Tallinna vastuvõtt

From eKool wiki
Revision as of 11:41, 7 May 2013 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Tallinna koolid saavad neile Haridusameti poolt määratud lapsed ja peavad nende jaoks läbi tegema ainult vanemate nõustumise või keeldumisega seotud tegevused. Täiendava vastuvõtu jaoks saavad kasutada moodulit täies mahus.

Lapsevanema ja õpilase tegevusi kooli astumiseks avalduse esitamisel kirjeldatakse artiklis Laps läheb esimesse klassi! (2012)

OLULINE: Keeldunud staatusega laste uuesti kutsumine kooli: Vanem mõtles ümber

Kool lisab uue õppeaasta

Vv2012 1.png


 • <Õppeaasta> lehel lisab kool uue õppeaasta. Piisab õppeaasta alguse ja lõpu määramisest.

Kool määrab vastuvõtu seaded

Vv2012 2.png
 • uue õppeaasta jaoks on kõik klassid tühjad (õpilased on veel üle toomata, klassid lõpetamata). Iga õppekava järjekorras esimese klassi jaoks saab avada vastuvõtu.
 • Kool määrab, millisele õppekavale (millistele õppekavadele) vastuvõtt avatakse.
 • (vabadele kohtadele vastuvõttu korraldades määrab kool, millisel ajavahemikul selle vastuvõtu jaoks õpilaseks kandideerimine võimalik on, praegu jäävad kuupäevad täitamata).
 • <E-posti aadress> sisestege kooli e-posti aadress, mis lisatakse vanemale saadetavale kirjale. Kui Lapsevanem tahab kooli kirjale vastata <Reply> käsuga, siis suundub kiri just sellele adressaadile, seega peaks olema tegu toimiva aadressiga!

Seejärel saab sisestada kahe standardkirja teksti:

 • kiri, mille saab lapsevanem, kui tema taotlus kooli astumiseks võetakse vastu. Selles kirjas saab kool tutvustada vastuvõtuga seonduvaid tegevusi koolis (täita täiendava vastuvõtu korral).
 • kiri, mille saab lapsevanem, kui tema laps kooli vastu võetakse ja vanem oma kinnitust andma kutsutakse. Selles kirjas võite vanemale teada anda kontaktid, kus lisainfot saab, tähtsad kuupäevad ja milliseid dokumente te lisaks ootate.

* Tallinna koolid valivad, kes on nende vastuvõtu partner ehk Haridusamet- sellega lubavad nad oma vastuvõttu üle kanda Haridusameti määratud lapsed.

NB! Haridusamet tuleb valida AINULT 1. klassi vastuvõtu jaoks. 10. klassi vastuvõtu jaoks Haridusameti valimine tähendab, et sinna taotluste esitajate isikukoode kontrollitakse 1.klassi astujate nimekirjast.

Iga õppekava vastuvõtt avatakse eraldi ja iga vastuvõtu jaoks on eraldi ootenimekirjad ja vastuvõtu nimekirjad. Määratud laste nimekiri on ühine.

Kool kannab määratud õpilased oma vastuvõtu nimekirja.

Vv2012 4.png

Kui Haridusamet on koolile määratud õpilased kooli üle andnud, siis tekib <Õppeaasta> ikoonile mumm õpilaste arvuga.

 • avada <Õppeaasta> aken
 • valida järgmine õppeaasta
 • valida avatud vastuvõtt - õppekava ja klass (1 - esimene klass). Palun ärge kandke oma 1. klassi astujaid 10. klassi vastuvõttu!
NB! Kui Teie kool kavatseb õpilased jagada erineva õppekavaga klassidesse ja on avanud mitu vastuvõttu, siis tuleb otsustada - kas kanda määratud õpilased ühte vastuvõttu ja jagada õppekavade vahel hiljem (vastavalt vanemate soovidele) või kohe jagada vastuvõttude vahel ja hiljem vajadusel mõned ümber paigutada.
Pilt3.png
Vv2012 61.png
Vv2012 71.png
 • vajutada õppekava vastuvõtu lehel linki <Näita kooli määratud õpilasi>, avatakse kooli määratud laste nimekiri
 • märkida ära need õpilased, kes selle õppekava vastuvõttu kantakse (märkida kõik õpilased, kui tegu ühe vastuvõtuga)
 • vajutada <Protsess> - avada kooli kutsumise ja vastuvõttu kandmise protsess
 • kontrollida üle vanematele saadetav kutse (tekst tuleb vastuvõtu seadetest)
 • kutsuda lapsed kooli
 • lapsevanemad saavad KOHE e-kirja kutsega kooli ja nende eKooli <Taotlused> aknasse lisandub kooliga seotud taotlus, staatus <Kutsutud> ja võimalus kooli astumist kinnitada või koolikohast keelduda.
NB! Tegevust saab korrata (võib-olla määratakse mõned lapsed kooli hiljem). Kooli kutsumata õpilased on alati vaikimisi avataval lehel, ülejäänuid näete filtrist tingimust vahetades.
Vv2012 9.png
 • Kutsutud lapsed kantakse vastuvõtu nimekirja ja jagatakse vastavalt taotluse esitajale:
  • lapsevanema poolt esitatud taotlusega lapsed nimekirjas <Kasutajate taotlused> - need vanemad on eKooli poolt saanud käskkirja väljavõtte oma e-posti aadressile ja nüüd saavad kooli kutse ja lisataotluse oma eKooli kasutajale.
  • Haridusameti poolt sisestatud taotlustega või ilma taotluseta lapsed nimekirjas <kooligrupi poolt sisestatud taotlused> - need vanemad on saanud Haridusametist lapse Rahvastikuregistri aadressile kirja ja teavad, et peavad võtma kooliga ise ühendust.
 • Õpilase staatus on näidatud nimekirjas värvikoodiga:
  • valgel taustal (tausta värvita) on staatusega "ootel" olevad taotlused. Ootel võib olla ka vastuvõtu nimekirjas oleva taotlus, kui õpilast ei ole veel kooli kutsutud (eKoolist saadud avaldused) või kelle kooli astumist pole kinnitatud (kooli sisestatud avaldused).
  • kollasel taustal on staatusega "kooli kutsutud" õpilaskandidaatide nimed (eKoolist saadud avaldused)
  • rohelisel taustal on staatusega "kinnitatud" tulevased õpilased ehk siis need, kelle kohta kool on saanud kas eKoolist või siis muul viisil teada, et valitud on just see kool.
  • roosal taustal on staatusega "Keeldutud" või "ära öeldud" õpilaskandidaatide nimed - need lapsed, kelle vanemad on koolikohast keeldunud eKoolis ("keeldunud") või kes on koolile teada andnud, et ei tule kooli ("Ära öeldud").
NB! Määratud õpilaste lapsevanema esitatud avaldused on kohe "kollased" ja Haridusameti poolt sisestatud avaldused on "rohelised".

Kool tegeleb õpilaste keeldumistega

Vv2012 111.png
Vv2012 1211.png

Et lapsevanemate esitatud taotluste kohta on juba kutse saadetud, siis saavad nad ise oma keeldumisi ja nõustumisi määrata. Haridusameti poolt sisestatud ja ilma taotluseta laste osas on vaikimisi olekuks nõustumine - seega ei pea vanemate poolt teada antud nõustumist sisestama. Küll on vaja sisse kanda keeldumised. Kui lapsevanem annab koolile teada, et pakutud koolikohats keeldub, siis:

 • avada vastuvõtt
 • otsida lapse taotlus
 • vajutada sellel, et avada taotluse detailvaade
 • vajutada lingil <Muuda staatus "Ootel">
 • sisestada keeldumise põhjus - seega tuleb seda lapsevanema käest kindlasti küsida!
 • Tegevuse lõpetab <Salvesta> nupp.

Sisse kantud põhjusi ning lapsevanemate sisestatud keeldumise põhjusi näeb kas laste kaartidel või Aruanded ja vastuvõtu aruandes. Muutub konkreetse lapse taotluse staatus ja taust nimekirjas.

Kool korrastab oma vastuvõtu nimekirja

Vv2012 13.png

"Punasel" taustal olevate laste kohta tekib link <Vii teise nimekirja> - sellega saate nad vastuvõtu nimekirjast välja arvata ja ootenimekirja kanda ning siis sealt kustutada (Link nimekirja päises)

Kui eKoolis taotluse esitanud vanemad ei kinnita kooli astumist tähtajaks, siis saate ka selles nimekirjas olevad kollasel taustal taotlused ootenimekirja kanda. Kui soovite vanematega ühendust võtta, siis nende kontaktandmed leiate taotluselt. Ka sel juhul peab sisestama keeldumise põhjuse (näiteks - ei saanud vanemaga ühendust)

Kui kõik keeldumised on sisse kantud, saab nad ootenimekirjast eemaldada <Keeldu> nupuga.

Kui keegi vanematest hiljem otsustab Teie kooli kasuks ja Teil on vabu kohti, saate ta uuesti kanda vastuvõtu nimekirja (link taotluse juures <vii teise nimekirja>)

Vv2012 151.png

Uudisena saab igale taotlusele lisada punkte ja märke dokumentide esitamise kohta. Lisavälja leiab õpilase kaardil. Kui punktid (konkursipallid) on sisestatud, siis sorteeritakse lapsed nende järgi, muidu on sorteering tähestikuline.

Kool jätkab vastuvõtuga

Peale 15. juunit saavad koolid võtta vabadele kohtadele kõik soovijad (nii Tallinnas kui ka väljaspool elavad lapsed).

 1. kool avab vastuvõtu eKoolis (sisestab kuupäevad) või/ja kogub avaldused "paberil" ja sisestab ise.
 2. eKooli kaudu saabunud taotlused tuleb üle vaadata ja vastu võtta (<Taotlused> aknast). Taotlus saabub ootenimekirja ja lapsevanem saab e-kirja.
 3. need lapsed, kes vastu võetakse, tuleb kanda vastuvõtu nimekirja (ja kutsuda kooli). See nimekiri on peale kooli vastuvõttu jagatud kolmeks osaks -
  1. eKooli kaudu tulnud taotlused - lisandub link <Kutsu> nimekirja päises. Peale kutse saatmist saab avalduse esitaja vastava teatega e-kirja ning staatuse muutuse oma eKooli taotluste nimekirja.
  2. kooli sisestatud avaldused, mille kinnitamine toimub alles siis, kui vanem on teada andnud et tahab kooli tulla - link <Kinnita> nimekirja päises.
  3. Kooligrupi poolt kooli määratud õpilaste taotlused - nende osas toimub muutus ainult siis, kui Haridusamet saadab kooli uusi õpilasi.

Kool ootab vanemate kinnitusi kooli astumise osas. Keelduvate vastuste saamisel saab ta nüüd taotluse vastuvõtunimekirjast eemaldada ja vabale kohale uue taotluse kanda. Ka on võimalik nüüd oma kutset tühistada (kui vanem ei vasta koolile) ja vabale kohale uue taotluse kanda.

Erinevalt vastuvõtu eelmisest voorust on nüüd võimalik taotlusi vabalt ühest nimekirjast teise tõsta (nii ootel olevaid kui ka keeldutud taotlusi).


Õpilased kantakse kooli nimekirja

Uue õppeaasta eel lõpetab kool vastuvõtu ja õpilased kantakse kooli nimekirja vastava klassi õpilastena. Kui nad olid vastuvõtus teisel õppekaval kui õppima asuvad, siis peaks kasutama <Otsust> <Muuda praegust kuuluvust> ja muutma ära õppekava.

NB! Kui uue õppeaasta ettevalmistus on alanud, saab vastuvõtu sulgeda ja "kinnitatud" staatusega õpilased kantakse vastava klassi nimekirja. Taotluse esitaja saab lapsevanema õiguse oma laste infole.

Vastuvõtu aruanded

Vv2012 14.png

Vastuvõtu aruanded leiad teiste aruannete hulgast. Esmalt kuvatakse kooli poolt avatud vastuvõtud ning nendele saabunud avaldused staatuste kaupa. Kui vastuvõtu nimetusel vajutada, avatakse selle vastuvõtu taotluste detailinfo (taotlusel olnud lapse ja taotluse esitaja isiku- ning kontaktandmed). Ka neid andmeid saab filtreerida staatuste kaupa. Staatused on:

 • uus - kooli saanunud ja veel läbi vaatamata taotlused
 • tagasi lükatud - need taotlused, mida kool on otsustanud peale läbi vaatamist vastu võtmata jätta, näiteks siis kui taotlusel olevad andmed ei ole korrektsed
 • ootel - taotlus on vastu võetud ja kantud vastuvõtu ootenimekirja
 • keeldutud - taotluse esitaja on saanud kooli poolt vastuvõtumisest keelduva teate
 • kutsutud - taotluse esitaja on kooli kutsutud, tema lapsele on pakutud kohta koolis.
 • kinnitatud - kooli astumist on kinnitatud - nende laste jaoks on koolikoht kindel
 • ära öeldud - laps on kooli kutsutud, aga tema vanemad on otsustanud, et ei astu siiski sellesse kooli.

Need aruanded on trükitavad brauseri Print käsuga nagu ülejäänudki aruanded. Aruande infot saab kopeerida ja kleepida näiteks tabeltöötlus tarkvarasse ja seal edasi kooli vastuvõtte töödelda.