Untis 2017

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Untis 2017 toob baaspaketti tunniplaanide võrdemise ja teeb mugavamaks tundide käsitsi paigutamise!
Or valikus.png
Time request2.png
Uusaasta2.png


VÕI tingimus filtris

Tundide aknas tuleb avda filtreerimine (märgitud ikoonil vajutades) Valida filtreeritav veerg (nt õpetajad, klassid, koduklass) ja <ctrl> klahvi alla hoides andmeelemendid, mida soovid filtreerida. Filter rakendub kohe.

Filtri loogika: “Vali klass 1a VÕI klass 1b VÕI klass 1c”


Tundide kopeerimine lisab ka koduklassi

KUi kooli lisandub uus klass (paralleel), siis on kõige mugavam kopeerida / kleepida olemasoleva klassi tunnid.

Nüüd on seda tegevust täiendatud nii, et kui uuel klassil ei ole koduklassi määratud, kopeeruvad tunnis koos algse klassi ruumidega. Kui uuel klassil on koduklass, asendatakse olemasolevad ruumid õige koduklassiruumiga.

Untis 2018 paigutab kopeeritud tunnid ka tunniplaani ;)

Muuda õpetajat otse tunniplaanis

Tegevuse leidmiseks tee hiire paremklikk tunniplaanis oleval ainetunnil ja vali <Muuda ainetunniga seotud õpetajat> Tundide planeerimise moodul annab lisavõimaluse: näidata valikus vaid neid õpetajaid, kellel on pädevus seda ainet õpetada. Selleks lisada linnuke. Esmalt tuleks pädevused koguda või sisestada.


Lisa õpetaja otse tunniplaani

Käsitsi paigutamisel. Untis 2016 lubas juba õpetajat tunniplaani otse lisada, Untis 2017 lisab võimaluse õpetaja kas tunni ühele toimumisele või kõigile.


Tunniga on seotud mitu ruumi

Lisamine hiire paremklõps tunni lahtril tunniplaanis. Mõlema ruumi värvid näidatakse tunni aknas (nt. Klassi tunniplaan suur vormingus)


Õpetajate ja ainete sorteerimine automaatseks

Üks pikalt oodatud täiendus - uue elemendi lisamisel baasandmete tabelitesse sorteeritakse see alfabeeti. Järjestus säilib kõigis rippmenüüdes Seaded > Mitmesugust > Kohanda > Lisada linnuke sorteerimiseks, valik kas lühinime või perekonnanime (aine nimetuse) järgi

Sorteering Vabade tundide aruandes

Aruanded > Vabad tunnid > Klassi, õpetaja....vabad tunnid kuvatakse tabelis päeva ja tunni numbri järgi (abiks, kui tuleb leida asendajaid mõneks tunniks, sest näitab õpetajaid, kes oma tunnis ei ole.

Nüüd saab sama aine aknast avada Detailid > Sorteeritud klassi, õpetaja järgi. Aruande andmete esitus muutub - vabad tunnid kuvatakse nt õpetaja jaoks ja saab samas aruandes hinnata õpetaja tunniplaani kvaliteeti.


Tunniga seotud klasside, õpetajate, ruumide ajanõuded paremini esitatud

Plaanimisdialoogi parimaid elemente tuuakse järjest teistesse vaadetesse. Nüüd on tundide tabeli kohal on ajanõuete ikoon, millega avatavas lisatabelis on näha klassi, õpetaja, aine, ruumi ajanõuded. Iga elemendi ajanõudeid pääseb nüüd muutma vajutades tema ajanõude ikoonil.


Plaanimisdialoogi täiendused

 • Käsitsi paigutamisest tuttav lilla taust (klass ja õpetaja vabad, ruum mitte) on nüüd ka siin olemas
 • Kui ajamaatriksis on defineeritud tundide märgendid, on need plaanimisdialoogi aknas olemas
 • Tunnile määratud ruumi saab kustutada otse plaanimisdialoogi aknast


Võrdlemine

Üks Untis 2017 suuremaid uuendusi. Leiab Start > Võrdlemine. Toob esile erinevused nii tunniplaanis kui baasandmetes. Vali failid (oma tunniplaani erinevad versioonid, selle ja eelmise aasta tunniplaanid vms) ja võrreldavad perioodid, käivita võrdlemine.

Ekraan selgelst eristuv tavavaatest. Saab määrata: milliseid elemente võrreldakse; baasandmete ja tundide võrdluse tingimused; erinevuste kuvamise tingimused


Paaristund ja söögivahetund

Enamasti ei soovita, et paaristunni keskele satuks söögivahetund. Selle vältimiseks: Ajamaatriks > Vahetunnid > lisa * sellise vahetunni märkimiseks

Seade toimib ka tunniplokkide jaoks


Uus õppeaasta

Fail > Uus kooliaasta avab uueks õppeaastaks ettevalmistumise menüü.

Saab lisada õppeaasta alguse ja lõpu ning määrata, milline saab olema tunniplaani päis väljatrükil.

Saab määrata, millise info soovid uude aastasse üle viia. KIndlasti tuleks õpilaste arv klassides kustutada (kui seda kasutate).

Keele valik

Untise tunniplaani saab koostada 35 keeles. Nüüd ei vaja keele vahetus enam uut Untist paigaldust – muutmiseks valida Start > Üldised seaded > Keele valik


Muudatus abiinfos

Untises on nüüd Online help, enne olid käsiraamatud laetud koos Untise failiga, osana sellest. Help faili saab oma arvutisse offline kasutamiseks laadida -

ava Spikriteemad> Lae help fail alla. Fail on tüübiga .CHM, vaikimisi salvestatakse c:users\public documents\untis kausta.

Eestikeelses Untises on Help failid endiselt inglise keeles!


Moodulid

Vahetunni korrapidamine

 • Vahetundi saab jagada õpetajate vahel
 • Korrapidamine võib olla erinev eri nädalatel. Nüüd saab ka nädala ülevaate aruande (kui on kasutuses erinevad nädalad)
 • Aruande saab koostada iga koridori / õpetaja jaoks eraldi lehele
 • Õpetaja korrapidamiste tabelis on näidatud planeeritud ja tegelikult plaani kantud korrapidamiste arvu vahe
 • Saab määrata nädalad, millal sinna koridori ei ole korrapidamisi planeeritud


Mitmekasutaja Untis

On esimene õppeasutus mooduli hankinud

 • Saab kanda sisse kas kaks kooli või jagada kooli osakondadeks. Kummalgi oma õigustega kasutajad, alates Untis2017 võimalik jagatakse ka kasutusõigused koolide vahel.
 • Nüüd logitakse teatava aja passiivsed olnud kasutajad välja. Aja määrab iga kool ise.
 • Kui seni on olnud vajalik, et kõik andmed on samas andmebaasis, siis nüüd saab igal koolil olla oma andmebaas ning lisaks ühiselt kasutatavad andmed (nt õpetajad, kes õpetavad mõlemas koolis, osakonnas)


Info-timetable

Lehel Asenduste arvestus saab valida kuu, mille asenduste kohta info saadetakse ka e-kirjaga asendustega seotud õpetajatele


Kursuste moodul

Kursuste mooduli sisuks on valikkursused, õpilaste valikute haldus ja tunniplaani sobitamine. Põhiline tegutsemise vahend on tundide kobarad – samal ajal toimuvad kursused, mille vahel õpilased saavad valida. Untis 2017 lubab:

 • Õpilasi saab kursustele kanda importides
 • Eksami lisamisel saab õpetajad ja ruumid leida needsamad, kes seotud kursustega tegelevad. Või ka lisada otse eksami juurde.
 • Eksamit saab kopeerida (Ctrl+c, Ctrl+v)
 • Õpilaste (õpetajate) nimed väljatrükis. Seaded > Aruanded > Trükinimed. Samas ka õpetajate nimed väljatrükkidel
 • Täiendavad näitajad diagnoosi aknas (nt kui klass on kursusega seotud ja ükski õpilane klassist ei ole.)


Kalender

Käsitsi tundide plaani paigutamine on kiirem! Palju kiirem!


Koormuste planeerimine

Untis 2017 lisab uue võimaluse tööd korraldada – õpetajate grupid (Õpetajad > Õpetajate grupid)

Grupis on näha planeeritud koormused. Saab kasutada tundide tabelis konkreetse õpetaja asemel

Koormuste planeerimise moodulile on nüüd lisatud Tundide planeerimise nõustaja

Tundide maatriks on nüüd palju kiirem; saab lisada kasutaja defineeritud filtrid. Detailvaates on olemas koormuse arvutuse väärtuse veerg.

<Soovita õpetajat> akendes uued veerud: vähendused, õpetaja tundide arv jm koormustega seotud näitajad, mid aon hea silmas pidada.

Täiendatud on õpetaja pädevusi:

 • Uus veerg õpetaja baasandmete aknas – õpetaja pädevus
 • Pädevustega saab siduda klassid
 • Tunni soovituse aknas (Õpetaja > Tunnid > Ettepanek tunniks) on lisatud ainegruppide veerg.


Asenduste moodul

Nüüd saab saata Sms teated sellele õpetajale, kes asendajaks määrati. Päeva asendusi saab eksportida pdf faili

Õpetaja soovitamisel on lisatud uus veerg õpetaja ajanõuete näitamiseks Aruannetes on olemas Ära jäetud, puudutud päevade aruanne. Statistika esitatakse nüüd ka osakondade kaupa

Tunniplaanis saab perioode lukustada ka asenduste jaoks.