Tunnijaotus ja koormused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Untise moodul "Lesson Planning and Value Calculation" sai Untis 2012 alates oluliselt uuenenud tõlke. Seetõttu peaksid vanemate versioonide kasutajad püüdma järgnevad juhtnöörid oma ekraanilt paistvate terminitega ühildada.
Padevus4.PNG

Uue õppeaasta ettevalmistamisel on mahukaim ülesanne vajalike ainetundide jagamine õpetajate vahel ja kontrollimine, et kõik tunnid saaksid õpetatud ning teiselt poolt - et keegi õpetajatest ei teeks liiga suure koormusega tööd ja kõigil oleks nõutud koormus tagatud. Seega tuleb arvestada:

 • õpetajad peavad saama nõutud tunnikoormuse
 • koolis on ülesandeid, mis ei ole tunniplaanis, aga mille täitmist arvestatakse koormuses
 • õpetajal peab olema talle määratud ainetes ja tundides vajalik pädevus
 • üldiselt eelistatakse, et õpetaja jätkab oma aine õpetamist samale klassile ka järgmisel aastal
 • õpetajate koormused peavad olema jagatud kolleegide vahel võrdselt ja õiglaselt
 • kui kooli tunniplaan on keerukam (ainet õpetatakse osadel nädalatel), siis on ka aasta normkoormuse arvutamine keerukas.

Koormuse planeerimise moodul pakub nende kriteeriumide täitmiseks järgmisi töövahendeid:

 • õpetaja pädevus - igale õpetajale saab sisestada ained, mida ta on pädev õpetama
 • õpetaja soovitamine ja õpetaja määramine - igale ainetunnile pakub Untis õpetajad, kellel on pädevus seda ainet õpetada ja annab tema koormatuse info
 • ainete pudelikaelad - ained, mille õpetamiseks on Sinu koolis liiga vähe pädevaid õpetajaid
 • Maatriks - ainetundide jagunemise ülevaade tabelina
 • Tunnijaotusplaan ja õppekava - annab kontrolli, kas kõik vajalikud ainetunnid ja vajalikus mahus on defineeritud ja kergendab uue õppeaasta alustamist
 • Täiendavad ülesanded - lisaülesanded, mis lisavad õpetajale koormust; ülesanne võib olla ka negatiivne - näiteks eelmisest aastast täitamata jäänud koormus
 • Koormuste arvutus - ainetele, klassidele, õpetajatele saab lisada koormust lisava või langetava kordaja (koefitsendi) ning leida õpetajad koormused ka täiendavaid ülesandeid arvesse võttes