Untis 2014

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Eesti kasutajate jaoks on muudetud ekspordi failides kasutatavat kodeeringut - alates Untis2013 versioonist on see UTF8 ja sellega kõik susisevad ja katustega tähed korras.
U14 1a.png


Tänapäevane väljanägemine

Sellest versioonist alates on oluliselt muudetud Untise kujundust ja parandatud kasutuskogemust - Untis näeb välja moodne, on mugavam ja on välja töötatud, kasutades uusi, Microsoft development tools (.NET) töövahendeid.

Uue tehnoloogiaga kaasneb ka vajadus ja võimalus kasutada uuemaid operatsioonisüsteeme - Untis 2014 töötab endiselt ainult Windows arvutitel ja nõuab minimaalselt Windows XP/SP3 või uuemat versiooni. Loodetavasti said lahenduse ka mõned eelmisel sügisel uuematel arvutitel Untist jooksutanud koolide mured.


Trükivaate kujundamine

U14 2.png
Trükivaate kujundamise ikoon <Lehe seaded> leidub enamike baasandmete ja tundide menüüst avatavate akende päises. Võimalus oma andmete väljatrükke kujundada on olemas olnud päris pikalt, Untis 2014 jaoks aga võeti ette selle vaate oluliselt mugavamaks muutmine. Täpsemalt saab lugeda artiklist Lehe trükkimise seaded
U14 6.png
Lisakokkuvõtted aruannetes

"Õpetajad / ained" koostab iga õpetaja antavate ainete loetelu; vastupidne loetelu koostatakse ainete kaupa. Alates Untis 2014 saab selles aruandes esitada ja summeerida info ka paralleelklasside kokkuvõttena, valik tuleb teha aruande avamisel näidatavast aknast (Kombineeri klasside tasemed). Täpsemalt saab lugeda gpUntise aruanded.
Lukustatud ja ignoreeritud ainetunnid

U14 7.png

Võib juhtuda, et näete tunniplaanis lukustatud tundi, aga ei saa aru, miks see lukus on. Kui lukustamise tingib mõne elemendi (nt. õpetaja) lukus olemine, siis ei ole võimalik sellist lukustust tunniplaani aknast eemaldada.

Nüüd on lisatud Tunnid menüüsse uus element <Lukustatud/ignoreeritud tunnid>. Kõik sellised tunnid on kogutud kokku ja tabelis näidatakse, millise elemendi lukustamine või ignoreerimine selle ainetunni oleku põhjustab.

Lahti lukustamiseks või ignoreerimise lõpetamiseks tuleb minna kas baasandmete, ainetunni lisamise või tunniplaani aknasse ja parameeter muuta.

Tunniplaani kuvamine ja väljund

Kolm muudatust:

  • kui seni sai tunniplaanis trükkida kuni 6 paralleelselt toimuvat tundi, siis nüüd on nende maksimumarv 12.
  • Ülevaate-tunniplaani vormingutes saab tunniplaani sätete lehel (leht "Kujundus 2") nüüd määrata, et tühje ridu ja veerge väljundisse ei lisata ("Ära trüki tühje ridu" ja "Ära trüki tühje veerge"). Nii saab näiteks nädalate ülevaate plaanis jätta vahele need nädalad, kus tuned ei toimu.
  • Ülevaate vormigutel saab nüüd määrata,et veergude pealkirjad (nt. nädalapäev ja tunni alguse ning lõpu aeg) kuvatakse mitmele reale (murtakse).


Tunniplaani diagnoos

Diagnoosile on lisatud uus element "NTP+Lõuna"; veateade "Lõunapaus liiga pikk" näitab kõigi selliset tundide kokkuvõtet, millel õpetaja ei õpeta ("auk") ja mis ei ole ka lõunavaheaeg.


Asenduste moodul

Asenduste mooduli taust on nüüd täidetud pisut erineva värviga; vahe ei ole suur aga aitab kasutajal aru saada et ta tegutseb just asenduste aknas.

Et Untise tootja tegi asendustes olulisi muudatusi, siis oleme valinud Asendused Untise sellel aastal tutvustatavaks mooduliks, on koostatud wiki artikkel Asenduste moodul ja räägime asendustest pikemalt kasutajate kokkusaamisel.

Uas8.png

Kokkuvõte muudatustest:

  • Asenduste soovituste tabelis on nüüd uus veerg "Tunniplaan" kus kuvatakse soovitatud õpetajate asendatavale tunnile eelnevaid ja järgnevaid tunde ning seda nii mitu kui palju veergu mahub. Kui veerg on laiemaks venitatud, siis näidatakse rohkem tunde.
  • Asenduste tabelisse lisati veerg "Väärtused" mis lubab peale Moodulid > Asendused > Määratlused aknas tehtud käsitsi väärtuste lisamise lubamist anda asendustunnile õpetaja koormuste arvutuses erinevaid väärtusi,
  • Samuti nagu on võimalik määrata õpetajale "püsiv asendaja" on ka võimalik muuta ruumi asendusruum püsivaks.
  • Kui varasemates versioonides kaasati tunni toimumise ruum vahetusse automaatselt, siis alates Untis 2014 täpsustatakse ruumide vahetamine tundide vahetamise dialoogis.


Asenduste statistika

Asenduste statistika sai täiesti uue sisu, info visualiseeritakse graafiliselt ning on sel moel koolile väga ülevaatlik. Täpsemalt saab lugeda aruiklist Asenduste moodul.


Kursuste planeerimine

Uus optimeerimise meetod

Kursuste optimeerimiseks ja parima lahenduse leidmiseks on Untis 2014 alates kasutusel täiesti uus meetod, mis asendab standartse optimeerimise. Käivitada saab nagu tavalist optimeerimist vüi Moodulid > Kursuste planeerimine > Integraal optimeerimine. Osalise optimeerimisega oli ka seni võimalik salvestada optimeeritud kursuste kimpe, aga nende hulgast sobiva leidmine oli tihti töömahukas. Uus optimeerimise algoritm sorteerib alamhulgad erinevate kriteeriumide järgi ja käivitab osalist optimeerimist.

Integraal optimeerimine kustutab kõik seni loodud kursuste kimbud ja arvutab need umber. Seejärel käivitatakse tunniplaani optimeerimine. Oluline on veel teada, et kõik need ainetunnid, mis ei ole kursused jäetakse esmalt kõrvale, siis optimeeritakse kursused parima tulemuse saavutamiseni ja siis lisatakse tunniplaani kõik sinna veel paigutamata ja algselt ignoreeritud ainetunnid.

Ajanõuete arvestamine kimpude loomisel

Nüüd saab kursuste kimpude koostamisel võtta arvesse nende ajanõudeid. Kui üks kursus on ajanõudega -3 hommikuti ja teine pärastlõunal, siis neid ei koguta samasse kimpu. Üritatakse leida sarnaste ajanõuetega kursused ja nendest kimbud koostada.


Kalendri moodul

Muudetud on õppeaasta tundide nädalatele jagamise akent. Koolivaheajad, puudumised ja planeerimata ainetunnid märgitakse selles erinevate värvidega. Kui sama nädala kohta tuleb kasutada mitut värvi, siis seatakse need üksteist täiendama.

Sama ainetundi õpetab tihti õppeaasta jooksul erinev õpetaja. Untis 2014 lubab koguda mitu ainetundi samale kalendri tabeli reale aasta tundide planeerimise aknas. Ainetundidele tuleb lisada sama õpilaste grupp.

Baasandmed > Õpetajad aken sai Kalendri mooduli kasutajate jaoks nupu "Kalender" mis avab akna õpetaja puudumiste märkimiseks. Puudumised kuvatakse kalendrisse valgel taustal. Peale puudutud päeva valimist vajuta tabeli all <OK> ja saab lisada puudumise alguse ja lõpu tunni ning puudumise põhjuse.