Tunniplaani import

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Untises koostatud tunniplaani lugemiseks eKooli tuleb esmalt seada vastavused mõlema keskkonna õpetajate, ainete ja ruumide vahel!
NB! Korduvalt tunniplaani eKooli lugemisel kustutatakse iga kord vana impordi tunnid.
Samm11.png
Samm12.png
Samm13.png
Samm14.png
Samm15.png
Samm5 lopp.png
Tunniplaan.png

Tunniplaani impordi leiab kooli lehe Tunniplaani aknast. Protsessi algatab vajutus valikul <Untis>.

1. valida fail, kus asub Untises koostatud xml ekpordifail. Käivitada tunniplaani sisse lugemine.

2. järgnevalt kontrollitakse Untise failis olevate ainete, õpetajate nimede ja ruumide vastavust Need elemendid, millele vastavust ei leitud, kuvatakse vastavuse seadmiseks eKoolis.

3. Enne tundide eKooli kandmist kuvatakse otsustamiseks Untise failis olev info tunniplaani päise ja jaluse kohta ning selle kehtivuse kuupäevad.

4. Peale tunniplaani sisse lugemist näidatakse sisse loetud ainete, õpetajate, ruumide ning tundide arvu ning kuvatakse kirjed, kus tekkis viga. Veaga tunde tunniplaani ei kanta!

Untisest eKooli kantud tundidel on detailvaates vastav märkus koos nende sisse lugemise kuupäeva ja kella-ajaga.