Difference between revisions of "Tegevused"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 333: Line 333:
  
 
== Tabel 2. Menüüvalikud kooli lehel==
 
== Tabel 2. Menüüvalikud kooli lehel==
 +
 +
[[image: ekool_beta.png|600x600px|right]]
  
 
{|  class="wikitable"
 
{|  class="wikitable"
Line 347: Line 349:
 
| style="padding: 0.4em;" | Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavade üldosad; Minu ainekavade üldosa; Kooli sündmused; kooli ajaveeb  
 
| style="padding: 0.4em;" | Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavade üldosad; Minu ainekavade üldosa; Kooli sündmused; kooli ajaveeb  
 
| style="padding: 0.4em;" | Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavade üldosad; Minu ainekavade üldosa; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
 
| style="padding: 0.4em;" | Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavade üldosad; Minu ainekavade üldosa; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
| style="padding: 0.4em;" | Minu päevikud; Lisa päevik; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond); Kooli õppekavad, ainekaardid koos minu eelmiste aastate päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb  
+
| style="padding: 0.4em;" | Minu päevikud; Lisa päevik; Minu klassid; Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond); Kooli õppekavad, ainekaardid koos minu eelmiste aastate päevikute ning kooliastmehinnete päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb  
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
+
| style="padding: 0.4em;" | Minu klassid; Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, õpilased, kooli juhtkond; minu klasside õpilased); Kooli õppekavad, ainekaardid koos minu eelmiste aastate päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
+
| style="padding: 0.4em;" | Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, õpilased, kooli juhtkond; tugiisikud); Kooli õppekavad, ainekaardid koos eelmiste aastate päevikutega ning kooliastmehinnete päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
 
| style="padding: 0.4em;" | Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavad; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
 
| style="padding: 0.4em;" | Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavad; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
+
| style="padding: 0.4em;" | Minu päevikud; Lisa päevik; Minu klassid; Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, õpilased, kooli juhtkond; Minu õpilased); Kooli õppekavad, ainekaardid koos minu eelmiste aastate päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
 +
|-  
 +
| style="padding: 0.4em;" | Klassid
 +
| style="padding: 0.4em;" | 
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" | Minu klassi leht: õpilaste galerii; klassi päevikud; klassi ülesannete nädalakalender; klassi päevasündmuste kokkuvõte (päeva ülesanded; tunnid; puudujad; märkused ja teated; söökla
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 
|-   
 
|-   
 
| style="padding: 0.4em;" | Tunniplaan
 
| style="padding: 0.4em;" | Tunniplaan
Line 366: Line 377:
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" | Õpetaja koormus; Tunnikirjeldused; Vanade päevikute arhiiv
 
| style="padding: 0.4em;" | Õpetaja koormus; Tunnikirjeldused; Vanade päevikute arhiiv
| style="padding: 0.4em;" |  
+
| style="padding: 0.4em;" | Klassi aruanded: puudumiste statistika; hinnete statistika; hinneteleht; murelapsed; erinevad tunnistused; märkamised ja otsused; arenguvestluste toimumine, küsimuste aruanne; Õpilaste ja vanemate andmed; kasutusaktiivsus; minu klassi tunnikirjeldused; minu klassi õppetulemused päevikute kaupa; EHIS kooliastmehinnete aruanne; iseseisvad tööd.
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" | Õpilaste ja lapsevanemate andmed; lukustatud päevikud; Kooli õppekavade aruanne; EHIS; Hinnete eksport
 
| style="padding: 0.4em;" | Õpilaste ja lapsevanemate andmed; lukustatud päevikud; Kooli õppekavade aruanne; EHIS; Hinnete eksport
Line 375: Line 386:
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" | Lausepank
 
| style="padding: 0.4em;" | Lausepank
 +
| style="padding: 0.4em;" | Minu klassi kujundava hindamise tunnistuste lisamine ja haldus; Lausepank
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
|-
 +
| style="padding: 0.4em;" | Arenguvestlused
 +
| style="padding: 0.4em;" | 
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" | Minu klassi arenguvestluste lisamine ja haldus
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
|-
 +
| style="padding: 0.4em;" | Otsused
 +
| style="padding: 0.4em;" | 
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" | Minu klassi (õppenõukogu) otsused ja käskkirjad; Minu klassi õpilasraamatud
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
|-
 +
| style="padding: 0.4em;" | Distsipliin
 +
| style="padding: 0.4em;" | 
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" | Minu klassi puudumiste prognoos (kinnitatud tõendite alusel)
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" |  
 
| style="padding: 0.4em;" |  
Line 433: Line 471:
 
| style="padding: 0.4em;" | Kooli andmed ja seaded; seadete muutmine
 
| style="padding: 0.4em;" | Kooli andmed ja seaded; seadete muutmine
 
| style="padding: 0.4em;" | Kooli andmed ja seaded
 
| style="padding: 0.4em;" | Kooli andmed ja seaded
 +
|-
 +
| style="padding: 0.4em;" | Söökla kokkubõte
 +
| style="padding: 0.4em;" | 
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" | Minu klassi söögipäevade arvestus
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 
|}
 
|}

Revision as of 21:57, 25 March 2021


NB! Tabelid on koostatud teemade järgi; mõned tegevused võib leida mitmes tabelis.
Ekool beta.png

Seletused

Rollide selgitused:

  • Kasutaja - eKoolis kasutajakontot omav inimene kes ei ole saanud koolist mõne rolli õigusi või on need õigused lõppenud
  • Õpilane - on esitanud taotluse kooli õppeinfole juurdepääsu saamiseks ja sellega kitsendanud oma õigusi oma andmete muutmiseks
  • Lapsevanem - on esitanud taotluse kooli õppeinfole jurdepääsu saamiseks ja saab juurdepääsu lapse andmete vaatamiseks kui kool selle talle andnud on (kinnitanud taotluse olla selle lapse vanem)
  • Õpetaja - on kutsutud kooli personali nimekirja; saab eriõigused kui õpetaja (päevikusse lisamisega);
  • klassijuhataja (klassijuhataja rolli lisamisega);
  • juhtkond (koolijuhi rolli lisamisega)
  • Administraator - on lisanud ise kooli või kutsutud teise administraatori poolt kooli;
  • grupp/KOV - koondab gruppi koole ja omab teatud õigusi nende koolide andmetele; kooli juhtkond kinnitab grupp/KOV rollis kasutajate juurdepääsu oma kooli andmetele ja saab selle alati lõpetada.


Tabel 1. Menüüvalikud isiklikul lehel

NB! Kui lapsevanem avab oma lapse lehe, näeb ta samasugust pilti nagu õpilane ise. Kui õpetaja on ka lapsevanem või õpilane näeb ta oma lehel lapsevanema (õpilase) ja õpetaja rollidega seotud sisu.


Menüüvalik Õpilane Lapsevanem Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administraator Tugispetsialist
Uudised minu kiirviited, hinded, sündmused minu ja minu laste kiirviited, hinded, sündmused minu sündmused minu sündmused minu sündmused minu sündmused minu sündmused
Ülesanded minu ülesanded minu ja minu laste ülesanded minu ülesanded minu ülesanded minu ülesanded minu ülesanded minu ülesanded
Tunnikirjeldused minu tunnikirledused
Hinded minu aruanded
Õpianalüütika minu õpianalüütika Minu laste õpianalüütika Minu õpianalüütika
Õpilasraamat minu õpilasraamat
Tunniplaan minu tunniplaan Minu tunniplaan Minu tunniplaan Minu tunniplaan Minu tunniplaan Minu tunniplaan Minu tunniplaan
Kursused minu kursused Minu kooli kursused, registreerumine Minu kooli kursused, registreerumine Minu kooli kursused, haldus Minu kooli kursused, haldus Minu kooli kursused, registreerumine
Arenguvestlus minu arenguvestlused minu ja minu laste arenguvestlused
Artikkel Blogipostituste lisamine, muutmine Blogipostituste lisamine, muutmine Blogipostituste lisamine, muutmine Blogipostituste lisamine, muutmine Blogipostituste lisamine, muutmine

Järgnevas tabelis on toodud Uudised lehel (uudisvoos) kuvatavad menüüvalikud ja info

Menüüvalik Õpilane Lapsevanem Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administraator Tugispetsialist
Kiirviited minu eelseisvad ülesanded, viimase 30 päeva puudumised minu ja minu laste eelseisvad ülesanded, viimase 30 päeva puudumised
Uudisvoog minu viimase 30 päeva hinded; märkamised; päeviku teated; kooli sündmused; ajaveebi sissekanded. Nende muudatused. minu ja minu laste viimase 30 päeva hinded; märkamised; päeviku teated; kooli sündmused; ajaveebi sissekanded. Nende muudatused. minu sündmused (eemalviibimised, kooli kalendri sündmused, blogi artiklid); minu lisatud artiklid minu sündmused (eemalviibimised, kooli kalendri sündmused, blogi artiklid); minu lisatud artiklid minu sündmused (eemalviibimised, kooli kalendri sündmused, blogi artiklid); minu lisatud artiklid minu sündmused (eemalviibimised, kooli kalendri sündmused, blogi artiklid); minu lisatud artiklid minu sündmused (eemalviibimised, kooli kalendri sündmused, blogi artiklid); minu lisatud artiklid
Hinded minu viimase 30 päeva hinded, nende muudatused. Võimalus avada ainete kaupa kogu õppeaasta hindeid.
Puudumistõend Puudumistõendi saatmine kooli
Distsipliin minu viimase 30 päeva märkamised, puudumised, puudumistõendid. Õppeaasta puudumisi ja märkusi näeb, kui vajutada Kiirviidetes Kõik puudumised lingile.
Sahtel Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine. Viimasel 30 päeval avaldatud blogipostitused. Kogu õppeaasta blogipostituste avamine.
Sündmused Minuga seotud Otsused üle kogu koolitee Minu laste aerngukaartidel tehtud muudatused. Kooli teated (sündmused)

Veebilehe päises olevad valikud

Menüüvalik Õpilane Lapsevanem Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administraator Tugispetsialist
Öökull avab kasutaja määratud avalehe avab kasutaja määratud avalehe avab kasutaja määratud avalehe avab kasutaja määratud avalehe avab kasutaja määratud avalehe avab kasutaja määratud avalehe avab kasutaja määratud avalehe
Taotlused Avab esitatud taotlused Avab esitatud taotlused Avab esitatud taotlused Avab esitatud taotlused Avab esitatud taotlused Avab esitatud taotlused Avab esitatud taotlused
Vestlused Minu vestlused Minu vestlused Minu vestlused Minu vestlused Minu vestlused Minu vestlused Minu vestlused
Materjalid Minuga jagatud failid Minuga jagatud failid Minu failid; nende jagamine. Minu töökavad. Minu failid; nende jagamine. Minu töökavad. Minu failid; nende jagamine. Minu töökavad. Minu failid; nende jagamine. Minu töökavad. Minu failid; nende jagamine. Minu töökavad.
Kõik teenused Ülevaade võimalikest lisateenustest kodule ja koolile Ülevaade võimalikest lisateenustest kodule ja koolile Ülevaade võimalikest lisateenustest kodule ja koolile Ülevaade võimalikest lisateenustest kodule ja koolile Ülevaade võimalikest lisateenustest kodule ja koolile Ülevaade võimalikest lisateenustest kodule ja koolile Ülevaade võimalikest lisateenustest kodule ja koolile
Profiil Minu isiku ja kasutajaprofiili andmete muutmine. Minu privaatsusseaded. Minu Koolikaardid. Minu rollid. Minu Perepaketi seaded. Minu isiku ja kasutajaprofiili andmete muutmine. Minu privaatsusseaded. Minu Koolikaardid. Minu rollid. Minu Perepaketi seaded. Minu isiku ja kasutajaprofiili andmete muutmine. Minu privaatsusseaded. Minu rollid. Minu Perepaketi seaded. Minu isiku ja kasutajaprofiili andmete muutmine. Minu privaatsusseaded. Minu rollid. Minu Perepaketi seaded. Minu isiku ja kasutajaprofiili andmete muutmine. Minu privaatsusseaded. Minu rollid. Minu Perepaketi seaded. Minu isiku ja kasutajaprofiili andmete muutmine. Minu privaatsusseaded. Minu rollid. Minu Perepaketi seaded. Minu isiku ja kasutajaprofiili andmete muutmine. Minu privaatsusseaded. Minu rollid. Minu Perepaketi seaded.
Keele valik Vaheta keel Vaheta keel Vaheta keel Vaheta keel Vaheta keel Vaheta keel Vaheta keel
Logi välja

Isikliku lehe kõrvalmenüüd olevad valikud

Menüüvalik Õpilane Lapsevanem Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administraator Tugispetsialist
Minu nimetähed, pilt, nimi avab kasutaja avalehe avab kasutaja avalehe avab kasutaja avalehe avab kasutaja avalehe avab kasutaja avalehe avab kasutaja avalehe avab kasutaja avalehe
Minu lapse nimetähed, pilt, nimi Avab minu lapse lehe
Kooli nimetus, logo Minu kooli leht Minu lapse kooli leht Minu kooli leht Minu kooli leht Minu kooli leht Minu kooli leht Minu kooli leht
+ Taotlen ligipääasu lapse andmetele Otsi kool, küsi õigus andmeid näha õpilase või lapsevanemana Otsi kool, küsi õigus andmeid näha õpilase või lapsevanemana Otsi kool, küsi õigus andmeid näha õpilase või lapsevanemana Otsi kool, küsi õigus andmeid näha õpilase või lapsevanemana Otsi kool, küsi õigus andmeid näha õpilase või lapsevanemana Otsi kool, küsi õigus andmeid näha õpilase või lapsevanemana

Tabel 2. Menüüvalikud kooli lehel

Ekool beta.png
Tegevus Õpilane Lapsevanem Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administraator Tugispetsialist
Kooli leht Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavade üldosad; Minu ainekavade üldosa; Kooli sündmused; kooli ajaveeb Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavade üldosad; Minu ainekavade üldosa; Kooli sündmused; kooli ajaveeb Minu päevikud; Lisa päevik; Minu klassid; Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond); Kooli õppekavad, ainekaardid koos minu eelmiste aastate päevikute ning kooliastmehinnete päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb Minu klassid; Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, õpilased, kooli juhtkond; minu klasside õpilased); Kooli õppekavad, ainekaardid koos minu eelmiste aastate päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, õpilased, kooli juhtkond; tugiisikud); Kooli õppekavad, ainekaardid koos eelmiste aastate päevikutega ning kooliastmehinnete päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb Koolipere liikmed (õpetajad, administraatorid); Kooli õppekavad; Kooli sündmused; kooli ajaveeb Minu päevikud; Lisa päevik; Minu klassid; Kõik päevikud; Koolipere liikmed (Õpetajad, administraatorid, õpilased, kooli juhtkond; Minu õpilased); Kooli õppekavad, ainekaardid koos minu eelmiste aastate päevikutega; Kooli sündmused; kooli ajaveeb
Klassid Minu klassi leht: õpilaste galerii; klassi päevikud; klassi ülesannete nädalakalender; klassi päevasündmuste kokkuvõte (päeva ülesanded; tunnid; puudujad; märkused ja teated; söökla
Tunniplaan Klasside tunniplaanid Klasside tunniplaanid Klasside tunniplaanid; kontrolltööde plaan; varade broneerimine Klasside tunniplaanid; minu klassi tunniplaani täiendamine; kontrolltööde plaan; varade broneerimine Klasside tunniplaanid; tunniplaani täiendamine; kontrolltööde plaan; varade broneerimine Klasside, õpetajate, ruumide tunniplaanid; tunniplaani täiendamine; tunniplaani eksport; broneeringute haldamine Klasside tunniplaanid; kontrolltööde plaan; varade broneerimine
Aruanded Õpetaja koormus; Tunnikirjeldused; Vanade päevikute arhiiv Klassi aruanded: puudumiste statistika; hinnete statistika; hinneteleht; murelapsed; erinevad tunnistused; märkamised ja otsused; arenguvestluste toimumine, küsimuste aruanne; Õpilaste ja vanemate andmed; kasutusaktiivsus; minu klassi tunnikirjeldused; minu klassi õppetulemused päevikute kaupa; EHIS kooliastmehinnete aruanne; iseseisvad tööd. Õpilaste ja lapsevanemate andmed; lukustatud päevikud; Kooli õppekavade aruanne; EHIS; Hinnete eksport
Kujundav hindamine Lausepank Minu klassi kujundava hindamise tunnistuste lisamine ja haldus; Lausepank
Arenguvestlused Minu klassi arenguvestluste lisamine ja haldus
Otsused Minu klassi (õppenõukogu) otsused ja käskkirjad; Minu klassi õpilasraamatud
Distsipliin Minu klassi puudumiste prognoos (kinnitatud tõendite alusel)
Õppeaasta Õppeaastate; õpilaste haldus; päevikute haldus; EHIS andmevahetus
Nimekirjad Õpetajate kutsed, rollid. Õppegruppide koostamine.
Varad Ressursside ja nende gruppide haldus.
Klassifikaatorid Hinded ja hindeskeemid; puudumiste märgid; kooli ained; õppimise korraldus; kalendri seaded; kujundava hindmaise tunnistuse seaded
Teenused Koolidele pakutavate teenuste tutvustus Koolidele pakutavate teenuste tutvustus Koolidele pakutavate teenuste tutvustus Koolidele pakutavate teenuste tutvustus Koolidele pakutavate teenuste tutvustus Koolidele pakutavate teenuste tutvustus Koolidele pakutavate teenuste tutvustus
Profiil Kooli andmed ja seaded Kooli andmed ja seaded Kooli andmed ja seaded Kooli andmed ja seaded Kooli andmed ja seaded; seadete muutmine; Materjalide haldus Kooli andmed ja seaded; seadete muutmine Kooli andmed ja seaded
Söökla kokkubõte Minu klassi söögipäevade arvestus