Tegevused õpilastega

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Vaata videojuhendit: Õpilaste sildid ja klasside üle viimine

NB! HEA MÕTE on õpilastelt enne koolist lahkunuks märkimist kasutaja õigused ära võtta - hiljem on seda last lihtsam kooli nimekirja taastada!
V3opil1.png

Õpilaste rühmakuuluvuste määramine toimub rollide ja siltidega. Sellega on saavutatud suurem paidlikkus ja väiksem töömaht õppeaasta vahetumisel.

Rühmadesse kuuluvuse määramisest täpsemalt: H Grupikuuluvus (sildid)

Õpilase roll iga õppeaasta jaoks määratakse tema kuuluvusega õppekavasse, klassi ja paralleeli (seega on roll põhimõtteliselt klass vanas eKoolis).

Onotsus.png

Otsused on:

 • "Muuda praegust kuuluvust" õpilase selle õppeaasta paralleelklassi muutmine
 • "Vii üle järgmisse klassi" õpilane viiakse üle järgmisse õppeaastasse, klass on (peab olema) praegune klass + 1; õppekava saab muuta, paralleelklassi saab muuta.
 • "Õpilane lõpetab kooli" - õpilane saab kooli lõpetamise tunnuse ja järgmisel aastal õpilaste nimekirja ei kuulu; tulevikus arvame kooli vilistlaste hulka.
 • "Õpilane lahkub koolist" - õpilane saab koolist ära minemise tunnuse, järgmisel aastal õpilaste nimekirja ei kuulu. Enne lahkunuks märkimist võiks õpilaselt kasutajaõigused küljest ära võtta.
 • "Jääb istuma" - õpilane viiaks eüle järgmisse õppeaastasse, klass jääb samaks kui sel aastal; paralleeli saab muuta.
 • "Ülejäänud" - siia saab sisestada info, mis otseselt ei too kaasa õppeaasta ega klassi muudatust: kiitused, laitused, otsused suvetööle jäämise suhtes ja teised sarnased dokumendid.

Vastuvõtt

Iga õppekava esimesse klassi on võimalik õpilasi lisada esimese eelistusena lisada vastuvõtu kaudu. Vastuvõtu määramiseks ja avamiseks on ekraanile info juba kuvatud. Avatud vastuvõtule saab õpilane / lapsevanem esitada avaldusi kooli lehelt ja seda õppekava valides - avalduste esitamsie ajal on seal näha link kandideerimiseks. Vastuvõtust täpsemalt loe Kooli vastuvõtt 2011.

Kui Sul aga ei ole tahtmist vastuvõttu avada, vajuta linki <Ära ava vastuvõttu>. Saad edasi tegutseda importides või käsitsi õpilasi lisades.


Sildid

Rollid2.png

Õpilasega seotud sildid (tagid, märgised) näitavad:

 • tema teatud erilisi omadusi (nt sugu: poiss, tüdruk) või
 • õppmisega seotud seadeid:
  • õppekeel vene/eesti;
  • keelerühm IK1, IK2 jne;
  • õppesuund: humanitaar/reaal/loodus;
  • harrastused: kunstiring/lastekoor;
  • gruppi kuuluvust: ÕOV/hoolekogu/ajaleht...

või veel mingeid kooli toimimisega seotud asjaolusid. Seega on sildid pigem sarnased õpperühmadega vanas eKoolis, sest lubavad valida päevikutesse õpilasi nende mõne eri valiku alusel.

Pildil oleval õpilasel on õpilase rolliga määratud sildid "5" ja "tüdruk".

Lisaks on tal paralleeli tunnus "b".

Keelegruppi kuuluvust näitavad sildid "Inglise keel I rühm" ja "Saksa keel (B)". Laulukoori päevikusse satub see laps, sest tal on silt "Laulukoor"

Üksikule õpilastele saab silte lisada õpilase kaardilt; grupina lisamiseks mine <Nimekirjad> ja otsi leht <Grupid>; silte saad kustutada kas õpilase kaardilt või <Nimekirjad> ja <Grupid> lehelt!

NB! Sildi kustutamine eelmaldab õpilase KOHE kõigist päevikutest, kuhu ta selle sildi järgi kuulub. Sildi lisamine lisab ta kohe kõigisse päevikutesse, kuhu ta kuuluma peaks.

Siltide määramise ideid kutsekoolidele Soovitus koolile, kellel on kaks õppekeelt; samas erialarühmas õpivad nii need, kes peaksid õppima üldharidusaineid (keskkoolis) kui ka need, kelle keskharidus juba käes.

 • Paralleeli tunnused: Praegu on rühmad 11-TTR; 12-TTR; 21-TTR; 11-AB; 21-AB. Paralleeli tunnused peaksid olema: "1-TTR"; "2-TTR"; "1-AB".
 • keskhariduse vajalikkuse tunnus: lisada põhikooli järgsetele õpilastele silt "kkk" (kutsekeskharidus)
 • keele tunnus: lisada keele järgi eristamiseks igale õpilasele tunnus "eesti" või "vene"
 • keelerühma tunnus: "IK1"; "IK2"; "B vene"; "B saksa" ......

Päevikutes olevad siltide komplektid:

toitlustamine 21-AB rühmale: "2"+"1-AB"

anorgaaniline keemia vene keeles 2.kursus: "2"+"vene"+"kkk" (kogutakse kokku kõik II kursuse vene keeles keskharidust saavad õpilased)

asjaajamise alused eesti keeles TTR eriala I kursuse õpilastele, tuleb teha mitmest reast koosnev filter:

 • "1"+"1-TTR"+"eesti"
 • "1"+"2-TTR"+"eesti"