Tunnid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Kui baasandmed on defineeritud, saab jätkata klassidele ja / või õpetajatele ainetundide sisestamisega. On tegelikult tunnijaotusplaani koostamine. Tunnid saab sisestada

  • Klasside kaupa tunnid
  • Õpetajate kaupa tunnid
  • Maatriksina (ei ole võimalik baaspaketis)
  • Ainete kaupa (menüü lõpus)
  • Kõik koolis defineeritud ainetunnid

Selleks tuleb vajutada peamenüüst valikule <Tunnid> ja seejärel valida, mille lõikes sa infot sisestada soovid. Tundide sisestamise näited on toodud Klasside tundide sisestamise lõikes. Need tunnid, mis on juba defineeritud andmete sisendi nõustaja abil, on tabelites näha.

NB! iga sisestatud ainetund on näha kõigis temaga seotud tabelites – klasside , õpetajate jne kaupa vaadates.

Hallid menüüvalikud kuuluvad mitmesuguste lisamoodulite koosseisu. Kui soovite moodulitega lähemalt tutvust teha, siis – demofailides on need kõik avatud ja saab uurida.

Tunni sisestamise aken

U tund1.png

Tunnid on näidatud tabelis ridadena. Samaaegselt toimuvate tundide info – samade või eri klassidega, samade või eri õpetajatega sama või eri ainega toimuvad tunnid. Kõik väljade (õpetajad, ained, ruumid, klassid) valik tabelites drop-down listist

NB! Igal tunnil on unikaalne number (selles gpUntise failis) mis on aluseks kogu edasisele viitamisele. Tunni numbri annab gpUntis või saab ise sisestada.

Numbri üldkuju: tunni järjenumber(+tunnirühma tunnus).

Näitab kõiki selle klassi või õpetaja kohta juba sisestatud tunde ja neid määranguid, mis on kasutaja poolt valitud / aktiveeritud. Kõige olulisemad veerud on vaikimisi nähtavad, aga igaüks saab lisada endale vajalikke <Vaadeldavad väljad>.

Tunni sisestamine

Kõige lihtsam ja õnneks kõige levinum tunni variant koolis on see, kus üks õpetaja õpetab ühele klassile ühte ainet ja kõik see toimub ühes ruumis.

NB! Veergude vahel on kõige mugavam liikuda <Tab> vajutusega.
Gpsis1.png

Näitel annab õpetaja CC 5a klassile 2 tundi nädalas ujumist. Kui ainele on määratud baasandmete sisendil vajalik ruum, siis ilmub see automaatselt tabelisse. Nii teab gp-Untis, et ujumine peab toimuma ujulas ja täidab ainekabineti veeru. Klassi 5a koduruum on A23, seega täidetakse ka see veerg automaatselt.

NB! Kui on täidetud nii koduruumi kui ka ainekabineti veerud, siis määrab gp-Untis tunni toimuvaks ainekabinetis – see on tähtsam.

Tunnil 2 (geograafia 5a klassile, 4 tundi nädalas) ei ole õpetajat teada. Seega kasutab gpUntis õpetajate tabelis olevat määramata õpetaja rida ?. Klassi 5a koduruum on A23, seega täidetakse ka see veerg automaatselt.

Sisendvormil on lisaks võimalik määrata mitu tundi PEAB nädalas selles sobivaimas ruumis olema (nt. 3 füüsika tunnist peab 2 olema füüsikaklassis). Kui avada Tunnid > Õpetajad ja otsida õpetaja CC, siis on näha, et tund nr. 1 on ka tema tundide tabelisse sisse kantud.

1 õpetaja mitu klassi 1 aine Õpetaja Caruso õpetab muusikat klasside 1a ja 1b õpilastest koosnevale rühmale 2 tundi nädalas. Gpsis2.png  Sisesta klassid komaga eraldatult. Tund ilmub mõlema klassi tundide hulka. Tunni detailse info aknas on näha 1 reana. Koduklass määratakse esimesena sisestatud klassi järgi, seega tuleb see tõenäoliselt käsitsi vahetada.

Mitu õpetajat, mitu klassi, 1 aine: Gpsis3.png

Kirjuta esimene tund klassi 1a tabeli vaatesse. Lisa 1b klass komaga eraldatult nagu eelmises näites, õpetaja, aine, koduruum. Vajuta nüüd esimesel vabal real detailse tunniinfo aknas ja sisesta järgmine õpetaja (Rub), aine, klassid „1a,1b“ ja erinev ruum. Aine koduruumi muutus on oluline, sest Võ2 on ju juba õpetaja Arist jaoks määratud.

Ülejäänud tundide samaaegselt toimuvate tundide tabelisse, tunni detailinfo tabelisse kandmisega oledki moodustanud tunnirühma (coupling). Tabeli vaates klassi 1a (aga samamoodi ka klassi 1b jaoks) näed vaid 1 rida. Et tegu on rühmaga, osutab õpetajate ja klasside arv veerus mis antud juhul on 2,2. Kogu info selle rühma kohta on näha tunni detailinfo aknas.

NB! Kuigi on näha klassi tunde vaadates ainult esimene tund, on tema tunni numbrile järgnevas veerus 2,2 – kaks klassi kahes eri tunnis.

Kui tunnid on juba tabeli vaatesse sisestatud ja alles hiljem saab selgeks, et tegu on rühmaga, tuleb olemasolevate tundide rühmitamiseks valida <Rühm>; vead sinna “käe” märgist kinni võttes kõik vajalikud tunnid. <Lõhu tunnirühm> lammutab rühma ja annab võimaluse osa või kõik tunnid eri numbriga eri reale kanda.

Mitu õpetajat, mitu klassi, mitu ainet On tavapärane juhtum keeletundides. Kirjutad esimese tunni tabeli vaatesse; ülejäänud alla samaaegselt toimuvate tundide tabelisse – tunnirühm

Gpsis4.png

Kui tunnid on juba sisestatud tabelivaatesse: <Loo tunnirühm> - avab akna; vead sinna käe märgist kinni võttes tunnid, mis lähevad tabeli vaatesse.

NB! Rühmade arv ja kompositsioon mõjutab väga oluliselt sinu tunniplaani kvaliteeti. Mida enam on selliseid rühmitamisi, seda keerulisem on HEAD tunniplaani optimeerida. Halvad rühmad võivad rikkuda hea tunniplaani!


UUS (alates Untis 2016)

Tunde ruumis


Tunni tabeli parameeter

  • Määrab, kui palju (min, max) tuleb seda ainetundi pidada ainekabinetis
  • Untis püüab paigutada just nii mitu tundi ainekabinetti, aga mitte rohkem ;) Ülejäänud lähevad koduklassi või selle alternatiividesse.
  • Sisestatakse kas tundide arv (3) või vahemik “3-4”
  • Paigutatavate tundide arv oleneb ruumi kaalust (Baasandmed > Ruumid). Kui kaal on 3 või väiksem, siis paigutatakse minimaalne arv nõutud tunde.