Tunnijaotusplaan ja õppekava

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Tunnijaotusplaan võimaldab jälgida klassidele planeeritavate tundide infot ja lihtsustada ainetundide sisestamist.
Padevus4.PNG

Õppekava ja tunnijaotusplaani kasutamiseks peab esmalt meeles pidama, et Untise klassid ei ole kogum õpilastest, vaid igal aastal ainetunde saav ühik, klassi lühinimega defineeritav üksus. Sarnane loogika on eKooli siltidel. Seega on Untise klassid 1a, 1b, 2a, 2b või kutsekooli mõistes õppekava + kursuse nimetustest moodustatud üksus. Tunnijaotusplaanis sisaldub klassi jaoks iga aine tundide maksimaalne ja minimaalne arv nädalas. Ühelt poolt võimaldab see kontrollida, kas igale klassile on lisatud vajalik arv tunde ja teisalt saab tunnijaotusplaani kasutada tundide automaatseks genereerimiseks. Tunnijaotusplaani kasutamiseks:

I. määra klassile kuuluvus tunnijaotusplaani (õppekavasse)

 • <Baasandmed> ja <Klassid>. Tabeli all oleva noolega avada detailvaade (või lisada veerg "Tunnijaotusplaan" <Tabeli kohandamine> ikooniga tabelisse)
 • sisestada iga klassi jaoks õppekava / tunnijaotusplaani lühinimi välja <Tunnijaotusplaan> (leht <Klass>).

NB! uue lühinime sisestamisel küsitakse "Ava objekt?" - kui tegu ei ole eksitusega, siis vastata <Yes>. Lühinimi lisandub <Tunnid> ja <Tundide planeerimine> ja <Tunnijaotusplaan> tabelisse.

NB! Baaspaketi kasutajad saavad küll lisada klassile tunnijaotusplaani tunnust, aga plaani ennast kasutada ei saa.

II. Sisesta ainetunnid tunnijaotusplaani

 • ava <Tunnid> ja <Tundide planeerimine> ja <Tunnijaotusplaan> aken
 • Akna vasakus paanis on tunnijaotusplaanide (õppekavade) loetelu. Lühinimi (võib olla nii number kui ka tähed) ja täisnimi.
 • Akna paremas paanis on valitud tunnijaotusplaani klassid ja ained ning klassile koostatud ainetundide nädalamaht. Klasside ainete tunnid, mida ei ole ainetundidena piisavas mahus sisestatud on punased. Tablis on veerud:
  • aine - aine või ainegrupi lühinimi. Uue aine lisamiseks tunnijaotusplaani saab kasutada ka vedamist - avada <Tunnijaotusplaani> akna kõrvale <Baasandmed> ja <Kirjete lühinimestik> ning vedada aine nimetus tabelisse.

NB! Aine kustutamiseks tunnijaotusplaanist vajutada ikooniribal olevat punast risti ("Kustuta").

  • h/n - nädalatundide maksimaalne ja minimaalne arv, vahele koma või miinus. Tundide arv, mida selles aines selles tunnijaotusplaanis olevatele klassidele nädalas peaks õpetama. Kui ainetunde on tunnijaotusplaani klassides erinevalt, siis märkida vastavad numbrid. Ühe numbri sisestamine (nt. on algklasside tunnijaotusplaanis vaja märkida, et muusikat on kõigil 2 tundi nädalas) võrdub sisendiga "2-2"
  • paaristund - sarnaselt ainetunni defineerimisele märkida, kas on lubatud paaristunnid ja mis on nende minimaalne ja maksimaalne arv nädalas.
  • aineplokk - sarnaselt ainetunni defineerimisele märkida, kas on lubatud aineplokid ja mis on nende minimaalne ja maksimaalne arv nädalas.
  • klasside veerud - tunnijaotusse kuuluvad klassid ja nende selle aine nädalatundide arv; plaanitust väiksema tundide arvuga lahtrid on punasel taustal.
NB! Tunnijaotusplaani ei ole vaja sisestada kõiki aineid, vaid võib valida need, mille planeeritud mahtu soovitakse jälgida.

III. Tunnijaotusplaanis saab teha järgnevaid tegevusi:

 • Nupp <Kustuta> kustutab selle õppekava (tunnijaotusplaani) ja sisestatud tunnid.
 • Nupp <Muuda> võimaldab muuta tunnijaotusplaani lühinime ja täisnime. Muudetud lühinimi asendatakse kõigi seotud klasside andmetes.
 • Nupp <Loo tund> (ka ikoon <Lisa ainetunnid>) koostab kõigi tunnijaotustabelis olevate klasside jaoks <Tunnid> tabelisse uued ainetunnid. Olemasolevad tunnid kirjutatakse üle.
  • "Ainult jooksvale tabelile" (ebatäpne tõlge!) märkimine tähendab, et uued tunnid lisatakse ainult avatud tunnijaotusplaani kasutades; märkimata jätmine tähendab, et kõigi tunnijaotusplaanide tundide alusel lisatakse uued ainetunnid.
  • "Kustuta olemasolevad tunnid" märkimine tähendab, et juba <Tunnid> tabelis defineeritud tunnid kirjutatakse üle.
 • Nupp <Kopeeri ained tunnijaotusplaani" kannab klassidele koostatud ainetundide põhjal info tunnijaotusplaani. Kasulik võimaluse esimakordselt kasutusele võtmisel.
 • Ikooniribal leiab ikoonid:
  • <Uus> - uue tunnijaotusplaani lisamine (sama teeb uue plaani sissekandmine mõnele klassile või vasakpoolse plaanide tabeli viimasel tühjal real uue sisendi alustamine).
  • <Kustuta> kustutab valitud aine tunnijaotusplaanist
  • <Järjesta> sorteerib sisendid, sama teeb veeru pealkirjal vajutamine
  • <Lisa ainetunnid> teeb sam mis nupp "Loo tund"
  • <Rakenda klasside tunnijaotusplaani> (vale tõlge!) lisab avatud plaani klasse, kes sellega veel ei ole seotud.
  • <Kustuta klassid> eemdaldb tunnijaotusest sele klassi, kelle veerg on valitud.
 • tunnijaotusplaani saab trükkida (nupud <trüki> ja <Trüki eelvaade>); valida saab ained ja klassid, mis trükki saadakse; <Detailid> nupp võimaldab määrata, kas trükitakse värve kasutades (punane hoiatuseks).