Taotluse esitamine

From eKool wiki
Revision as of 15:40, 16 February 2020 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks või sellest loobumiseks ainult nende laste kohta, kelle suhtes Teil on Rahvastikuregistris kehtiv hooldusõigus.
Tallinn10.png
Vv2020 1.png
Vv2020 2.png
 • Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:
  • vajutadada Tallinna Haridusameti logoga teatel ekraani parempoolses veerus
  • vajutada sinisel ristiga nupul (Taotlen juurdepääsu õpilase andmetele) ning valida sealt haridusameti logoga viit
  • vajutada ikoonil Taotlused ning leida sealt Tallinna Haridusameti logoga viit taotluse esitamiseks.
Taotleja andmete kontroll

 • avalduse esitaja andmed on avaldusel täidetud; nende õigsuse kinnitamine on taotluse esitamise esimene samm.
 • kui seal on vigu, saate oma kontaktandmed korrigeerida oma profiilist. Otse profiilile saate sinise lingi vajutamise järel ("Siit saad muuta oma profiiliandmeid".
 • Teine võimalus on vajutada <Katkesta> ning avada oma kasutaja profiil.
 • Parandage andmed. Lisalugemine: Profiilis puuduv info
 • Vajutage oma andmete kinnitamiseks "Sisestatud andmed on õiged"


Oma laste päring Rahvastikuregistrist

 • Järgnevalt avatakse Teile kinnitusaken, kus Te saate nõustuda oma alaealiste laste andmete päringu tegemisega Rahvastikuregistrist.
 • Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks ainult nende laste jaoks, kelle kohta Teil on Rahvatikuregistris kehtiv vanemlik- või hooldusõigus.
 • Saadud andmeid ei salvestata, neid kasutatakse ainult Teie 1. klassi astuvatele lastele koolikoha määramise taotluse esitamiseks. Peale taotluse esitamise lõpetamist või selle katkestamisel andmed kustutatakse. Igal uue taotluse esitamisel saadetakse Rahvastikuregistrisse uus päring.NB! Kõigi päringuga leitud laste jaoks kontrollitakse lapse olemaolu koolikohustuslike Tallinna laste nimekirjas. Tallinna Haridusamet saab Rahvastikuregistrist nimekirja iga aasta 15. veebruari seisuga ning edasi igaöiselt muudatused selles nimekirjas.
Vv2020 3.png
Vv2020 5.png
Vv2020 4.png
 • Päringuga tuuakse Teile ekraanile kõigi Teie alaealiste laste nimed ja isikukoodid. Teie lastel on Rahvastikuregistris olemas Teiega vanemlik või hooldussuhe.
 • Laps on Tallinna Haridusameti kooli astuvate laste nimekirjas, kui:
  • tema elukoht Rahvastikuregistri järgi on Tallinnas
  • ta saab 7 aastaseks enne 30. septembrit taotluse esitamise aastal
  • ta sai eelmisel aastal koolipikenduse
  • ta ei ole ühegi Tallinna munitsipaalkooli õpilaste nimekirjas (ei õpi juba koolis).
 • Kui last kontrollnimekirjast ei leitud, siis on põhjuseks:
  • ta ei peaks veel sellel aastal kooli minema või ei läinud ta eelmisel aastal kooli, sest sai koolipikenduse. Mõlemal juhul saate esitada taotluse talle koolikoha määramiseks, lisalugemine artiklist "Laps läheb 6aastasena kooli"
  • tema elukoht ei ole Tallinnas. Palun pöörduge koolikoha saamiseks tema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.
  • ta on kolinud Tallinna hiljuti ja muudatused ei ole veel Rahvastikuregistrisse või Rahvastikuregistrist Tallinna Haridusameti nimekirjadesse jõudnud, lisalugemine artiklist "Last ei leitud kontrollnimekirjast"
  • ta õpib juba Tallinna munitsipaalkoolis, aga Te soovite talle koolikoha määramist 1. klassi. Palun pöörduge sellisel juhul Tallinna Haridusameti poole.
 • Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguseks on lapse aadressi info Rahvastikuregistrist. Kui Teie lapse Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb tegelikust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie tegelikku või lähiajal muudetavat elukohta saaks arvestada.

Taotlus lapsele koolikoha määramiseks

 • Enne taotluse esitamist peab valima keele, milles Teie laps õppima hakkab. Saab valida ainult kas eesti keele või vene keele. Kahte keelt valida ei saa.


 • Kui Teie lapse elukohale lähim kool või kool, kus õpivad (eKooli andmetel) tema õed-vennad on selline, mille ümbruskonnas ei ela palju 1. klassi astuvaid lapsi, siis saate kohe kinnitada oma koolikoha valiku. Kui kool, mille läheduses Te elate, ei ole selline, saate esitada taotluse. Taotlus tuleb Teil esitada ka sel juhul, kui Te ei soovi oma lapsele lähmat kooli või kooli, kus Teie pere teised lapsed õpivad.


NB! Valida saab kõigi Tallinna munitsipaalkoolide vahel, valikus on ka need koolid, kuhu toimub ainult ülelinnaline vastuvõtt. Erakoole selles nimekirjas ei ole ja erakoolis õppivate laste infot ei ole vaja siia sisestada.
Vv20196.png


  • Saate valida ja põhjendada, millisesse kooli laps võiks Teie arvates astuda. Valikus on ainult need koolid, kuhu Haridusamet lastele elukohajärgseid koolikohti määrab. Valiku lihtsustamiseks on iga kooli nimetuse järel märgitud õppekeel. Põhjenduse sisestamine on kohustuslik, Te peate kirjutama kasvõi paar sõna, et oma soovi selgitada.


NB! Valida saab nende Tallinna munitsipaalkoolide vahel, kuhu Haridusamet lastele koolikohti määrab. Valida saab ainult ühe kooli.
Vv20197.png
Vvv63.png
Vv20198.png

Taotluse Haridusametile saatmiseks vajutage taotluse lõpus olevale nupule <Kinnitan taotluse ja saadan andmed Tallinna Haridusametile>


Nüüd esitatakse Teile vaheleht, kus on kirjas Teie valikud ja kinnitus, et Tallinna Haridusametile on Teie taotlus edasi saadetud.


Teie kasutajaprofiilis olevale e-posti aadressile saadetakse e-kiri, kus on kirjas Teie valikud ning selgitatud elukohajärgse kooli määramise protsessi.

Oma esitatud taotluse leiate oma eKooli päises oleval <Taotlused> ikoonil vajutades. Kui kool on määratud ja Teid on kooli kutsutud, saate siitsamast kas oma lapse kooli astumist kinnitada või pakutud koolikohast keelduda.