Difference between revisions of "Taotluse esitamine"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 51: Line 51:
  
  
* Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguseks on lapse aadressi info Rahvastikuregistrist. Kui Teie lapse Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb tegelikust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie tegelikku või lähiajal muudetavat elukohta saaks arvestada. 
+
 
 +
 
 
    
 
    
 
{{panetahele|sisu=Kõigi päringuga leitud laste jaoks kontrollitakse lapse olemaolu koolikohustuslike Tallinna laste nimekirjas. Tallinna Haridusamet saab Rahvastikuregistrist nimekirja iga aasta 15. veebruari seisuga ning edasi igaöiselt muudatused selles nimekirjas. }}
 
{{panetahele|sisu=Kõigi päringuga leitud laste jaoks kontrollitakse lapse olemaolu koolikohustuslike Tallinna laste nimekirjas. Tallinna Haridusamet saab Rahvastikuregistrist nimekirja iga aasta 15. veebruari seisuga ning edasi igaöiselt muudatused selles nimekirjas. }}
Line 61: Line 62:
 
Võimalikest valikutest lugege artiklist "[[Last ei leitud]] kontrollnimekirjast"
 
Võimalikest valikutest lugege artiklist "[[Last ei leitud]] kontrollnimekirjast"
  
* Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguses on lapse info Rahvastikuregistrist. Kui Teie Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb seal näidatust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie uut ametlikku elukohta arvestada.
+
* * Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguseks on lapse aadressi info Rahvastikuregistrist. Kui Teie lapse Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb tegelikust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie tegelikku või lähiajal muudetavat elukohta saaks arvestada.  
 +
 
  
* Enne taotluse esitamist peab esitama  kooli määramise aluseks olevaid olulised asjaolud:
+
* Enne taotluse esitamist peab valima keele, milles Teie laps õppima hakkab. Saab valida ainult kas eesti keele või vene keele. Kahte keelt valida ei saa.
  
** valige õppekeel, milles Teie laps õppima hakkab. Saab valida ainult kas eesti keele või vene keele. Kahte keelt valida ei saa.
 
  
** Saate anda infot sama pere teiste laste koolide kohta. Õe või venna kool on koolikoha  määramisel oluline kriteerium. Et Teie esitatud infot saaks kontrollida, sisestage palun ükshaaval oma pere teiste laste nimed, isikukoodid, valige munitsipaalkool ja klass, kus ta õpib.
 
  
 
Järgmise lapse info sisestamiseks vajutage lingil "+Lisage järgmine". Juba sisestatud lapse info kustutamiseks kasutage prügikasti kujulist ikooni lapse andmete lõpus.
 
  
  
Line 79: Line 77:
 
** Saate valida ja põhjendada, millisesse kooli laps võiks Teie arvates astuda. Valikus on ainult need koolid, kuhu Haridusamet lastele elukohajärgseid koolikohti määrab. Valiku lihtsustamiseks on iga kooli nimetuse järel märgitud õppekeel. Põhjenduse sisestamine on kohustuslik, Te peate kirjutama kasvõi paar sõna, et oma soovi selgitada.  
 
** Saate valida ja põhjendada, millisesse kooli laps võiks Teie arvates astuda. Valikus on ainult need koolid, kuhu Haridusamet lastele elukohajärgseid koolikohti määrab. Valiku lihtsustamiseks on iga kooli nimetuse järel märgitud õppekeel. Põhjenduse sisestamine on kohustuslik, Te peate kirjutama kasvõi paar sõna, et oma soovi selgitada.  
  
'''Teie tehtud koolivalikud EI OLE pingereas, valiku järjestust ei näe ei Haridusamet ega ka Teie ise hiljem oma taotluses.'''
 
 
Järgmise kooli info sisestamiseks vajutage lingil "+Lisage järgmine". Juba sisestatud koolivaliku kustutamiseks kasutage prügikasti kujulist ikooni kooli andmete lõpus.
 
  
{{panetahele|sisu=Valida saab nende Tallinna munitsipaalkoolide vahel, kuhu Haridusamet lastele koolikohti määrab. Valima peab vähemalt ühe kooli. Teie valikud ei ole järjestatud.}}
+
{{panetahele|sisu=Valida saab nende Tallinna munitsipaalkoolide vahel, kuhu Haridusamet lastele koolikohti määrab. Valida saab ainult ühe kooli. }}
 
[[image:vv20197.png|700px|right]]
 
[[image:vv20197.png|700px|right]]
 
[[image:vvv63.png|700px|right]]
 
[[image:vvv63.png|700px|right]]

Revision as of 13:06, 16 February 2020


NB! Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks või sellest loobumiseks ainult nende laste kohta, kelle suhtes Teil on Rahvastikuregistris kehtiv hooldusõigus.
Tallinn10.png
Vv2020 1.png
Vv2020 2.png
 • Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:
  • vajutadada Tallinna Haridusameti logoga teatel ekraani parempoolses veerus
  • vajutada sinisel ristiga nupul (Taotlen juurdepääsu õpilase andmetele) ning valida sealt haridusameti logoga viit
  • vajutada ikoonil Taotlused ning leida sealt Tallinna Haridusameti logoga viit taotluse esitamiseks.

 • avalduse esitaja andmed on avaldusel täidetud; nende õigsuse kinnitamine on taotluse esitamise esimene samm.
 • kui seal on vigu, saate oma kontaktandmed korrigeerida oma profiilist. Otse profiilile saate sinise lingi vajutamise järel ("Siit saad muuta oma profiiliandmeid".
 • Teine võimalus on vajutada <Katkesta> ning avada oma kasutaja profiil.
 • Parandage andmed. Lisalugemine: Profiilis puuduv info
 • Vajutage oma andmete kinnitamiseks "Sisestatud andmed on õiged" • Järgnevalt avatakse Teile kinnitusaken, kus Te saate nõustuda oma alaealiste laste andmete päringu tegemisega Rahvastikuregistrist.
 • Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks ainult nende laste jaoks, kelle kohta Teil on Rahvatikuregistris kehtiv vanemlik- või hooldusõigus.
 • Saadud andmeid ei salvestata, neid kasutatakse ainult Teie 1. klassi astuvatele lastele koolikoha määramise taotluse esitamiseks. Peale taotluse esitamise lõpetamist või selle katkestamisel andmed kustutatakse. Igal uue taotluse esitamisel saadetakse Rahvastikuregistrisse uus päring.NB! Kõigi päringuga leitud laste jaoks kontrollitakse lapse olemaolu koolikohustuslike Tallinna laste nimekirjas. Tallinna Haridusamet saab Rahvastikuregistrist nimekirja iga aasta 15. veebruari seisuga ning edasi igaöiselt muudatused selles nimekirjas.
Vv2020 3.png
 • Päringuga tuuakse Teile ekraanile Teie laste nimed ja isikukoodid.

Võimalikest valikutest lugege artiklist "Last ei leitud kontrollnimekirjast"

 • * Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguseks on lapse aadressi info Rahvastikuregistrist. Kui Teie lapse Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb tegelikust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie tegelikku või lähiajal muudetavat elukohta saaks arvestada.


 • Enne taotluse esitamist peab valima keele, milles Teie laps õppima hakkab. Saab valida ainult kas eesti keele või vene keele. Kahte keelt valida ei saa.NB! Valida saab kõigi Tallinna munitsipaalkoolide vahel, valikus on ka need koolid, kuhu toimub ainult ülelinnaline vastuvõtt. Erakoole selles nimekirjas ei ole ja erakoolis õppivate laste infot ei ole vaja siia sisestada.
Vv20196.png


  • Saate valida ja põhjendada, millisesse kooli laps võiks Teie arvates astuda. Valikus on ainult need koolid, kuhu Haridusamet lastele elukohajärgseid koolikohti määrab. Valiku lihtsustamiseks on iga kooli nimetuse järel märgitud õppekeel. Põhjenduse sisestamine on kohustuslik, Te peate kirjutama kasvõi paar sõna, et oma soovi selgitada.


NB! Valida saab nende Tallinna munitsipaalkoolide vahel, kuhu Haridusamet lastele koolikohti määrab. Valida saab ainult ühe kooli.
Vv20197.png
Vvv63.png
Vv20198.png

Taotluse Haridusametile saatmiseks vajutage taotluse lõpus olevale nupule <Kinnitan taotluse ja saadan andmed Tallinna Haridusametile>


Nüüd esitatakse Teile vaheleht, kus on kirjas Teie valikud ja kinnitus, et Tallinna Haridusametile on Teie taotlus edasi saadetud.


Teie kasutajaprofiilis olevale e-posti aadressile saadetakse e-kiri, kus on kirjas Teie valikud ning selgitatud elukohajärgse kooli määramise protsessi.

Oma esitatud taotluse leiate oma eKooli päises oleval <Taotlused> ikoonil vajutades. Kui kool on määratud ja Teid on kooli kutsutud, saate siitsamast kas oma lapse kooli astumist kinnitada või pakutud koolikohast keelduda.