Tunniplaani lisamine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Tunniplaani igale sündmusele on lisatud algus (see nädal millal sisestatakse) ja lõpp (vaikimisi õppeaasta lõpp).
Tpl22.png

Tunniplaani defineerimine algab klasifikaatorite menüüst. Siin tuleb määrata, mitu tööpäeva on nädalas; kas tunnid algavad alati samal ajal või on see eri päevadel eri klassidele erinev.

Kui tunnid algavad samal ajal, tuleb defineerida tundide algused ja lõpud. Vastavalt joonistatakse tunniplaani jaotused.

NB! Enne tunniplaani sisestamist peavad olema defineeritud ained, klassides olema õpilased, nimekirjas õpetajad ja lisatud ruumid.
Tpl23.png


Tunni sisestamine

Tunniplaani saab täita ks käsitsi (ükshaaval otse tunniplaani) või siis importides kogu tunniplaani Untise tunniplaanitarkvarast (loe edasi Tunniplaani import)

Tunni lisamiseks tunniplaan

1. avada tunniplaan (ikoon "Tunniplaan")

2. valida klass või õpetaja, kelle tunniplaani sisse kannate.

3. kontrollida, et olete sobivas nädalas (nädalate kerimise nooled on tunniplaani kohal)

4. teha topeltklõps tunni lahtril

5. sisestada õpetaja, aine, ruum - sisendit alustades näidatakse sobivaid vasteid olemasolevate hulgast.

6. kontrollida, kas tunni alguse ja lõpu kuupäev on õiged

7. Salvesta lõpetab tunni sisesndi


NB! Kaks tundi samas ajaslotis: tunnile eelneval vahetunnil tehtud topeltklõps annab uue tunni sisestamise akna - tund kanda sisse nagu tavaline tund.
V3tpl1.jpg V3tpl3.jpg

Tunniplaan.png