Tühja tunnistuse print

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õppimist toetava (kujundava) hindamise tunnistus on kevadel 2015 piloteerimisel Tallinna Reaalkoolis
Kh5.png