Teade

From eKool wiki
Revision as of 19:43, 24 February 2012 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Teadete saatmine võimaldab asendada eKooli eelmises versioonis olnud "märkus kogu klassile" tegevust. Nüüd ei ole enam vaja korralduslikku infot lisada märkusena; märkus saab jääda õpilase individuaalsete positiivsete või negatiivsete saavutuste kajastamiseks.

NB! Teate saab saata oma iga päeviku kõigile või osadele õpilastele. Teade on AJUTINE - õpetaja päevikus on see küll näha aasta lõpuni, aga lapse ja vanema uudisvoost kaob 30 päeva pärast.
Teade2.png

Teate saatmine algab iga päeviku all olevast infovoost. Siia on lisatud uus jaotus - "Näita teateid". Analoogselt päeviku statistikaga saab seda jaotust avada ja sulgeda (nool pealkirja real).

Kui Teadete saatmise jaotus on avatud, näeb õpetaja seal erivate tegevuste tegemise kohti: 1. Teadete avamine ja peitmine - kliki hiirega noolel 2. Uue teate lisamine: vajuta nupul <Saada teade> 3. Teadete aken on jagatud kaheks osaks: mustandid (veel saatmata teated) ja saadetud teated. Mustandi staatuses olevaid teateid saab muuta ja kustutada:

  • muutmiseks tuleb vajutada teate real olevat <Muuda> nuppu
  • kustutab samal real olev prügikast.

4. Saadetud teadete pealkirja all on kõik sellest päevikust saadetud teated. Neid ei saa muuta ega kustutada 5. Mustandite peakirja all on veel saatmata teated.

NB! Kui ka päevikul on mitu õpetajat, siis lisatakse alati automaatselt teate koostanud õpetaja nimi. Teine õpetaja saab muuta oma kolleegi mustandi staatuses olevat teadet.
Teade3.png
Teade4.png
Teade5.png