Difference between revisions of "Tugiisik"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
[[category: ekool 3.0]]
 
[[category: ekool 3.0]]
{{panetahele|sisu=Tugiisiku rolli määramine on esimene samm murelastega tegelemisel!}}
+
{{panetahele|sisu=Tugispetsialisti rolli määramine on esimene samm murelastega tegelemisel!}}
 
[[image:tugi171.png|600px|right]]
 
[[image:tugi171.png|600px|right]]
 
[[image:galerii2019_1.png|600px|right]]
 
[[image:galerii2019_1.png|600px|right]]
Line 6: Line 6:
  
  
Kooli tugiisiku (sotsiaaltöötaja) tegevuste lisamisega alustasime  2016.a kevadel. Probleemse lapse toetamise teemaga seotud tegevuste kajastamist eKoolis on koolid meilt nõudnud juba aastaid. Kooli juhtkonnal on vajadus korrastada selle teemaga seotud infovahetus koduga ning jälgida kooli personali tööd nende lastega. Nimetasime oma esimeses lahenduses kasutataud termini “sotsiaaltöötaja”  ümber “tugiisikuks”.Soovime anda sellele rollile laiema sisu - kool saab siduda õpilasega mitte ainult sotsiaalpedagoogi, vaid ka mentor-õpetajat või mõnda teist kooli töötajat, kes lapsele toeks oleks ning kellele kooli juhtkond on teinud kohustuseks probleemse lapse muresid lahendada. 
+
Kooli tugispetsialisti (sotsiaaltöötaja, HEV koordinaatori, psühholoogi) tegevuste lisamisega alustasime  2016.a kevadel. Probleemse lapse toetamise teemaga seotud tegevuste kajastamist eKoolis on koolid meilt nõudnud juba aastaid. Kooli juhtkonnal on vajadus korrastada selle teemaga seotud infovahetus koduga ning jälgida kooli personali tööd nende lastega. Nimetasime oma esimeses lahenduses kasutatud termini “sotsiaaltöötaja”  ümber “tugiisikuks”.Soovime anda sellele rollile laiema sisu - kool saab siduda õpilasega mitte ainult sotsiaalpedagoogi, vaid ka mentor-õpetajat või mõnda teist kooli töötajat, kes lapsele toeks oleks ning kellele kooli juhtkond on teinud kohustuseks probleemse lapse muresid lahendada. 
  
Tugi-isikute teine tegevuse tahk koolis on omada ülevaadet sellest, ksu mured võivad tekkida - hoida silm peal puudumiste, puudulike hinnete, märkuste aruannetel. Nii saab kiiremini sekkuda ja klassijuahatjaid nende töös toetada.  
+
Tugi-spetsialistide teine tegevuse tahk koolis on omada ülevaadet sellest, ksu mured võivad tekkida - hoida silm peal puudumiste, puudulike hinnete, märkuste aruannetel. Nii saab kiiremini sekkuda ja klassijuhatajaid nende töös toetada.  
  
  
=== Tugi-isiku rolli lisamine ===
+
=== Tugi-spetsialisti rolli lisamine ===
  
 
Rolli lisab administraator Nimekirjadest personali nimekirjas olevale kolleegile:
 
Rolli lisab administraator Nimekirjadest personali nimekirjas olevale kolleegile:
Line 18: Line 18:
 
# valib "Tugiisik"
 
# valib "Tugiisik"
  
 +
Koolis tugi-spetsialisti rolli omavate inimeste kaardid on sügisest 2019 koondatud galeriis eraldi filtri alla (Tugispetsialistid)
  
 
=== Aruanded ===
 
=== Aruanded ===
  
Tugiisik näeb järgmisi aruandeid nagu koolijuht (kõigi klasside ja õpilaste kohta):
+
Tugispetsialist näeb järgmisi aruandeid nagu koolijuht (kõigi klasside ja õpilaste kohta):
  
 
* kõik puudumiste aruanded
 
* kõik puudumiste aruanded
Line 31: Line 32:
  
  
=== Tugi-isiku sidumine õpilasega ===
+
=== Tugi-spetsialsiti sidumine õpilasega ===
 
[[image:tugi172.png|600px|right]]
 
[[image:tugi172.png|600px|right]]
  
õpilase kaardilt seotakse tugiisik õpilasega ning ta hakkab nägema selle õpilase kaarti analoogselt klassijuhatajaga. Seose lisab klassijuhataja või koolijuht ja selle kohta saavad teavituse lapsevanemad. Neile antakse teada lapsele tugiisiku määramisest, et nad saaksid vajadusel otse tema poole pöörduda. Kui lapsevanemad ei ole tugiisiku määramisega üldiselt või tema isikuga nõus, saavad nad koolle sellest teada anda ja poolte kokkuleppel eemaldab klassijuhatja või koolijuht seose. Tugiisik näeb lapse  uudisvoogu (hinded, puudumised, märkused, teated, kodused ülesanded) ning saab õpilase kaardile lisada märkmeid lapse toetamiseks ette võetud tegevuste kohta. Seose eemaldamisega kaotab ta koheselt juurdepääsu lapse andmetele. 
+
õpilase kaardilt seotakse tugispetsialist õpilasega ning ta hakkab nägema selle õpilase kaarti analoogselt klassijuhatajaga. Seose lisab klassijuhataja või koolijuht ja selle kohta saavad teavituse lapsevanemad. Neile antakse teada lapsele tugiisiku määramisest, et nad saaksid vajadusel otse tema poole pöörduda. Kui lapsevanemad ei ole tugispetsialsiti määramisega üldiselt või tema isikuga nõus, saavad nad koolle sellest teada anda ja poolte kokkuleppel eemaldab klassijuhatja või koolijuht seose. Tugispetsialist näeb lapse  uudisvoogu (hinded, puudumised, märkused, teated, kodused ülesanded) ning saab õpilase kaardile lisada märkmeid lapse toetamiseks ette võetud tegevuste kohta. Seose eemaldamisega kaotab ta koheselt juurdepääsu lapse andmetele. 
  
Seos lisatakse või eemaldatakse õpialse kaardilt, Profiilist, Lapsevanemate lehelt. LInk <Lisa seos> lisab uue seose tugi-isikuga, <Kustuta> eemaldab seose. Lapsevanema saadavatest teavitustest saab lugeda täpsemalt artiklist [[Koduteated|Tugi-isik, kooli lisatud dokumendid ja märkmed]].
+
Seos lisatakse või eemaldatakse õpilase kaardilt, Profiilist, Lapsevanemate lehelt. LInk <Lisa seos> lisab uue seose tugi-spetsialistiga, <Kustuta> eemaldab seose. Lapsevanema saadavatest teavitustest saab lugeda täpsemalt artiklist [[Koduteated|Tugi-isik, kooli lisatud dokumendid ja märkmed]].
  
Soovime, et tugiisik saaks ülevaate kooli tekkivatest probleemidest ning saaks "oma" lastel analoogselt klassijuhatajaga silma peal hoida.  
+
Soovime, et tugispetsialist saaks ülevaate kooli tekkivatest probleemidest ning saaks "oma" lastel analoogselt klassijuhatajaga silma peal hoida.
 +
 
 +
Iga tugi-spetsialisti kaardil, tema profiilis on temaga seotud õpilaste nimekiri.  
  
  
 
=== Kooli dokumendid ja märkmed ===
 
=== Kooli dokumendid ja märkmed ===
  
Diokumentide ja märkmete lisamine, muutmine ja kustutamine on tugi-isikule avatud nagu klassijuhatajale, täpsem info  ja pildid artiklis [[Õpilase andmete vaatamine|Õpilase kaart koondab õpilasega koolis seotud info]]
+
Diokumentide ja märkmete lisamine, muutmine ja kustutamine on tugi-spetsialistile avatud ainult temaga seotud õpilaste jaoks nagu klassijuhatajale, täpsem info  ja pildid artiklis [[Õpilase andmete vaatamine|Õpilase kaart koondab õpilasega koolis seotud info]]
 +
 
 +
 
 +
=== Arengukaardid ===
 +
 
 +
Arengukaarte saab tugi-spetsialist täita ja näha ainult ise-endaga seotud laste kohta ja vastavalt kaartidel sektsioonides jagatud õigustele.

Revision as of 16:07, 14 November 2019

NB! Tugispetsialisti rolli määramine on esimene samm murelastega tegelemisel!
Tugi171.png
Galerii2019 1.png
Galerii2019 2.png


Kooli tugispetsialisti (sotsiaaltöötaja, HEV koordinaatori, psühholoogi) tegevuste lisamisega alustasime 2016.a kevadel. Probleemse lapse toetamise teemaga seotud tegevuste kajastamist eKoolis on koolid meilt nõudnud juba aastaid. Kooli juhtkonnal on vajadus korrastada selle teemaga seotud infovahetus koduga ning jälgida kooli personali tööd nende lastega. Nimetasime oma esimeses lahenduses kasutatud termini “sotsiaaltöötaja” ümber “tugiisikuks”.Soovime anda sellele rollile laiema sisu - kool saab siduda õpilasega mitte ainult sotsiaalpedagoogi, vaid ka mentor-õpetajat või mõnda teist kooli töötajat, kes lapsele toeks oleks ning kellele kooli juhtkond on teinud kohustuseks probleemse lapse muresid lahendada. 

Tugi-spetsialistide teine tegevuse tahk koolis on omada ülevaadet sellest, ksu mured võivad tekkida - hoida silm peal puudumiste, puudulike hinnete, märkuste aruannetel. Nii saab kiiremini sekkuda ja klassijuhatajaid nende töös toetada.


Tugi-spetsialisti rolli lisamine

Rolli lisab administraator Nimekirjadest personali nimekirjas olevale kolleegile:

  1. otsib õpetaja (kooli personali liikme)
  2. valib "+Lisa roll"
  3. valib "Tugiisik"

Koolis tugi-spetsialisti rolli omavate inimeste kaardid on sügisest 2019 koondatud galeriis eraldi filtri alla (Tugispetsialistid)

Aruanded

Tugispetsialist näeb järgmisi aruandeid nagu koolijuht (kõigi klasside ja õpilaste kohta):

  • kõik puudumiste aruanded
  • Hinded - hinnetelehe ja murelaste aruanded
  • kokkuvõtvad hinded - puudulike hinnete aruanne
  • Sündmused - märkamised
  • õpilased ja vanemad - õpilaste andmete aruanne; kasutusaktiivsuse aruanne õpilaste kohta.


Tugi-spetsialsiti sidumine õpilasega

Tugi172.png

õpilase kaardilt seotakse tugispetsialist õpilasega ning ta hakkab nägema selle õpilase kaarti analoogselt klassijuhatajaga. Seose lisab klassijuhataja või koolijuht ja selle kohta saavad teavituse lapsevanemad. Neile antakse teada lapsele tugiisiku määramisest, et nad saaksid vajadusel otse tema poole pöörduda. Kui lapsevanemad ei ole tugispetsialsiti määramisega üldiselt või tema isikuga nõus, saavad nad koolle sellest teada anda ja poolte kokkuleppel eemaldab klassijuhatja või koolijuht seose. Tugispetsialist näeb lapse uudisvoogu (hinded, puudumised, märkused, teated, kodused ülesanded) ning saab õpilase kaardile lisada märkmeid lapse toetamiseks ette võetud tegevuste kohta. Seose eemaldamisega kaotab ta koheselt juurdepääsu lapse andmetele. 

Seos lisatakse või eemaldatakse õpilase kaardilt, Profiilist, Lapsevanemate lehelt. LInk <Lisa seos> lisab uue seose tugi-spetsialistiga, <Kustuta> eemaldab seose. Lapsevanema saadavatest teavitustest saab lugeda täpsemalt artiklist Tugi-isik, kooli lisatud dokumendid ja märkmed.

Soovime, et tugispetsialist saaks ülevaate kooli tekkivatest probleemidest ning saaks "oma" lastel analoogselt klassijuhatajaga silma peal hoida.

Iga tugi-spetsialisti kaardil, tema profiilis on temaga seotud õpilaste nimekiri.


Kooli dokumendid ja märkmed

Diokumentide ja märkmete lisamine, muutmine ja kustutamine on tugi-spetsialistile avatud ainult temaga seotud õpilaste jaoks nagu klassijuhatajale, täpsem info ja pildid artiklis Õpilase kaart koondab õpilasega koolis seotud info


Arengukaardid

Arengukaarte saab tugi-spetsialist täita ja näha ainult ise-endaga seotud laste kohta ja vastavalt kaartidel sektsioonides jagatud õigustele.