Tutvustus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Tunniplaani koostamine on keeruline plaanimisülesanne, mida on õigustatult võrreldud mitmemõõtmelise malemänguga sadadel ruutudel. Koostajal puudub mängupartner, on üksnes idee tunniplaanist, ning kujundid (õpetajad, ajasoovid jms) muutuvad mängu keskel. Tunniplaan on peaaegu valmis ja siis asendub õpetaja, ja tuleb arvesse võtta erinevad nõudmised. Milline tunniplaani koostaja pole sellise olukorraga tuttav?

Kuidas võib gp-Untis siin aidata?

  • Baasandmete sisend võimaldab hallata klasside, õpetajate, ainete, ruumide ja ainetundide nõudeid arusaadaval (alati kontrollitaval ja kontrollitud) moel.
  • Et gp-Untis on tunniplaanide koostamisel 30-aastase kogemusega, loob automaatne optimeerimine tunniplaani vastavalt kasutaja antud juhtnööridele.
  • Iga kool ootab tunniplaanist midagi erinevat - see pole probleem tänu kaalumisele ja ajasoovidele. Need hoolitsevad suuremahulise eeltöö eest.
  • Tunniplaani kohta annab vajaliku tagasiside diagnoos. See kontrollib, et kõikidel klassidel on sobiv söögivaheaeg, et kõikidele tundidele on määratud ruumid, et õpetajatel pole liiga palju vabu tunde.
  • Tunniplaani võib lisaks käsitsi parandada ja täiendada plaanimisdialoogis. Arvuti kindlustab, et vajalikud andmed on kuvatud.
  • gp-Untis on suuteline tegema tunniplaani väljundeid on peaaegu igal kujul ja vormis, mida kasutaja soovib.

Täna on gp-Untis kättesaadav 20 keeles ja rohkem kui 10 000 kooli 50 maal kasutavad seda programmi oma tunniplaanide loomiseks.

GpUntise baaspakett sisaldab kõike, mis on nõutav igat liiki ning erineva suurusega kooli nädala tunniplaani koostamiseks.

Põhipaketis on järgnevad funktsioonid:

Järgnev joonis näitab, millises järjekorras toimuvad gpUntise kasutamisel peamised tegevused programmi installeerimisest kuni valmis tunniplaani avaldamiseni.

Gptegevused.png