Taotluse esitamine

From eKool wiki
Revision as of 20:25, 18 February 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Vvv55.png
Vvv56.png
 • vajuta linki eKooli lehe päiseribal <Vastuvõtt Tallinna 1. klassi>
 • avalduse esitaja andmed on avaldusel täidetud; kui seal on vigu, saad oma kontaktandmed korrigeerida oma profiilist. Lisalugemine:
 • Lapsevanem sisestab lapse nime ja isikukood. Taotluse esitamiseks tuleb käivitada otsing kontrollnimekirjast.
NB! Isikukoodi sisestamise järel kontrollitakse lapse olemaolu koolikohustuslike Tallinna laste nimekirjast Rahvastikuregistrist 1. veebruari 2012 seisuga. Kui lapse isikukoodi ei leitud, siis antakse Sulle valik võimalike põhjuste vahel valimiseks.
Vvv51.png
Vvv57.png
Vvv58.png
Vvv52.png
 • Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguses on lapse info Rahvastikuregistrist. Kui Teie tegelik aadress erineb seal näidatust, siis esitage ikkagi taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et nad saaksid võimaluse korral Teie tegelikku elukohta arvestada.
 • Enne taotluse esitamist peab esitama kooli määramise aluseks olevaid olulised asjaolud:
  • valige õppekeel, milles Teie laps õppima hakkab. Saab valid ainult kas eesti keele või vene keele. Kahte keelt valida ei saa.
  • Saate anda infot sama pere teiste laste koolide kohta. Õe või venna kool on koolikoha määramisel oluline kriteerium. Et Teie esitatud infot saaks kontrollida, sisestage palun ükshaaval oma pere teiste laste nimed, isikukoodid, valige munitsipaalkool ja klass, kus ta õpib.
NB! Valida saab kõigi Tallinna munitsipaalkoolide vahel, valikus on ka need koolid, kuhu toimub ainult ülelinnaline vastuvõtt. Erakoole selles nimekirjas ei ole ja erakoolis õppivate laste infot ei ole vaja siia sisestada.

Järgmise lapse info sisestamiseks vajutage lingil "+Lisaga järgmine". Juba sisestatud lapse info kustutamiseks kasutage prügikasti kujulist ikooni lapse andmete lõpus.

  • Saate valida ja põhjendada, millisesse kooli laps võiks Teie arvates astuda. Valikus on ainult need koolid, kuhu Haridusamet lastele elukohajärgseid koolikohti määrab. Valiku lihtsustamiseks on iga kooli nimetuse järel märgitud õppekeel. Põhjenduse sisestamine on kohustuslik, Te peate kirjutama kasvõi paar sõna, et oma soovi selgitada.

Järgmise lapse info sisestamiseks vajutage lingil "+Lisaga järgmine". Juba sisestatud lapse info kustutamiseks kasutage prügikasti kujulist ikooni lapse andmete lõpus.


NB! Valida saab nende Tallinna munitsipaalkoolide vahel, kuhu Haridusamet lastele koolikohti määrab. Valima peab vähemalt ühe kooli. Teie valikud ei ole järjestatud.