Tegevused akendega

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Artkli pildid on Untis 2014 ekraanilt, vanemates versioonides võib olla visuaalseid erinevusi, tegevuste loogika ei ole muutunud!
U baas1.png

Baasandmete aken

Mõned kõigi baasandmete jaoks kehtivad soovitused:

 • Juba olemasoleva nime muutmiseks teha topeltvajutus vastaval väljal - nime muutmise võimalus tekib eraldi aknasse.
 • Kõiki muid tabelis olevaid välju saab muuta nendel vajutades ja uut väärtust sisestades või olemasolevat redigeerides.
 • Ruumi lahtril vajutamine avab drop-down loetelu olemasolevate ruumide (alates gp-Untis2007 ka ainete, õpetajate, klasside) seast valimiseks.
U baas3.png
 • Vaate kohandamine (milliseid välju tabelis näidatakse) toimub nupuga <Tabeli kohandamine> (pildil raamiga ümbritsetud). Avatakse loetelu antud elemendi jaoks olemas olevatest väljadest (veergudest). Sinu tunniplaani koostamiseks vajaliku välja saab:
  • lisada tabelisse linnukesega lisamisega veergu <Kuva tabelis>
  • väljatrükkidesse lisamiseks lisa linnuke veergu <Trüki>
  • seejärel <Ok> või <Rakenda> vajutades tehtud muudatused aktiveerida.

Kõige olulisemad väljad on alati vaikimisi nähtavad, aga mugavamaks toimetamiseks soovitame veel mõned väljad nähtavaks teha.

 • Näidatavate väljade valik salvestub koos andmefailiga.
 • Kõiki olemasolevaid välju näeb kõigi baasandmete akna detailvaate paanis. Selle avamiseks vajutage akna allservas oleval noolekesele (pildil noolega osutatud koht). Sulgemiseks kasutada sama ikooni.

Baasandmete akna menüü ikoonide selgitused on toodud pildil.


U baas4.png

Uute elementide lisamine:

vajutades viimasele reale baasandmete aknas(on alati automaatselt olemas) ja sisestades vajaliku elemendi nime (lühinimi, kood) ja täisnime või ainetunni kohta olulise info.


Mitmele elemendile korraga väärtuste lisamine

1. Vali lahtrid, millele samasse veergu tahad sama väärtuse sisestada (pildil rohelise raamiga) 2. Vajuta ikooni <Kiirsisestus> (pildil punase raamiga) 3. Sisesta uus väärtus 4. Kinnita <Enter> või <Tab>

Elementide kuvamisjärjekorra muutmine

elementide järjestust tabelis saab muuta neid teise kohta lohistades (Drag& Drop). Vajuta selle elemendid, mida allapoole või üles liigutada tahad, esimesel (hallil) lahtril ja lohista see hiireklahvi all hoides sobivasse kohta.

Elementide kustutamine

Vali ja vajuta <Delete>. Kui see klass, ruum, õpetaja, aine on tunniplaanis kasutusel, antakse loetelu nendest tundidest, kus teda märgitakse ja seejärel tuleb käsitsi info asendada. Gp-Untis 2007 alates saad selle loetelu kohe parandamiseks ekraanile.

Akna suuruse sättimine

Toimub <Täielik kuva> abil kõige mugavamalt. Osa baasandmete tabelist võib olla akna piiridest väljas. Võib näiteks juhtuda, kui vahetad erinevate baasandmete aknaid, sest neil on erinev arv oluliste andmete veerge. Igal juhul – vajutus <Täielik kuva> viib akna suuruse optimaalseks.

Ajanõuded

NB! Ajanõuete loogika muutus Untis 2013 alates! Varasemates versioonides näete sama loogikaga toimivaid aga erinevas kujunduses tegevusi.
U2013 8.png

Ajanõuete sisestamise aken on teinud läbi päris põhjaliku uuenduse ja muutunud palju arusaadavamaks. Määratlemata ajanõuded (need, mille puhul ei ole teada, mis nädalapäeva vabaks või kasutusse soovitakse) asuvad nüüd määratud ajanõuete all. Seega alguses määrate, et õpetaja soovib olla vaba reedeti terve päeva ja esmaspäeva hommikupooliku ja aknas allapoole liikudes saate teatada, et ta soovib veel ühte vaba õhtupoolikut.

Muutunud on määratlemata ajanõuete sisestamise aken - olulisuse valik toimub rippmenüüst ja on selgelt märgistatud ka sõnadega ("-2 Hoia vaba, keskmiselt oluline"). Määratletud ajanõuete sisend käib endiselt ikooniribal olevate ikoonide valikuga.

Akna muutused

Ridade järjekorra muutmine

Vali välja kogu rida (vajutades rea markeril tabeli vasakult esimeses veerus). Lahtrist kinni hoides vea rida teise kohta.


Veergude järjekorra muutmine

vajuta veeru pealkirjal ja hoia hiire vasakut klahvi all ning lohista veerg vajalikku asukohta

Veerus oleva info sorteerimine

Sorteerimiseks kasuta ikooni, mille leiad akna menüüst.

Teine võimalus on vajutada sorteeritava veeru pealkirjal (loomulikult sorteeritakse kõik andmed selles veerus oleva infoga koos!) Sorteerimine on ajutine, s.o. järgmine kord sama akent avades on info järjekord taastunud

Veergude peitmine ja näitamine

vii kursor nuppude ritta (andmetabeli kohale) vajuta hiire paremat klahvi ja lisa või eemalda linnukesed vajalike parameetrite eest.

Veeru kuvamise muutus

toimub ikooniga <Lehe seaded> Võimaldab:

 • näidata ja peita veerge
 • valida iga üksiku veeru kuvamise stiili (B, I, U) ja joondust (vasakule, keskele, paremale) ning tausta värvi.

Täpsemalt saab lugeda artiklist Lehe trükkimise seaded. Tegevus sai põhjaliku uuenduse Untis 2014 versioonist alates.

Akende grupid

Settingsnupp.png kool vajab aeg-ajalt väljatrükki oma ruumide nimekirjast koos nende mahutavusega; tunniplaani koostamiseks on aga vaja sisestada ruumide kohta lisainfot nagu ruumi kaalud, alternatiivruumid jms. Lahenduseks on ruumide akna jaoks kahe erineva versiooni loomine; ühest saab teha väljatrükke ja teise sisse kanda tunniplaanile vajalikku infot
U baas5.png

Seega

 • kujunda vajaliku infoga akende komplekt ning
 • vajuta siis nupule <Settings> ning
 • vali <Salvesta> tegevus ja anna versioonile nimi.

Edaspidi saad alati vahetada akna vaadet, kui ruumide aruanne vaja koostada on.


 Saab salvestada avatud akende kombinatsiooni vajutades või valides Aknad > Aknagrupid > Salvesta aknagrupp kui… > pane nimi. Salvestatud ekraanipildid on näha tööriistaribal.