Difference between revisions of "Untis2020"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
  
 
=== Baasandmed ja tunnid ===
 
=== Baasandmed ja tunnid ===
 +
[[image: asenduse_kiri.png|700px|right]]
  
[[image: tunnniplaan_mitmelreal.png|700px|right]]
 
[[image: asenduse_kiri.png|700px|right]]
 
[[image: logid.png|700px|right]]
 
  
 
Untis on viimastel aastatel kasvatanud erinevaid kasutuskeskkondi (''WebUntis, Untis Mobile''), seetõttu on 2020 aastal vähem uuendusi Untise kasutajate jaoks, aga enam on tehtud sisemist, kasutajatele märkamatuks jäävat restruktureerimist, et tagada parem stabiilsus ja kasutajate mugavus.  
 
Untis on viimastel aastatel kasvatanud erinevaid kasutuskeskkondi (''WebUntis, Untis Mobile''), seetõttu on 2020 aastal vähem uuendusi Untise kasutajate jaoks, aga enam on tehtud sisemist, kasutajatele märkamatuks jäävat restruktureerimist, et tagada parem stabiilsus ja kasutajate mugavus.  
Line 44: Line 42:
  
 
=== Info-Timetable ===
 
=== Info-Timetable ===
 
+
[[image: tunnniplaan_mitmelreal.png|700px|right]]
  
 
'''e-kiri õpetaja asenduste kohta'''
 
'''e-kiri õpetaja asenduste kohta'''
Line 95: Line 93:
  
 
=== Logifailid ===
 
=== Logifailid ===
 
+
[[image: logid.png|700px|right]]
  
 
Untis 2020 tõstis fookusesse oma tarkvara kvaliteedi tagamise ja kontrolli. Kuigi paljusid uuendusi kasutajale ei paista või on neid märgata vaid harvadel juhtudel, võib-olla vaid siis, kui tekib tehniline probleem. Iga sellise olukorra lahendamiseks on Untis 2020 üheks uuenduseks standartiseeritud logimine.   
 
Untis 2020 tõstis fookusesse oma tarkvara kvaliteedi tagamise ja kontrolli. Kuigi paljusid uuendusi kasutajale ei paista või on neid märgata vaid harvadel juhtudel, võib-olla vaid siis, kui tekib tehniline probleem. Iga sellise olukorra lahendamiseks on Untis 2020 üheks uuenduseks standartiseeritud logimine.   

Revision as of 12:26, 29 April 2020

NB! Untis 2020 toob olulised parandused Untise põhikoodis ning võimaluse koguda logifaile ning vearaporteid.

Baasandmed ja tunnid

Asenduse kiri.png


Untis on viimastel aastatel kasvatanud erinevaid kasutuskeskkondi (WebUntis, Untis Mobile), seetõttu on 2020 aastal vähem uuendusi Untise kasutajate jaoks, aga enam on tehtud sisemist, kasutajatele märkamatuks jäävat restruktureerimist, et tagada parem stabiilsus ja kasutajate mugavus.


Tunniplaanis pikad ainete nimetused

Nüüd on võimalik kuvada tunniplaanis pikki ainete nimetusi paigutatuna mitmele reale. Selle saavutamiseks ei ole vaja muuta ühtegi parameetrit. Tunni akna kujundamisel (Seadete aknas) tuleb märkida, et kasutatakse ainete pikki nimetusi ning siis vedada aine nimetuse väli sellisesse pikkusesse, et ka pikemad ainete nimetused ära mahuksid.


Asenduste moodul

Untis 2020 toob mitmeid muudatusi asenduste moodulisse.

Asenduste soovitused

Asenduse soovitusena näidatakse nüüd eraldi veeruna asendatava õpetaja tunnirühma teisi õpetajaid. Nii on asendaja leidmine lihtsam just siis, kui asenduse planeerimisel tuleb teha mitmeid muudatusi.

Kui on kaks asendust, mis toimuvad samal ajal, teineteisest sõltumaltult, sama õpetaja poolt asendatuna, siis saab seda nüüd korraldada asenduste rühmitamisega. Kui Untis annab teada, et valitud õpetaja on juba märgitud asendama samaks ajaks, saab märkida, et “Määra õpetajale see asendus - koosta konfliktis oleva tunniga grupp”. Asendatavad tunnid paigutati seni alati samasse klassiruumi. Nüüd on võimalik sellistele asendatavatele tundidele määrata ka erinevad klassiruumid.

Asenduste planeerimisel arvestatatakse reaalseid tundide pikkusi

Võib juhtuda, et koolis ei ole kõik ainetunnid ühesuguse pikkusega. Selline koolipäeva rühmitamine võib olla tingitud pedagoogilistest või administratiivsetest eesmärkidest. Tunniplaani koostamisel on see kahtlemata väljakutse, tunni pikkus oleneb tema asetusest tunniplaanis. Nii võib iga päeva 1. tund olla 60 minuti pikkune ja järgnevad tunnid 45 minutit. Seda erinevust võetakse arvesse õpetaja koormuse arvutamisel, Nüüd võetakse selline erinevus arvesse ka õpetajate asendustundide koormuse arvestuses. Kooli seadete all tuleb asenduste parameetrites märkida, et asendustunde arvestatakse tegelikke perioode.

Eksamite arvestus asenduste moodulis

Asenduste mooduliga seotud parameetrite seas on valikud, et määrata, millised asendused tuleb jätta välja õpetaja tundide arvestusest. Seal saab määrata, et aasta koormusesse ei arvestata, kui :

  • kui asenduse eest tasutakse eraldi (Tasutud asendused)
  • “In-lieu” asendusi (s.o. kui õpetaja võtab oma puhkuse asemel välja tasu selle eest ning jätkab töötamist)
  • “Arvesta eksameid neutraalselt” rakendab:
    • eksam lisab koormusele tunni, kui selle tõttu ei jää ära tundi (s.o. õpetaja ongi vaba ja osaleb eksamikomisjonis)
    • kui eksami tõttu jääb tund ära, siis koormusesse ei lisandu midagi (s.o. eksam +1 ja ära jäänud tund -1 koormuses)
    • kui õpetajal jääb tund ära (sest klass on eksamil) ja ta teeb sellel ajal asendustunni, siis tema koormus ei muutu, asendust ei võeta kogukoormuse arvutamisel arvesse).


Info-Timetable

Tunnniplaan mitmelreal.png

e-kiri õpetaja asenduste kohta

Koolidele, kes kasutavad nii asenduste kui ka Info-Timetable moodulit, on lisatud võimalus saata e-kiri õpetajatele, kelle tunde asendatakse. Nii on asendatavad õpetajad informeeritud, kes nende tunde läbi viib ja muudab kergemaks kolleegidega info jagamise, et tagada õpetamise järjepidevus.

Info-Timetable avab peale asenduse määramist võimaluse lisada linnuke “Saada kiri puuduvale õpetajale” ja võimaluse täiendada infokirja vajaliku sisuga. Kirjale lisatakse asenduste kohta infoleht. Avamiseks avada kas Asenduste olekus või tavaUntises Info-tunniplaani mooduli menüüst e-post ja sealt sakk Asendused.


XML liides

XML liidest on oluliselt muudetud, seetõttu on selle skeemi definitsioon muudetud 3.0.

Klassi baasandmed

Klassi kirjeldusse on lisatud kaks uut andmevälja: klassirühm ja koondklass.

<class_group_number>1</class_group_number> <master_class>3a</master_class>

Õpetajate baasandmed

Nädala planeeritud koormus (tunde nädalas), personali number 2 ja mobiiltelefoni number

<weektarget>24.000</weektarget> <personnel_number_2>ROCK000000059</personalnumber2> <cellphonenumber>12321121940</cellphonenumber>

Vaheajad

Untis 2020 lubab nüüd importida ja eksportida koolivaheaegu

<holidays> <holiday id='HD_SA1'> <type>School holidays</type> <longname>Descretionary days</longname> <starttime>20181122</starttime> <endtime>20181122</endtime> </holiday> <holiday id='HD_1.5.'> <type>Public holiday</type> <longname>Labour day</longname> <starttime>20190501</starttime> <endtime>20190501</endtime> </holiday> </holidays>


Logifailid

Logid.png

Untis 2020 tõstis fookusesse oma tarkvara kvaliteedi tagamise ja kontrolli. Kuigi paljusid uuendusi kasutajale ei paista või on neid märgata vaid harvadel juhtudel, võib-olla vaid siis, kui tekib tehniline probleem. Iga sellise olukorra lahendamiseks on Untis 2020 üheks uuenduseks standartiseeritud logimine.

Kooli seadetes tuleb avada viimane, uus menüüpunkt (Logimine) ning aktiveerida logimine. Logifailid koostatakse iga päeva kohta ja kirjutatakse faili '%APPDATA%\gpUntis\logs\

Kui 31 logifaili on koostatud, kustutatkse vanim neist. Logimise tasemed on: 0 - Verbose - infovahetus ejälgimine ja pisiasjade salvestamine; üldiselt lülitatakse siisse vaid väga ebatavalistes situatsioonides 1 - Debug - sisemine kontroll ja diagnostika koostab andmete vahetabeleid et leida tekkinud probleemide põhjusi 2 - Information - kogutakse huvipakkuvad sündmused, või mis on vajalikud kasutajatoe jaoks; vaikimisi avatud miinumum logimise tase 3 - Warning - salvestatakse indikaatorid, mis võivad tekitada teenuse või funktsionaalsuse vigu 4 - Error - nii Untise kui ka seotud süsteemides tekivate vigade salvesatmine 5 Fatal - salvestatakse kriitilised vead, mis kogu Untise kokku jooksutavad.

Soovitus on seada logimise tase “2 - Informatsioon” ja muuta seda vaid siis, kui Untis seda mõne probleemi lahendamiseks küsib. Logi failid lisatakse automaatselt, kui saadate Untis eHelpdeski “Support Data” andmeid.

Täpsem tehniline informatsioon leidub: (https://github.com/serilog/serilog/wiki/Writing-LogEvents [uuendatud 5.4.2019, 14:30]


Crash (Veaolukorra) server

Juba Untis 2019 võis küsida programmi vea korral luba kanda andmeid üle, et aidata arendusmeeskonnal Untist stabiilsemaks muuta. Peale loa saamist ei kantud üle mitte kõik Untises olevad andmed, vaid teatud andmestik, pilt mälus olevasta infost vea juhtumise hetkel ning lisaks sisemist süsteemi informatsiooni. Andmed krüpteeritakse ja kantakse üle Untis GmbH serveritesse, kus need paigutatakse olenevalt tekkinud veast eraldi kaustadesse.

Kasutaja võrguseaded, tulemüür või teised tehnilised seaded võivad takistada selle faili Austriasse saatmist. Sellisel juhtudel kirjutatakse Crash-Aruanded kausta mälupilt:

%APPDATA%\gp-Untis\Crashdumps\handled

ja lisatakse see vajadusel support data koosseisu. Teile kuvatakse vastav aken info sisestamiseks.