pikkune, nüüd on aastas lubatud 640 päeva.

<Ctrl>+A valib baasandmete või tundide aknas kõik tabeli elemendid; edasi saab tegutseda nagu vaja on - kleepida erinevatesse rakendustesse. Kui tunnid on kopeeritud, saab:

 • kopeerida teise klassi tundideks; koduklass asendatakse teise klassi koduklassiga (alates Untis 2017)
 • kopeerida tundide info tabelisse või dokumenti (excel, word jms)

Kirjete lühinimestik sisaldab kõigi baasandmete ülevaade samas aknas. Nüüd on sellele lisatud on filtri rida; filter toimib nendele veergudele, kus see on võimalik (lühinimed)


Tundide tabel

Tundide tabelis saab nüüd tunde hiirega vedades tunnirühma ühendada: <Kl.,Õp.> välja hiirega teisele tunnile vedades paigutatakse see tund lisaks tunnirühma või lisatakse uus tunnirühm

 • Enne uude rühma lisamist antakse hoiatus
 • Kui tekib konflikt tunniplaanis, uus hoiatus.


Tundide tabelis on täpsustaud tunnirühma esimese, kuvatud tunni kustutamist, saab valiku:

 • kas kustutada kogu rühm (tunni number)
 • kustutada üks rühma tundidest (näidatud õpetaja, aine)

Tunnid tabelis saab kasutada uut koodi "(s) alati samal ajal" - kõik selle tunni toimumised paigutatakse tunniplaani samale ajale (igal toimumise päeval esimeseks, 3ndaks vms tunniks)


Ajamaatriks

Ajamaatriks > Vahetunnid tabelis saab määrata samaaegselt söögivahetunnil olevate klasside max arvu. Lisaks on olemas uus parameeter kaalumises: korraga söövate klasside arvu nõude täitmise olulisus.

Teises majas õppivate klasside lõunavaheaja jaoks - lisada sinna “+” märkimaks, et vahetunnil jõuab teises majas asuvate klassideni.


Tundide käsitsi paigutamine

Tundide käsitsi paigutamisel on "Määra / kustuta ruum" aken saanud uue kujunduse; lisatud on filter

<CTRL> abil saab valida tunniplaanist välja mitu tundi ja määrata neile sama toimumise ruum

On võimalik määrata, et paigutamata ainetunnid tuleb sorteerida: Seaded > Mitmesugust > Tunniplaan > sorteeri alati paigutamata tunnid

Paigutamata tunnid (tunniplaani kõrval) saab ka jagada <Ctrl> + klõps (enne sai jagada paigutatud tunde); ajutine mõju, kui kohe tunde ei paiguta, ühendatakse taas.

Plaanimisdialoog sai parema ülevaate ruumide osas:

 • näeb plaanimata tundide kohta, kas nõutud ruum on vaba (roheline)
 • näeb, palju alternatiivruumide ringist on vabu klassiruume (“3/5”)


Tunniplaani kuvamine ja kujundamine

Tunniplaani zoom: kliki lahti tunniplaani päis; näeb kuvamise suuruse muutmise slaiderit; 100% - 400%. Ei muuda tunniplaani tegelikku suurust.

Tunni akna muutmiseks on lisatud täiesti uus graafiline redaktor

 • uute väljade paigutamine vedades
 • zoom - suurendamine / vähendamine
 • ainetundide grupi info lisamine


Tunniplaani trükivaate kujundamiseks:

 • saab lisada väljundi päisele erinevat infot: klassi koduklassi, klassijuhataja, õppeperioodi (Perioodide moodul) (Lehe seaded)
 • saab määrata, etsea tunniplaani suurus lehele mahtuma
 • See osa tunniplaanist, mis lehele ei mahu, trükitakse automaatselt järgmisele lehele (enne jäi trükkimata).
 • vorm 40 (ülevaate tunniplaan) jagatakse mitme lehe vahel (kui on vaja)
 • lühendid on legendis paremini eristatavad


Automaatne backup koopia

 • <Ctrl> + <Shift> + B tekitab uue backup faili
 • salvestatakse tekkimise kuupäevale ja kellaajale viitava nimega
  failinimi_20180425_1115
 • kausta valiku saab teha Seaded > Seaded > Mitmesugust > Kaustad


Moodulite uuendused

Õpetajate koormuste moodul

v* õimalus võrrelda omavahel erinevate aastate tunniplaane

 • tunnijaotusplaanis saab aineid loetelust valida ka lühendi järgi
 • täiendatud on ainete gruppideks jagamise tegevusi - otsing drop-down listist; õpetajate koondvormil filter
 • planeeritud ja tunniplaanis olevate õpetajate koormuste määramise võimalus osakondade ja klasside kaupa
 • õpetaja kvalifikatsiooni leidmine sisestatud tundide põhjal - nüüd ka ainult ühele õpetajale (kes on valitud)

Asendused

 • Intelligentseid (sisendil põhinevaid) valikuid on lisatud mitme välja jaoks
 • uue eksami saab lisada otse tunniplaani
 • kahe õpetaja samaaegseid ja sama põhjusega puudumisi saab siduda (et oleks kergem hallata)
 • õpetaja puudumist saab jagada osadeks
 • sündmusi saab kopeerida (copy ctrl+c) ja kleepida (paste ctrl+v)

Mitmekasutaja Untis

 • Sätteid saab avada ilma mitmekasutaja moodulisse logimiseta (ettevalmistus)
 • eelmisi andmebaasi versioone saab blokeerida (et vältida vigu)
 • on lisatud kaks uut õigust (kanda andmed WebUntisesse; saada asenduste statistikat)
 • (osakonna) välised elemendid on kuvamisel tunniplaanis eristuvad

Kalender

 • Sätteid saab avada ilma mitmekasutaja moodulisse logimiseta (ettevalmistus)
 • eelmisi andmebaasi versioone saab blokeerida (et vältida vigu)
 • on lisatud kaks uut õigust (kanda andmed WebUntisesse; saada asenduste statistikat)

(* osakonna) välised elemendid on kuvamisel tunniplaanis eristuvad

Kursuste planeerimine

 • erinevates akendes kuvatava info sünkroniseerimine
 • Integraal optimeerimise strateegia kasutamisel võimalik paremini vältida vigu paaristundidega
 • lisatud filtreid
 • käsitsi (lohistamisega) ühe õpilase tunnipaani koostamine

Vahetunni korrapidamine

 • Ajamaatriksi tabelisse lisatud vahetundide nimetused on nüüd nähtavad ka korrapidamise tabelis ja aruandes