Difference between revisions of "Tunnistused"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Tunnistus)
Line 17: Line 17:
 
* kui õpilane on aasta jooksul sooritanud iseseisva töö, lisatakse tunnistusele selle hinne, teema, hinde kommentaar. See juhtub automaatselt, hinde tüübiks peab olema päevikus valitud "Teist liiki kokkuvõttev hinne" ja hinne peab olema lisatud nagu iseseisva töö hinne.  
 
* kui õpilane on aasta jooksul sooritanud iseseisva töö, lisatakse tunnistusele selle hinne, teema, hinde kommentaar. See juhtub automaatselt, hinde tüübiks peab olema päevikus valitud "Teist liiki kokkuvõttev hinne" ja hinne peab olema lisatud nagu iseseisva töö hinne.  
 
* kui õpilasele on lisatud õppenõukogu otsus (või käskkiri, kiitus, laitus) siis lisatakse see tunnistusele.
 
* kui õpilasele on lisatud õppenõukogu otsus (või käskkiri, kiitus, laitus) siis lisatakse see tunnistusele.
* Tunnistuse kuvamisel ja trükkimisel saab teha valiku õpilaste hulgast, trükkid avälja avid osade õpilaste tunnistused.  
+
* Tunnistuse kuvamisel ja trükkimisel saab teha valiku õpilaste hulgast, trükkida välja vaid osade õpilaste tunnistused.  
  
 
{{panetahele|sisu= Klassijuhataja saab koostada ainult oma käimas oleva õppeaasta klassi tunnistusi, eelmiste aastate tunnistused saab kätte koolijuhi rollis kasutaja.}}
 
{{panetahele|sisu= Klassijuhataja saab koostada ainult oma käimas oleva õppeaasta klassi tunnistusi, eelmiste aastate tunnistused saab kätte koolijuhi rollis kasutaja.}}

Revision as of 16:58, 20 November 2018

NB! Aruannete väljatrükiks kasuta oma veebilehitseja Print käsku.

Tunnistus

Tunnistus18.png

eKoolis on olemas "vana hea" tunnistus. Traditsiooniline tabel on muutunud pisut pehmemasse vormi, tunnistus kuvatakse ekraanile ja printerissse ilma lisafaili tekkimise vajaduseta. Ja - kogu klassi tunnistused saate korraga välja trükkida, eKool hoolitseb lehevahetuste eest.

Tunnistuste juures tuleks meeles pidada, et:

 • tunnistusele tulevad need ained, mille ainekaardil on märgitud, et hinnatakse perioodi / aasta / kursusehindega
 • kui samas õppekava aines (mille nimetus tuleb tunnistusele) on hinded välja pandud rohkem kui ühele kursusele, siis eraldatakse need kaldkriipsuga
 • Igal tunnistuse trüki eel saab valida sellel kuvatavad elemendid - hoolsuse, käitumise hinded, allkirjade lisajad jms.
 • tunnistusele lisatud puudutud ja hilinetud tundide reas on veerandi jooksul (veerandi kuupäevade vahemikus) puudutud tundide arv, kaldkriipsuga on eristatud põhjuseta / põhjusega puudumised (s.o. kaldkriipust vasakul olev arv märgib põhjuseta puudumisi).
 • kui kool ei hinda käitumist / hoolsust, siis nende hinnete ruudustiku tunnistusele ja tunnistusega seotud valikutesse ei tule
 • kursustena õppiva klassi tunnistus on erinev perioodidena õppiva klassi tunnistusest (vahet teeb eKool).
 • klassijuhataja käitumise / hoolsuse hinnete kommentaarid lisatakse tunnistusele Märkuste alla.
 • kui õpilane on aasta jooksul sooritanud iseseisva töö, lisatakse tunnistusele selle hinne, teema, hinde kommentaar. See juhtub automaatselt, hinde tüübiks peab olema päevikus valitud "Teist liiki kokkuvõttev hinne" ja hinne peab olema lisatud nagu iseseisva töö hinne.
 • kui õpilasele on lisatud õppenõukogu otsus (või käskkiri, kiitus, laitus) siis lisatakse see tunnistusele.
 • Tunnistuse kuvamisel ja trükkimisel saab teha valiku õpilaste hulgast, trükkida välja vaid osade õpilaste tunnistused.
NB! Klassijuhataja saab koostada ainult oma käimas oleva õppeaasta klassi tunnistusi, eelmiste aastate tunnistused saab kätte koolijuhi rollis kasutaja.

Tunnistus koos kommentaaridega

Valides aruannete menüüst "Tunnistus 2" saate uues vormis tunnistuse - eraldi põhikooli ja gümnaasiumi vormid. Kui õpetajad on lisanud hinnetele kommentaare, siis lisatakse need hinnetele.


Tn21.pngTn22.png

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

  • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
  • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"