Untis 2015

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Sellest versioonist alates on Untise töövahendite ikooniribad saanud väga põhjalikult uuendatud! Kasutatud on uuematele Windows keskkonna rakendustele omast loogikat.
U2015 2.png


Tänapäevane väljanägemine

Igati muudetud väljanägemine on toonud kaasa lehel liikumise täiesti uue loogika, seepärast tuleks olla tähelepanelik.

Untise uued menüüd: Fail, Start, Andmete sisend, Optimeerimine, Tunniplaanid, Moodulid, päiseribal olevad ikoonid.

Loe edasi artiklist Untise uued menüüd

Iga menüü sisaldab tegevusi, mis enne olid eraldi punktide alt leitavad. Nii saab klasside, õpetajate, ainete ja ruumide baasandmete muutmise kätte mitte menüüst Baasandmed vaid Andmete sisend > Klassid (õpetajad, ruumid) ikooni all oleval noolel vajutades ja valikut tehes. Seetõttu on vaja ümber kirjutada kõik senised juhendid - täiendada neid Untis 2015 alates toimivate navigeerimise juhistega. Akende ja tegevuste enda loogika ei ole muutunud.

Oluline teada: paljude tegevuste käivitamine toimib aknagruppidena - sulgevad kõik seni avatud olnud aknad ja avavad selle tegevuse jaoks vajalikud. Vajaliku aknagrupi avamiseks tuleb vajutada ikoonil, ikooni all oleval noolel avaneva menüü kaudu saab avada üksikuid aknaid.

Klassikaline vaade

Kui aga "uus" Untis väga vastumeelne on, siis on võimalik eelmistest versioonidest tuttav vaade taastada:

 • Start menüü > Seaded ikoon, valida menüüpunkt Seaded
 • Valida vasakult "Mitmesugust"
 • Valida "Kohanda"
 • Võtta ära linnuke valiku "Kasuta klassikalist vaadet"

Peale taaskäivitamist näeb Teie Untis välja nagu ennegi.

Lisaks saab lugeda artiklist Seaded (2015)


Üldised muudatused

Aknagrupid

Kui enne oli aknagruppide lisamine võimalus, siis nüüd on aknagrupid Untise poolt defineeritud paljude ikoonide alla. Näiteks kui vajutate Start menüü ikooni <Klassid>, siis suletakse seni ekraanil olnud aknad ja avatakse eel-defineeritud klassidega töötamiseks olulised aknad: klasside baasandmed, ajasoovid, tundide aken ning klassi tunniplaan.

Vastav ikooniga seotud aknaid saab ükshaaval valida menüüst Andmete sisend - seal on näiteks <Klassid> all mitu erinevat avatava akna valikut: baasandmed, tunnid, kõik tunnid, kõigi tunniplaani formaatide loetelu, ajasoovid, õppegrupid. Viimane valik on "Aknagrupid", mis avab uute gruppide lisamise või võimaldab jätta ekraanile vaid ühe akna.

Nutikamad otsingukastid

Kui seni ostis Untis sisestatud otsisõna alguse järgi, siis nüüd otsutakse sisestatud otsingut kogu stringist - õpetaja või aine niemtusest. Pakutud loetelust saab <Ctrl> klahvi alla hoides teha mitu valikut korraga.

U2015 seaded.png

Seaded on kogutud samasse aknasse

Kui seni võis leida Untise oma kooli jaoks sobivaks muutmiseks vajalikke parameetreid erinevatest akendsest, siis nüüd on need kogutud kokku - Start menüü > Seaded ikoon, valida menüüpunkt Seaded. Sama tegevuse leiab Andmete sisendilehelt ja Tunniplaani lehelt. Menüüs lisaks pakutavate tegevuset valik on erinev, Seaded leht aga samasugune. Lisaks saab lugeda artiklist Seaded (2015)

Ühest aknast leiab järgmised tegevused:

 • kooli andmed: üldised (kooli nimi, õppeaasta alguse ja lõpp) ning statsitikaga seotud näitajad
 • Mitmesugused seaded, seni olid eraldi menüüs: võimalus lülltuda ümber vanale versioonile; võimalus määrata iagsuguseid taustu jm olulist. Täpsemalt saab lugeda artiklist.
 • Aruannete seaded
 • Lisamoodulitega seotud seaded

Kokkuvõtte rida baasandmete aknasse

Nüüd saab seda lisada ka baasnadmete aknas.

PDF eksport

Lisatud on võimalus eksportida tunniplaani lisaks html ja xls formaadile ka pdf faili.

Aruanded samas aknas

Nüüd leiate aruanded Optimerimise menüüst eraldi ikooniga <Aruanded> avatavana. Ikooni all noolekesega avanev menüü esimene valik avab varasemast tuttava aruannnete akna. Teise valikud esitavad baasandemete kaupa grupeeritud aruandeid.

Aknaformaatide salvestamine

Baasandmete menüüs sai akende seadeid salvestada ka varem, nüüd on see võimalus lisatud iga akna all olevale kokkkuvõtte ja baasandmete akna detailvaate avamise ribale. Rippmenüüst leiate olemasolevad vormingud ning vormingu salvestamise menüükäsud.

U2015 vahetus.png

Tundide tunniplaani kandmine käsitsi

Ruumi määramise aknas näeb ka ruumide gruppe

Kui olete Untises määranud ruumide grupid, siis kuvatakse need lisainfona, kui tunnile sobivat ruumi otsite. Ruumide gruppide lisamiseks:

 • Start menüü või Andmete sisendi menüüs valida Ruumide ikooni alla oleva noolega avatavast menüüst <Ruumide grupid>.
 • lisada ruumigrupi lühinimi ja täisnimi.
 • ruumid valida nutikamat otsingut kasutades - ctrl klahvi all hoides saab teha mitmikvaliku.


Soovitatud vahetused

On nüüd leitavad Optimeerimise menüüst eraldi ikooniga (<Soovitus vahetuseks>). Ekraanil suletakse kõik senised aknad ja avatakse vahetusega seotud aknad: keskele soovituste nimekiri, tiibadel klassi ja õpetaja tunniplaani aknad. Klassi tunniplaanis on toodud soovitatud vahetuste graaf.


Tunniplaani kuvamine ja väljund

U2015 leht2.png

Koondvormingud

Tunniplaani koondvormingud sisaldavad väga palju elemente. Tulles vastu paljudele soovidele on nüüd võimalik teha valik, mida just tunniplaanis kuvada. Valiku aken (sarnaselt individuaalsele tunniplaanile) on koondtunniplaani päises ja sealtavanevast rippmenüüst saab valida ühe või mitu elementi (<ctrl> klahvi kasutades). Peale valiku kinnitamist jäävad koondtunniplaani alles ainult valitud klassi(de), õpetaja(te) või aine(te) tunnid. Saab valid aka nt ühe klassi ja kolme õpetaja plaanide näitamise.

Ruumi värv tunniplaanis

Enne ei arvestatud tunniplaani kuavmisel, nüüd arvestatakse.

Tunni lahtri uued väljad

Nüüd saab tunni lahtrisse lisada kaks rida teksti.

Lehe kujundamine

Põhjalikult uuendatud lehe trükivaate kujundamise aken oli Untis 2014 uudis, Untis 2015 on seda muutnud mugavamaks ja lisanud mõned uued võimalused.

Lisaks saab lugeda artiklist Lehe seaded (2015)

Muudatused moodulites

Osakondade moodul

 • Ruumide jagamine mitmele osakonnale - nüüd saab sama ruumi kasutajaks märkida mitu osakonda, tunniplaani koostamisel arvestatatake ruumi hõivatust teise osakonna poolt.
 • Ainete sidumine osakonnaga - et erinevates osakondades võidakse õpetada erinevaid aineid, siis on nüüd võimalik siduda aine osakonnaga ja nii lühendada erinevate osakondade tundide sisestamsiel kuvatavate ainete nimekirja.
 • Osakonna ikoonil vajutamine Start menüüs avab kohe kõik osakondadega seotud aknad.

Perioodide moodul

 • Lukustatud perioodid on nüüd ikoonireal näha punasel taustal ja nende nimetus ette on kuvatud *.

Info-Timetable

 • e-kirjade teksti kirjutamiseks ette nähtud aken on nüüd vastavalt kirja pikkusele muutuva suurusega
 • e-kirjade krüpteerimine toetab nppd SSL/TLS reegleid. Valiku krüpteerimise osas saab teha Seaded > Mitmesugust > e-kirjad aknast
 • e-kirjagfa saab nüüd saata ka nädala koormuste kokkuvõtteid.
 • e-kirjale saab nüüd lsiada tundie loetelu
 • e-kirjale saab lisaks html failidele lisada ka pdf failid, selleks tuleb linnutada märkeruut e-kirjade aknas.

Kalendri moodul

 • oluline muudatus mooduli kasutajatele on, et Kalendris tundide planeerimise aken avaneb nüüd palju kiiremini!
 • Diagnoosi aknassse lisati kalendri mooduli puudumiste ja planeeritud tundide vastuolu kontrollimiseks uus diagnoos.
 • Kalendrisse õpetaja puudumist sisestades saab nüüd hoiatuse, kui üpetajale on puudumise perioodiks tunniplaani kantud tunde. Nagu ikka, saab seda hoiatust kas ignoreerida või siis tunnid plaansit eemaldada.

Kursuste planeerimine

 • Uus optimeerimine (integraal-optimeerimine). lisatud just kursuste planeerimist silmas pidades. Arvestab:
  • optimeerib klassi astme iga õpilase jaoks individuaalselt
  • lubab määrata optimerimise taset (9 on kõige parema tulemusega aga kõige aeganõudvam)
  • laiendab luksutatud kimpe uute kursustega
  • lubab kimpu lisada vaid neid kurssuedi, mille nädala toimumised on samad
  • ei lõhu lukustaud kursuseid
 • lubab eksameid lisada asenduste planeermisse.

Koormuste moodul

U2015 maatriks.png
 • Nüüd saab muuta ka tunnirühmade väärtuste faktorit (kordajat koormuste arvutuses)
 • Ainetundide sisestamise detailvaates on nüüd eraldi leht "Väärtused", kus erinevates kohtades vajutamine avab erinevaid koormuste väärtuste arvutamise aknaid.
 • Sarnane Väärtuste leht on lisatud Baasanded > Õpetajad detailvaatesse.
 • Ainetundide maatriks on Untis 2015 alates põhjalikult uuendatud:
  • uuendatud tabeli vaade; tunnirühmad on tähistatud ikooniga, number näitab samas lahtris olevate tundide arvu, nende loetelu avatakse lahtril vajutades.
  • esimese veeru pealkirja järel olev nooleke muudab tabeli vaadet - nii saab tabelit sulgemata vahetada klasside tunnijaotuse õpetajate omaks ja vastupidi. sealtsamast käib tabeli ridade sorteerimise määramine ja muutmine.
  • tabeli kohal on otsinguaken
  • tabeli kohal on linnukene "Märgista soovitused". Valiku tulemusena märgitakse rohelise taustaga. Vajutades õpetaja mütsi ikoonikesel saab avada soovitsute tabeli õpetaja muutmiseks selle tunni jaoks.
  • Tööriistaribal olev <Seaded> ikoon (hammasratas) lubab määrata, millised tingimusd peavad olema täidetud, et tund märgistatakse. Näiteks ei ole tunniga seotud õpetajat või kvalifitseerimata õpetaja asemel on võimalik määrata tundi andma kvalifitseeritud õpetaja. Samas on võimalik määrata mida igas lahtris tunnijaotustabelis kuvatakse.
  • Filtri ette linnukese lisamine annab võimaluse igas veerus määrata filtreid

Asenduste planeerimine

 • Plaanimisdialoog lubab nüüd Seaded aknas tehtud määratlusega vahetada tabelis ära read ja verus (veergudes kuupäevad, ridades tunnid).
 • Plaanimisdialoogi aknas on nüüd kaks lehte - õpetajad ja klassid. Nii on nende vahel liikumine mugavam.
 • Tunnirühmade märgis on nüüd "." s.o. näete tabelis õpetaja nime järgi punkti. Hiirega lahtrile liikudes avatakse nõuande-aknake selgitusega.
 • Asenduste väljundites on nüüd võimalik Seaded aknast öelda, et baasandmed trükitakse samasse aknasse. See tähendab, et on üks õpetaja veerg, kus asendatav õpetaja on maha tümmatud ja asendaja nimi kijrutataud. See muudatus parandab väljundi loetavust.