Teosed

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Kirjatuse personal ja administraatorid saavad lisada uusi teoseid ja hallata olemasolevate teoste pakkumist.

Oma kirjastuse teoste vaatamiseks vajuta ikoonil "Kirjastus" - avatakse Sinu kirjastuse pakutavate teoste ning ettevalmistamisel olevate teoste kataloog. Kui tahad näha ainult "mustandeid" ehk siis ette valmistatavaid või müügilt korjatud teoseid, vali vastav filter teoste akna päisest. Kataloogi saad vaadata kahes vaates: nimekirjana pisipiltidena. Vaate valiku muutmiseks kasuta ikoone akna paremas servas.


Uue teose lisamine

Kir11.png
Kir12.png

1. vali + märk kataloogi akna ülemises vasakpoolses nurgas ning määra, millise vormingus teost soovid lisada. Valida on:

 • e-raamat
 • audio
 • video
 • viide välisele veebilehele, kus asub tegelikult teos
 • kogumik (mitmeid teoseid koguv sari, mida saab hankida kas tervikuna või ka üksikosade kaupa)

Lisatava teose vormingut saad muuta ka hiljem, kui täidad teose infolehte.

2. Täida ära teose infoleht:

 • sisesta pealkiri
 • sisesta või vali autor(id) - autori nime sisestamisel püütakse teda nimekirjast leida, kui ei leita siis lisatakse autor
 • sisesta ISBN
 • vali teose keel
 • sisesta teose lühike tutvustus, mis lubab otsustada selle sisu üle
 • sisesta teose välja andmise aasta
 • sisesta kestvus (audio ja videoteoste jaoks).

Edasi klassifitseeri oma pakutav teos ära: 1. lisa ainetele viitavad märksõnad (ainete nimetused); loetelu leiad artiklist 2. lisa klassid, millele Sinu pakutav teos sobilik on

Viimase elemendina märgi ära oma teose hind. Siin on kaks võimalust: 1. Sa müüd teose - selle ostja saab tähtajatu õiguse Sinu teost vaadata ja ostmisel määratud arvus eksemplare edasi laenutada oma koolipere liikmetele 2. Sa laenutad teose - selle laenutaja saab teost kasutada ettenähtud aja jooksul

Hindu saab eristada; nt. võib 1 eksemplari hind olla kõrgem kui 5 või 10 eksemplari ostunud / laenutanud kooli käest küsitav hind.

Teose laenutamisel on vaja määrata laenutuse pikkus (30, 60, 180 päeva või aasta) ning paketi suurus.

Hindu saab olla mitu - iga kirjastus otsustab oma hinnagrupid ja hinnad.


Teosele failide lisamine

Igale teosele saab lisada faile, mis olenevad tema liigist. Konkreetsed nõudmised leiad kui vajutad faili üles laadimise juures oleval küsimärgil. Pildid on JPG või PNG vormingus, video ja audiofailid MPEG-4 vormingus. Teised vormingud ja e-raamatu vaatamiseks vajalikud tegevused lisamisel.

 1. kaanepilt. Kaanepilt on näha teose pisipildi vaates ja teistes tutvustustes.
 2. tutvustuse faili saab praegu lisada video või audioformaadis;
 3. tootefail alla laadimiseks ja oma arvutist avaatmiseks; on praegusel hetkel samuti ainult video või audiofail.
 4. tootefail streamina vaatamiseks
 5. kirjastaja logo fail (kui seda otsustatakse teosele lisada).


Teose avaldamine

Kir4.png

Peale faili lisamist saab teose avalikult kättesaadavaks teha - avaldada. Teose akna avamisel on nüüd näha lisaks nupule "Muuda" ka nupp "Avalda".

Selle nupu vajutamise järel on teos kõigile raamatukogu teenuse kasutajatele kirjastaja poolt määratud hinnaga kättesaadav. Teose võtab avalikust vaatest ära nupp "Arhiiv". Teose laenutanud või ostnud koolidele jääb see siiski kasutusse kuni ette nähtud aja lõppemiseni.