Difference between revisions of "Tegevused"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Tabel 2. Kasutaja loodud sisu.)
(Lisab näeb)
Line 96: Line 96:
 
== Tabel 2. Kasutaja loodud sisu. ==
 
== Tabel 2. Kasutaja loodud sisu. ==
  
== Tabel 1. Isikuandmed ja kontaktandmed; juurdepääsu õigused ==
+
== Tabel 2. Kasutaja loodud sisu ==
  
 
{|  class="wikitable"
 
{|  class="wikitable"
Line 108: Line 108:
 
! style="padding: 0.4em;" | Tugispetsialist
 
! style="padding: 0.4em;" | Tugispetsialist
 
|-   
 
|-   
| style="padding: 0.4em;" | Kasutaja lisamine
+
| style="padding: 0.4em;" | Ajaveeb
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
+
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
+
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
+
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
+
 
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
 
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
 
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
 
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
 +
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale; koolile
 +
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale; koolile
 +
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale; koolile
 +
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale; koolile
 
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
 
| style="padding: 0.4em;" | Ise-endale
 
|-   
 
|-   
| style="padding: 0.4em;" | Iseenda kontaktandmed
+
| style="padding: 0.4em;" | Kursustele registreerumine
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" | Registreerub
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" | Näeb registreerunuid
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab, eemaldab
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab, eemaldab
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |
 
|-  
 
|-  
| style="padding: 0.4em;" | Kasutajakonto seaded
+
| style="padding: 0.4em;" | Minu ülesanded
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab endale
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab endale, näeb oma lapse
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |  
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |  
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |  
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |  
| style="padding: 0.4em;" | Muudab
+
| style="padding: 0.4em;" |  
 
|-  
 
|-  
| style="padding: 0.4em;" | Juurdepääs andmetele
+
| style="padding: 0.4em;" | Kiida õpetajat
| style="padding: 0.4em;" | Küsib
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab endale
| style="padding: 0.4em;" | Küsib
+
| style="padding: 0.4em;" | Näeb
| style="padding: 0.4em;" | Kutsega
+
| style="padding: 0.4em;" | Näeb
| style="padding: 0.4em;" | Kutsega
+
| style="padding: 0.4em;" |  
| style="padding: 0.4em;" | Kutsega
+
| style="padding: 0.4em;" |  
| style="padding: 0.4em;" | Kutsub; kinnitab
+
| style="padding: 0.4em;" |  
| style="padding: 0.4em;" | Kutsega
+
| style="padding: 0.4em;" |  
 
|-  
 
|-  
| style="padding: 0.4em;" | Juurdepääsu lõpetamine
+
| style="padding: 0.4em;" | Vestlused
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb
 +
|-
 +
| style="padding: 0.4em;" | Õpitulemused
 +
| style="padding: 0.4em;" | Näeb oma tulemusi
 +
| style="padding: 0.4em;" | Näeb oma lapse tulemusi
 +
| style="padding: 0.4em;" | Lisab, näeb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Näeb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Näeb
 +
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" |
 +
|-
 +
| style="padding: 0.4em;" | Arenguvestlused
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb, näeb
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb, näeb
 
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" |
 +
| style="padding: 0.4em;" | Osaleb, näeb
 
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" |
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" | Lõpetab juurdepääsu
 
 
| style="padding: 0.4em;" |
 
| style="padding: 0.4em;" |
 
|-  
 
|-  
| style="padding: 0.4em;" | Kasutaja kustutamine
+
| style="padding: 0.4em;" | Kujundava hindamise tunnistus
| style="padding: 0.4em;" | Võimalik
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab hinnangu, näeb
| style="padding: 0.4em;" | Võimalik
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab hinnangu, näeb
| style="padding: 0.4em;" | Võimalik
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab hinnangu, näeb
| style="padding: 0.4em;" | Võimalik
+
| style="padding: 0.4em;" | Lisab hinnangu, näeb
| style="padding: 0.4em;" | Võimalik
+
| style="padding: 0.4em;" | Näeb
| style="padding: 0.4em;" | Võimalik
+
| style="padding: 0.4em;" |
| style="padding: 0.4em;" | Võimalik
+
| style="padding: 0.4em;" |
 
|}
 
|}
 
 
[[image: tabel32.png|800px]]
 
  
 
== Tabel 3. Õpilase kaart ==
 
== Tabel 3. Õpilase kaart ==

Revision as of 14:36, 25 March 2021


NB! Tabelid on koostatud teemade järgi; mõned tegevused võib leida mitmes tabelis. Olemasolevad tegevused on näidatud tavafondis; veel realiseerimata tegevused kursiivkirjaga.
Ekool beta.png

Seletused

Rollide selgitused:

 • Kasutaja - eKoolis kasutajakontot omav inimene kes ei ole saanud koolist mõne rolli õigusi või on need õigused lõppenud
 • Õpilane - on esitanud taotluse kooli õppeinfole juurdepääsu saamiseks ja sellega kitsendanud oma õigusi oma andmete muutmiseks
 • Lapsevanem - on esitanud taotluse kooli õppeinfole jurdepääsu saamiseks ja saab juurdepääsu lapse andmete vaatamiseks kui kool selle talle andnud on (kinnitanud taotluse olla selle lapse vanem)
 • Õpetaja - on kutsutud kooli personali nimekirja; saab eriõigused kui õpetaja (päevikusse lisamisega);
 • klassijuhataja (klassijuhataja rolli lisamisega);
 • juhtkond (koolijuhi rolli lisamisega)
 • Administraator - on lisanud ise kooli või kutsutud teise administraatori poolt kooli;
 • grupp/KOV - koondab gruppi koole ja omab teatud õigusi nende koolide andmetele; kooli juhtkond kinnitab grupp/KOV rollis kasutajate juurdepääsu oma kooli andmetele ja saab selle alati lõpetada.

Olemasolevad tegevused: tavafondis; veel realiseerimata tegevused: kursiivkirjaga.

Iga tegemata tegevuse lõpul on number, mis märgib selle prioriteetsust. Prioriteedid: (1) - väga olulised ja esmajärjekorras tehtavad ülesanded (2) - olulised, võimalikult kiiresti tehtavad ülesanded (3) - selle õppeaasta jooksul ära tehtavad ülesanded (4) - ülesanded, mida kindlasti on vaja teha (5) - lisaväärtus eKooli teenusele.

Erinevates teemades olevad tegevused ei ole omavahel järjestusse seatud.


Tabel 1. Isikuandmed ja kontaktandmed; juurdepääsu õigused

Tegevus Õpilane Lapsevanem Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administraator Tugispetsialist
Kasutaja lisamine Ise-endale Ise-endale Ise-endale Ise-endale Ise-endale Ise-endale Ise-endale
Iseenda kontaktandmed Muudab Muudab Muudab Muudab Muudab Muudab Muudab
Kasutajakonto seaded Muudab Muudab Muudab Muudab Muudab Muudab Muudab
Juurdepääs andmetele Küsib Küsib Kutsega Kutsega Kutsega Kutsub; kinnitab Kutsega
Juurdepääsu lõpetamine Lõpetab juurdepääsu
Kasutaja kustutamine Võimalik Võimalik Võimalik Võimalik Võimalik Võimalik Võimalik

Tabel 2. Kasutaja loodud sisu.

Tabel 2. Kasutaja loodud sisu

Tegevus Õpilane Lapsevanem Õpetaja Klassijuhataja Juhtkond Administraator Tugispetsialist
Ajaveeb Ise-endale Ise-endale Ise-endale; koolile Ise-endale; koolile Ise-endale; koolile Ise-endale; koolile Ise-endale
Kursustele registreerumine Registreerub Näeb registreerunuid Lisab, eemaldab Lisab, eemaldab
Minu ülesanded Lisab endale Lisab endale, näeb oma lapse
Kiida õpetajat Lisab endale Näeb Näeb
Vestlused Osaleb Osaleb Osaleb Osaleb Osaleb Osaleb Osaleb
Õpitulemused Näeb oma tulemusi Näeb oma lapse tulemusi Lisab, näeb Näeb Näeb
Arenguvestlused Osaleb, näeb Osaleb, näeb Osaleb, näeb
Kujundava hindamise tunnistus Lisab hinnangu, näeb Lisab hinnangu, näeb Lisab hinnangu, näeb Lisab hinnangu, näeb Näeb

Tabel 3. Õpilase kaart

Õpilase kaarti näevad õpilane ise ja tema vanem; samasuguse sisuga kaarti näevad klassijuhataja ja koolijuht; õpetaja näeb osa kaardist; administraator ainult isikuandmete osa. Õpilase kaardiga on seotud kõik eKooli tegevused. Õpilase kaardiga sarnase struktuuriga on lapsevanema / õpetaja / rollideta kasutaja kaart; koondab seni saadud sündmusi, tunnistusi läbitud õppekava / kursuste kohta; saadud ülesandeid ja iga kasutaja reflektsiooni nendele.

Klassijuhataja ja kooli juhtkonna jaoks on oluline õpilase kaardi avamise koht - päevikust avavad nad kaardi kui õpetajad, täielikuma info saamiseks tuleb kaart avada õpilaste galeriist. Administraator saab samu tegevusi teha nii galeriist kaarti avades kui ka Õppeaasta menüüs klasside nimekirjadega tegutsedes. Kooligrupp / kohalik omavalitsus õpilase kaarti ei näe.

Tabel332.png Tabel342.png

Tabel 4. Klassipäevik

Klassipäevikut näevad ainult õpetajad, klassijuhatajad ja kooli juhtkond Tabel351.png Tabel352.png

Tabel 5. Puudumiste päevik

Puudumiste päevik tekib kooli päevikute loetellu koos klassijuhataja määramisega klassile.

Tabel361.png

Tabel 6. Vestlused ja kontaktid

Tabel373.png

Tabel 7. Tunniplaan ja kontrolltööde plaan; isiklikud kalendrid

Tabel381.png

Tabel 8. Kooli lehe rubriigid

Kooli lehe rubriigid on üldandmed, päevikud, galerii, õppekavad, sündmused ja ajaveeb. Igale sisestatud kooli sündmusele ja ajaveebi postitusele määrab autor ühe neljast kategooriast:

 • seda näeb igaüks (on avalik kõigile ja näha kooli lehel);
 • näevad liikmed (õpilased, lapsevanemad, õpetajad; kes on eKooli loginud ja kellel on roll selles koolis);
 • õpilased (on nähtav kooli õpilastele);
 • näeb personal (kõik selle kooli töötajad).

Tabel391.png

Tabel391a.png

Tabel 9. Kooli õppekavad, ainekaardid, õpetaja töökava

Tabel40.png


Tabel 10. Aruanded

Tabel422.png Tabel422a.png Tabel422b.png Tabel422c.png Tabel422d.png

Tabel 11. Administraatori töövahendid

Tabel432.png Tabel432a.png

Tabel 12. Uued tegevused

Tabel441.png

Tabel 13. Õppematerjalide levitamine

Tabel313.png