Tunniplaani kuvamine

From eKool wiki
Revision as of 14:52, 5 March 2009 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

gpuntis

Tunniplaani kuvamise formaadid

Menüü olemasolevate enamkasutatavate eeldefineeritud formaatide kasutamiseks leiad menüüst Tunniplaan > Teised.

Soovitus: Kla20A annab kõigi klasside tunniplaani ühte tabelisse, Õpe20A teeb sama õpetajatega ja Ruu20A ruumidega.

Eeldefineeritud formaatide puhul näitab formaadi nime algus, millise baasandmete elemendi järgi tunniplaan kuvatakse ja järgnev number määrab kuvamise viisi.

Kla1A

Kla näitab et kuvatakse formaadis 1A klasside tunniplaani (Roo = ruumide, Tea = õpetajate; Sub = ainete ja Stu = õpilaste plaane)


Tunniplaani nägemiseks vajuta ikooni Näita kuva akna ülaosas.


Vorming 01 Individuaaltunniplaan: päevad horisontaalselt, tunnid vertikaalselt. See on kõige enim kasutatud vorming Euroopa maades. Võimaldab mitu tunniplaani printida külg-külje kõrvale või eri lehtedele üksteise alla.

Alamvorming 1A – kuvab päevad horisontaalselt, tunnid vertikaalselt, aga lisab lahtrisse kogu tunni info: õpetaja, klassi, ruumi, aine Alamvorming 1B - kuvab päevad horisontaalselt, tunnid koos tunni alguse ajaga vertikaalselt,.

Alamvorming 1C - - kuvab päevad horisontaalselt, tunni numbri asemel on tunni alguse ja lõpu aeg, lisab lahtrisse kogu tunni info: õpetaja, klassi, ruumi, aine

Vorming 10 Tunnid horisontaalselt, päevad vertikaalselt. See on sageli parim ekraankuva vorming suure ajatabeliga (palju tunde päevas) koolidele. Alamvormingud 10A, 10B, 10C nagu eelmisel vormingul.

Vorming 11 See vorming on oluline <Mitmenädala> ja <Perioodidega> tunniplaani moodulite kasutajatele. Kõik kooliaastas defineeritud õppenädalad kuvatakse horisontaalselt, nädalatunnid vertikaalselt (märgitud ES- 1, ES-2…). Kui kasutada moodulit “Perioodide tunniplaan”, võib iga kooliaasta nädal olla erinev. See vorming kindlustab kompaktse aasta ülevaate õpetajatest või klassidest ning on väga ülevaatlik siis, kui teie tunniplaan erineb näiteks A ja B nädalal või kui olete mõne ainetunni katkestanud teatud perioodiks.


Alamvormingud 11A, 11B, 11C nagu eelmisel vormingul.

Vorming 20 See formaat pakub kõigi õpetajate (klasside, ruumide) nädalaülevaate. Nädalatunnid jooksevad horisontaalselt, klassid (õpetajad, ruumid) vertikaalselt. Need printimise tulemused on väga sobilikud ülevaatlike tunniplaanidena või seinaplaanidena. Üksiklehed võib üles panna üksteise kõrvale.


Alamvormingud 20A, 20B, 20C nagu eelmisel vormingul

Soovitus: tunniplaane võib printida väikese kirjaga A4 paberile ja võib pärastpoole suurendada A3-le (kasutades koopiamasinat).

Vorming 30 Vormingu 20 "ümber pööratud" variant. Nädalatunnid vertikaalselt, klassid (õpetajad, ruumid) horisontaalselt. Selle tunniplaani sisu on sama, mis vormingul 20, väljaarvatud see, et read ja veerud on vahetatud ringi. Need tunniplaanid on hästi loetavad ja arusaadavad, seinale kinnitamiseks.

Vorming 40 Sarnaneb vorminguga 30, ainult et iga however instead of displaying the different days of the week underneath each other, they are being shown next to each other.