Tunni lisamise aken

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!
Utund1.png

Tunni lisamsie aknasse saab õpetaja lisada:

  • tunni toimumise kuupäeva
  • tunni järjenumbri päevas. See number on oluline puudumiste päeviku kokku kogumisel.
  • tunni teema
  • tunni täpsema sisu kirjelduse.

Tunni teema ja täpsem sisu on näha laste ja lapsevanemate jaoks hinde detailvaates ja tunnikirjelduste aruandes. Nesit on abi näiteks siis, kui õpilane puudub.

Tunni sisestamise lõpetab:

  • vajutus nupul "Salvesta" - tund salvestatakse ja päevikusse ilmub uus veerg
  • vajutus nupul"Salvesta ja lisa hindeid" - tund salvestatakse ja päevikusse ilmub uus veerg; kohe on avatud veerus hinnete ja kommnetaaride lisamise aken.
  • vajutus nupul "Sakvesta ja lisa kodune ülesanne - tund salvestatakse ja päevikusse ilmub uus veerg; kohe on avatud koduse ülesande lisamise aken.
  • vajutus nupul "Katkesta" lõpetab tegevuse ja uut tundi päevikusse ei lisa.