Difference between revisions of "Tugiisik"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Kooli dokumendid ja märkmed)
Line 2: Line 2:
 
{{panetahele|sisu=Tugiisiku rolli määramine on esimene samm murelastega tegelemisel!}}
 
{{panetahele|sisu=Tugiisiku rolli määramine on esimene samm murelastega tegelemisel!}}
 
[[image:tugi171.png|600px|right]]
 
[[image:tugi171.png|600px|right]]
 +
[[image:galerii2019_1.png|600px|right]]
 +
[[image:galerii2019_2.png|600px|right]]
  
  

Revision as of 15:59, 14 November 2019

NB! Tugiisiku rolli määramine on esimene samm murelastega tegelemisel!
Tugi171.png
Galerii2019 1.png
Galerii2019 2.png


Kooli tugiisiku (sotsiaaltöötaja) tegevuste lisamisega alustasime 2016.a kevadel. Probleemse lapse toetamise teemaga seotud tegevuste kajastamist eKoolis on koolid meilt nõudnud juba aastaid. Kooli juhtkonnal on vajadus korrastada selle teemaga seotud infovahetus koduga ning jälgida kooli personali tööd nende lastega. Nimetasime oma esimeses lahenduses kasutataud termini “sotsiaaltöötaja” ümber “tugiisikuks”.Soovime anda sellele rollile laiema sisu - kool saab siduda õpilasega mitte ainult sotsiaalpedagoogi, vaid ka mentor-õpetajat või mõnda teist kooli töötajat, kes lapsele toeks oleks ning kellele kooli juhtkond on teinud kohustuseks probleemse lapse muresid lahendada. 

Tugi-isikute teine tegevuse tahk koolis on omada ülevaadet sellest, ksu mured võivad tekkida - hoida silm peal puudumiste, puudulike hinnete, märkuste aruannetel. Nii saab kiiremini sekkuda ja klassijuahatjaid nende töös toetada.


Tugi-isiku rolli lisamine

Rolli lisab administraator Nimekirjadest personali nimekirjas olevale kolleegile:

  1. otsib õpetaja (kooli personali liikme)
  2. valib "+Lisa roll"
  3. valib "Tugiisik"


Aruanded

Tugiisik näeb järgmisi aruandeid nagu koolijuht (kõigi klasside ja õpilaste kohta):

  • kõik puudumiste aruanded
  • Hinded - hinnetelehe ja murelaste aruanded
  • kokkuvõtvad hinded - puudulike hinnete aruanne
  • Sündmused - märkamised
  • õpilased ja vanemad - õpilaste andmete aruanne; kasutusaktiivsuse aruanne õpilaste kohta.


Tugi-isiku sidumine õpilasega

Tugi172.png

õpilase kaardilt seotakse tugiisik õpilasega ning ta hakkab nägema selle õpilase kaarti analoogselt klassijuhatajaga. Seose lisab klassijuhataja või koolijuht ja selle kohta saavad teavituse lapsevanemad. Neile antakse teada lapsele tugiisiku määramisest, et nad saaksid vajadusel otse tema poole pöörduda. Kui lapsevanemad ei ole tugiisiku määramisega üldiselt või tema isikuga nõus, saavad nad koolle sellest teada anda ja poolte kokkuleppel eemaldab klassijuhatja või koolijuht seose. Tugiisik näeb lapse uudisvoogu (hinded, puudumised, märkused, teated, kodused ülesanded) ning saab õpilase kaardile lisada märkmeid lapse toetamiseks ette võetud tegevuste kohta. Seose eemaldamisega kaotab ta koheselt juurdepääsu lapse andmetele. 

Seos lisatakse või eemaldatakse õpialse kaardilt, Profiilist, Lapsevanemate lehelt. LInk <Lisa seos> lisab uue seose tugi-isikuga, <Kustuta> eemaldab seose. Lapsevanema saadavatest teavitustest saab lugeda täpsemalt artiklist Tugi-isik, kooli lisatud dokumendid ja märkmed.

Soovime, et tugiisik saaks ülevaate kooli tekkivatest probleemidest ning saaks "oma" lastel analoogselt klassijuhatajaga silma peal hoida.


Kooli dokumendid ja märkmed

Diokumentide ja märkmete lisamine, muutmine ja kustutamine on tugi-isikule avatud nagu klassijuhatajale, täpsem info ja pildid artiklis Õpilase kaart koondab õpilasega koolis seotud info