Tunniplaani väljund

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Tunniplaanis aknas näidatava info muutmine

Iga gp-Untise kasutaja saab ise määrata kuvatava ja trükitava tunniplaani kujundust. Tunniplaani akna <Tunniplaani sätted> saab iga tunniplaani kujundust muuta. Vajutus sellel avab uue dialoogiakna.

Ukuju1.png
 • <Üldine> annab määratlused, mis lubavad kasutajal defineerida omaenda tunniplaani kuvamist ja väljundit:
  • vorming - muuda eeldefineeritud tunniplaani vorminguid (vaata Tunniplaani kuvamine)
  • <veeru pealkiri> / <rea pealkiri> lubab muuta trükitavat infot
  • <tunni aken> on võimalus oluliselt muuta seda infot, mida Sinu tunniplaan kuvab
 • <Vali elemendid)> lubab määrata tunniplaani kuvamise ajalisi piire: nädalatundide valikut, kuupäevi.
 • < Kujundus 1> mõjutab tunniplaani kuvamist ja väljatrükki. Raadionuppudega tehtavad valikud mõjutavad nii värvi kui ka eriefekte kuvamisel. Näiteks vali Vabad tunnid > Flat > valge ja saad need selgelt eristuma.
 • <Kujundus 2> tegevus <Muudetud toimumised> lubab erinevalt märgistada muutusi tunniplaanis. Lisaks saab määrata muid tunniplaani loetavust mõjutavaid tegureid.
Tplaken.png

Ava <Tunni aken> nupuga tunniplaani lahtris olevat infot.

Alguses kuvatakse Sulle vaikimisi määratud 1 klassi ja 1 ainet sisaldav tunniplaani lahter.
Tplaken2.png
 • Info lisamiseks vajuta <Uus väli> ja määra näiteks, et kuvad ka ruumi, kus tund toimub
  • Suurenda kuvamise piirkonda (vea hiirega lahtri kast suuremaks - ühtlasi suureneb ekraanil näidatav tunni lahter);
  • säti väljad paika (hiirega lohistades ja suurust muutes),
  • muuda fondi suurust, kasuta <Kirja suurus> sisestatavaid %.
  • muuda klasside, ainete, õpetajate info tunniplaani kuvamise märkide arvu (<Max. märke>) ja kirjutamise stiili ja joondust (rakendub välja valitud väljale)
 • lisa veel üks väli - vajuta <Uus väli>
 • kustuta mõni väli või muuda selles kuvatavat infot (õpetaja asemel ruum)

Tegevust <Uus väli> võid korrata kuni kogu vajalik info on lahtrisse paigutatud. Näiteks on siin paigutatud ühte aknasse 4 ainetundi - juhuks, kui näiteks võõrkeel toimub paralleelselt 4 b-keele rühmas.

Alates gpUntis2010 saab:

Gpuus3.PNG
 • kopeerida juba kujundatud õpetaja, klassi, aine, ruumi välja Ctrl+C ja Ctrl+V nuppudega. Lisatakse sama ressursi väli mille saad hiirega sobivasse kohta lohistada.
 • lisatud on tunni info tunniplaani lahtrisse paigutamisel tesentreerimine nii horisontaalselt kui ka verikaalselt.

Tunniplaani trükkimine ja kooli kodulehele lisamine

Ava vajalikus vormigus tunniplaan <Tunniplaani> aknasse ja vajuta Gptrykk.png Avatakse trükiparameetrite määramise aken.

 • Iga trüki ja salvestuse eel saab valida, milliste klasside (õpetajate, ruumide, ainete) tunniplaane seekord väljundisse kaasad (<Valik>).
 • <Detailid> lubab täpsustada trükitavat infot. Nii saab valida, mitu tunniplaani trükitakse lehele nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt; kas ja kuhu trükitakse legend (info, mis ei mahu tunniplaani lahtrisse, nagu õpetaja, ruum, aine jne);
 • Menüüst <Määratlused> > Mitmesugust saab määrata tunniplaani päisesse ja jalusesse trükitavat tunniplaani versiooninumbrit (aitab pidada järge eri versioonide vahel).Kindlasti trükitakse igale tunniplaanile gpUntise versiooni number ja kooli nimi. gpUntise loojad ei ole sinu tööd takistanud tavapäraste tarkvara piraatluse vastu võitlejate trikkidega aga jätavad endale vabaduse lisada väljatrükkidele oma info ja Sinu kooli nime.
 • <Aruanded> > Määratlused aknast saab muuta ja kontrollida päises ja jaluses olevat teksti

HTML väljund on olemas eeldefineeritud formaatidele 01, 10, 20, 30 ja 11. Seni, kuni see on võimalik, säilitab gpUntis eelnevalt määratud värvid, kirjatüübid, paigutuse, kirja suuruse. Iga kord, kui sellise salvestuse käivitad, luuakse automaatselt soovitu dkohta salvestatav index fail. Selle kaudu saad vahetada ja skrollida oma kodulehel näidatavaid tunniplaane. See tunniplaan, mille avaldamist soovid, peab olema aktiivses aknas avatud.

Hea teada: Vana hea Copy – Paste töötab gpUntises väga edukalt! Hiire paremklahviga avanevas kiirmenüüs on olemas ka selline valik nagu kopeeri html formaati!

Tunniplaan ilmub printerisse ja html faili just sellisel kujul, nagu ta ekraanil näha on, seega pead kogu vajaliku kujunduse enne ära tegema!

NÄITEID koolide kodulehtedelt:

VORMING 20 - Kla20

Tplnaide1.png

Vorming 01 - Kla01

Tplnaide2.png

Tplnaide3.png