Tunnid, ülesanded, tunnikirjeldused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Päeviku akna alumises osas leiad toimunud ainetundide, kontrolltööde ja koduste ülesannete nimekirja. Siin on ka lisatud kokkuvõtvad hinded.

NB! Tunnikirjelduste nimekiri sisaldab nende tundide ja ülesannete infot, mis on päevikus näidatakse!
Pvk2.png

Näiteks: kui päeviku kohalt on valitud "Kontrolltööd" siis on päeviku all näha ainult kontrolltööde info.

  1. vajutus tunnikirjeldusel või kontrolltööl avab selle kirjelduse; lisaks tunni kirjeldusel on näga õpetaja, kes tunni lisas ja ainetunni (ülesane, kontrolltöö) lisamise aeg.
    1. kontrolltööde kirjelduses näeb selle töö keskmist hinnet (kui kool on nende arvutamise sisse lülitanud);
    2. <muuda> ja <kustuta> avavad SELLE tunnikirjelduse muutmise või kustutamise;
    3. muutmise lõpuks vajuta <Salvesta>
  2. Teise (kolmanda, neljanda....) tunnikirjelduse lisamiseks vajuta lingil <+ Lisa järgmine>; ainetunnil võib olla mitu kirjeldust.

IGA nimekirja elemendi real on kaks ikooni:

  • Muuda tundi, kontrolltööd, ülesannet, kokkuvõtvat hinnet (märkeruut) - avaneb tunni (ülesande jms) sisestamise aken, saab muuta kuupäeva või märkida kontrolltöö kuuluvaks kontrolltööde plaani või muuuta teemat ja sisukirjeldust.
  • Kustuta tund, kontrolltöö, kokkuvõttev hinne (prügikast) - veerg kustub päevikust ainult siis kui selles ei ole ühtegi hinnet või puudumist.
NB! Tunni veerus ei ole näha ühtegi hinnet või puudumist, aga eKool väidab, et seda ei saa kustutada. Valige palun õpilaste filtrist "Kõik õpilased" - ilmselt on õppegrupist lahkunud õpilastel siiski mõni hinne või puudumine sisestatud sellele tunnile!