Difference between revisions of "Tunnistused kodule"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Kujundava hindamise tunnistus)
Line 28: Line 28:
  
  
Eraldi on kuvatud alla kirjutatud kujundava hindamise tunnistused. Käimas oleva õppeaasta tunnistsued võivad olla kas eelvaates või avatud lapsevanematele / õpilastele täitmiseks; alla kirjutatud ja eelmiste aastate tunnistused avatakse html dokumentidena.  
+
Eraldi on kuvatud alla kirjutatud kujundava hindamise tunnistused. Käimas oleva õppeaasta tunnistused võivad olla kas eelvaates või avatud lapsevanematele / õpilastele täitmiseks; alla kirjutatud ja eelmiste aastate tunnistused avatakse html dokumentidena.
 
+
 
+
  
 
== Aruannete trükkimine==
 
== Aruannete trükkimine==

Revision as of 20:11, 22 August 2018

NB! Aruannete väljatrükiks kasuta oma veebilehitseja Print käsku.

Tunnistus

Tunnistus34.png

On vana vormiga tunnistus. Tunnistus joonistatakse ekraanile ja printerissse igal tunnistuse avamisel.

Tunnistuste vaatamisel tuleks meeles pidada, et:

  • kui samas õppekava aines (mille nimetus tuleb tunnistusele) on hinded välja pandud rohkem kui ühele kursusele, siis eraldatakse need kaldkriipsuga
  • tunnistusele lisatud puudutud tundide reas on veerandi jooksul (veerandi kuupäevade vahemikus) puudutud tundide arv, kaldkriipsuga on eristatud põhjuseta / põhjusega puudumised (s.o. kaldkriipust vasakul olev arv märgib põhjuseta puudumisi).
  • kui kool ei hinda käitumist / hoolsust, siis nende hinnete ruudustiku tunnistusele ei tule
  • kursustena õppiva klassi tunnistus on erinev perioodidena õppiva klassi tunnistusest.
  • klassijuhataja käitumise / hoolsuse hinded ja nende kommentaarid lisatakse tunnistusele
  • kui õpilasele on lisatud õppenõukogu otsus (või käskkiri, kiitus, laitus) siis lisatakse see tunnistusele.
NB! Tunnistusi näidatakse õppeaastate järgi.
Tn21.pngTn22.png

Tunnistus koos kommentaaridega

Valides aruannete menüüst "Tunnistus 2" või "Tunnistus 3" saate tunnistuse, kus õpetajad lisatud hinnetele kommentaarid on hinnetele lisatud.


Kujundava hindamise tunnistus

Eraldi on kuvatud alla kirjutatud kujundava hindamise tunnistused. Käimas oleva õppeaasta tunnistused võivad olla kas eelvaates või avatud lapsevanematele / õpilastele täitmiseks; alla kirjutatud ja eelmiste aastate tunnistused avatakse html dokumentidena.

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"