Tunnikirjeldused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Tunnikirjeldused tuletavad õpilasele meelde, mida tunnis tehti ja annavad lapsevanemale abi puudutud tundides tehtud töö osas last aidata.
Tk4.png
Tkirj4.png

Tunnikirjeldusi näed mitmest kohast:

1. õpilase lehe <Õppetöö> ikooni all oleva aruandena

2. iga tunnihinde juures on link <Tunnikirjeldus> millel vajutades avaneb konkreetse tunni sisu ülevaade.

3. Hinnetelehe aruannet vaadates näidatakse iga hinde juures selle hindega seotud tunni kirjeldust.


Tunnikirjelduste aknas kuvatakse esimese vaatena nädala tundide sisu; lisaks saab vaadata ainete ja kursuste tunde kuude kaupa grupeerituna.

Seda, mida õpilane koolis õppima peaks ja milline on tema õppekava, näeb kooli lehel, kus iga õpilane saab uurida oma õppekava ning lapsevanemad saaavad ülevaate, mis aineid, millises mahus laps õpib. Õppekavas on kirjas:

  • millised on erinevate ainete õpetamise eesmärgid igaks õppeaastaks / kursuseks;
  • millised on peamised teemad, tegevused selles aines ja
  • milliseid pädevusi peaks õpilane õppeaasta või kursuse jooksul saavutama.

Et iga päevikuga on seotud ainekaart, siis saab näha, milline on õppimise eesmärk. Tunnikirjeldused kirjeldavad samme, mida iga päev selle lõppeesmärgi saavutamise nimel astutakse.