Teade

From eKool wiki
Revision as of 18:35, 24 February 2012 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Teadete saatmine võimaldab asendada eKooli eelmises versioonis olnud "märkus kogu klassile" tegevust. Nüüd ei ole enam vaja korralduslikku infot lisada märkusena; märkus saab jääda õpilase individuaalsete positiivsete või negatiivsete saavutuste kajastamiseks.

NB! Teate saab saata oma iga päeviku kõigile või osadele õpilastele. Teade on AJUTINE - õpetaja päevikus on see küll näha aasta lõpuni, aga lapse ja vanema uudisvoost kaob 30 päeva pärast.
Teade1.png
Teade2.png
Teade3.png
Teade4.png
Teade5.png

Teate saatmine algab iga päeviku all olevast infovoost. Siia on lisatud uus jaotus - "Näita teateid". Analoogselt päeviku statistikaga saab seda jaotust avada ja sulgeda (nool pealkirja real).


Kui Teadete saatmise jaotus on avatud, näeb õpetaja seal erivate tegevuste tegemise kohti:

1.